In of voor 2012 zonnepanelen geplaatst?

Zonnepanelen plaatsen op uw eigen woning is niet alleen prettig voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Heeft u in of voor 2012 zonnepanelen geplaatst? Dan kon u de btw niet terugvragen, maar dat kan nú misschien alsnog!

Zonnepanelen voor of in 2012 geplaatstParticulieren en de btw

In 2013 heeft het Hof van Justitie in een uitspraak (Arrest Fuchs) geoordeeld dat een particulier recht heeft op teruggave van de btw op aanschaf en installatie van zonnepanelen. Op basis van dit arrest is het mogelijk dat particulieren zich voor de omzetbelasting registreren bij de Belastingdienst als ondernemer.

Er wordt dan een btw-nummer afgegeven en door het doen van aangifte kan eenvoudig de voorbelasting worden teruggevraagd. Door vervolgens een ontheffing van de btw-aangifte aan te vragen, volgen er daarna geen extra administratieve lasten meer.

Jammer, maar helaas

Helaas werd een verzoek tot teruggave van de voorbelasting toch niet altijd gehonoreerd. Door een recente uitspraak zijn de mogelijkheden om btw op zonnepanelen terug te vragen echter groter dan ooit!

De Nederlandse Belastingdienst heeft namelijk een belangrijke voorwaarde voor de teruggave. De particulier moet zich binnen 30 dagen na afloop van het tijdvak (bijvoorbeeld na afloop van een aangiftekwartaal) bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Wordt deze termijn overschreden dan verklaart de Belastingdienst het verzoek als niet-ontvankelijk en verdwijnt de teruggave van btw op de zonnepanelen voor de particulier als sneeuw voor de zon.

Maar de Hoge Raad deed uitspraak

De Hoge Raad heeft echter op 15 december 2017 uitgesproken dat deze termijn van 30 dagen na afloop van een aangiftetijdvak niet conform de wetgeving is. De Belastingdienst moet aanmeldingen als ondernemer door een particulier met zonnepanelen (en dus het toekennen van een btw-nummer) beoordelen als iedere andere ondernemer.

Dit betekent in de praktijk dat een particulier ook achteraf de aanmelding als ondernemer kan versturen naar de Belastingdienst. Conclusie is dat het in 2017 mogelijk was om de btw op investeringen in zonnepanelen in 2012 terug te vragen. Nu kan dat vanwege verjaring niet meer.

Dus wat kunt u nu nog doen?

Vóór 2012. De Belastingdienst beraadt zich op dit moment hoe om te gaan met situaties van vóór 2012. De verwachting van deskundigen is dat ook voor de plaatsing van zonnepanelen in 2011 en eerdere jaren alsnog een goedkeuring zal komen om ook deze btw te kunnen terugvragen. We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

2012. Voor plaatsingen in 2012 kon u in 2017 alsnog btw terugvragen. Nu is dat door verjaring te laat. Maar… een verzoek dat ná 31 december 2017 door de Belastingdienst is ontvangen, wordt voorlopig aangehouden. U ontvangt dan (nog) geen aangiftebiljet. De gevolgen van het arrest van de Hoge Raad worden hiervoor nog bestudeerd.

2013 – 2018. Heeft u in het verleden zonnepanelen op uw woning geplaatst en levert u feitelijk energie aan het energienet, dan kunt u over deze jaren nog wel uw btw op de investering eenvoudig terugvragen. Het enige dat u hoeft te doen is uzelf als ondernemer aan te melden bij de Belastingdienst om een de aangifte omzetbelasting in te dienen.

Let op. Als de zonnepanelen tot de huwelijksgemeenschap behoren, dan kan alleen de partner die op de energierekening staat vermeld de aanmelding als ondernemer doen.

BAA ADVIES. Laat geen geld liggen en controleer of ook u nog voordeel kunt halen uit de eerdere plaatsing van zonnepanelen op uw eigen huis. Wilt u zich nog aanmelden als ondernemer voor de omzetbelasting en zo de btw op uw investering in zonnepanelen terugkrijgen? De adviseur van BAA helpt u daar graag bij.