Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

14 zoekresultaten voor: now

1

Aandachtspunten bij de IB-aangifte 2021

Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting 2021. De coronasteunpakketten, het urencriterium en de beperking van de ondernemersaftrek verdienen extra aandacht. Waar moet u rekening mee houden? De coronasteunpakketten 1. NOW. Met de NOW hebben ondernemers financiële ondersteuning gekregen voor de loonkosten. Het ontvangen voorschot aan NOW voor het 4e tot en met het […]

2

Corona-update: actualiteiten TVL, NOW en uitstel van belastingen

Naar verwachting zal het huidige coronasteunpakket het laatste zijn. Wat zijn de belangrijkste maatregelen en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor u als ondernemer? Het laatste coronanoodpakket voor ondernemers? In de coronaperiode hebben we u steeds via onze nieuwsbrief, website of persoonlijk op de hoogte gebracht van de steunmaatregelen die het kabinet had bedacht om ondernemers […]

3

HR-wijzigingen per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 zijn er enkele wetswijzigingen en regelingen in werking getreden die belangrijk zijn voor het personeelsbeleid binnen uw organisatie. Er komen vier onderwerpen aan bod: 1. de coronasteunmaatregelen, 2. het minimumloon, 3. oproepkrachten en 4. vakantiedagen. 1. De coronasteunmaatregelen We zitten alweer in de volgende ronde van de coronasteunmaatregelen. Hierin zijn twee […]

4

De derdenverklaring bij afrekenen NOW en uitstel van betaling

Moet u de NOW afrekenen en/of wilt u uitstel van betaling vragen? Dan heeft u soms een derdenverklaring van een deskundige nodig. Definitieve afrekening NOW 1.0 Heeft u een tegemoetkoming voor de loonkosten (NOW) in de eerste aanvraagperiode (maart, april en mei 2020) ontvangen? Dan moet u vóór 31 oktober 2021 de definitieve gegevens doorgeven […]

5

Aanbod vaste urenomvang oproepkrachten in coronatijd

Oproepkrachten moet u na één jaar dienstverband een aanbod doen voor een vaste urenomvang. Geldt dat ook in deze coronatijd? En wat als u NOW heeft aangevraagd? Oproepkrachten in coronatijd In de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is vastgelegd dat u uw oproepkrachten na één jaar dienstverband een aanbod moet doen voor een vaste urenomvang. […]

6

Corona en gebruikelijk loon van de DGA – hoe zit dat?

Vanwege de coronacrisis mocht u als DGA in 2020 via een bijzondere regeling het loon bepalen. Wat waren de regels en hoe zit dat voor dit jaar nu de coronacrisis voortduurt? Het loon voor de DGA: de gebruikelijkloonregeling Zoals u wellicht wel weet dient een DGA ten minste belasting te betalen over een wettelijk vastgestelde […]

7

Corona-update: ook extra steun in kwartaal 1 en 2 – 2021

Meer ondernemers moeten in 2021 langer hun deuren sluiten. Met het economisch steun- en herstelpakket van 21 januari jl. komt er 7,8 miljard euro extra ter beschikking. Dit moet u weten over de NOW, de TVL de TOZO en de TONK. Jaar 2020 De pandemie heeft in het jaar 2020 geleid tot diverse steunmaatregelen. Denk […]

8

Corona-update – Noodpakket nummer drie

Op 27 oktober 2020 is het derde Coronasteunpakket voor ondernemers gepresenteerd. Hierin worden de bestaande regelingen van de NOW, TVL en TOZO, al dan niet met aanvullende voorwaarden, verlengd en uitgebreid. Noodpakket drie Sinds de eerste Corona-golf in het voorjaar hebben we u al regelmatig op de hoogte gebracht van de Coronasteun die de overheid ondernemers biedt. […]

9

NOW: wanneer een accountantsverklaring of een derdenverklaring?

Heeft u deelgenomen of neemt u nog deel aan de NOW-regeling? Dan krijgt u van het UWV een voorschot. Daarna moet u om een definitieve vaststelling vragen. Soms moet daar een accountantsverklaring of een derdenverklaring bij. Hoe zit dat? Eerst een voorschot, dan een definitieve vaststelling De NOW moet worden aangevraagd bij het UWV. Het […]

10

Corona-update – Noodpakket 2.0

De overheid trekt opnieuw de portemonnee in het Corona-Noodpakket 2.0. De periode van dit noodpakket loopt van 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020. Wat moet u weten? Brief aan de Tweede Kamer: Noodpakket 2.0. Op 17 maart 2020 heeft het kabinet het eerste pakket ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers gepresenteerd in verband met de Corona crisis. […]