Alstublieft brave burger: ook in 2019 weer een sigaar uit eigen doos

De Nederlandse regering en fiscale maatregelen. Deze combinatie wordt door critici al tijden met argusogen bekeken. Ook in 2019 probeert de regering op allerlei manieren de economie en het gedrag van haar brave burgers te beïnvloeden.

– Een column van Jasper Werts over fiscale maatregelen die leiden tot … niets –

Weer die sigaar uit eigen doos

De regering probeert aan de voorkant de bevolking te stimuleren om goed te doen. Maar dat mag vooral niet ten koste gaat van de eigen portemonnee. Daarom heeft iedere maatregel uiteindelijk weer een tegenmaatregel tot gevolg die ervoor zorgt dat de staat financieel niets tekort komt. Denk aan bijvoorbeeld het stimuleren van zonnepanelen en het gebruiken van de fiets omdat dit goed is voor het milieu.

Zonnepanelen plaatsen is goed voor het milieu, maar …

Zonnepanelen zijn momenteel erg in trek. Enerzijds om de energielasten zo laag mogelijk te houden, anderzijds om aan de energievereisten voor de bouw of bewoning van een huis te voldoen. De regering probeert dit op diverse manieren te promoten, want het milieu is belangrijk en de mensen moeten groen denken. Door subsidies, btw-voordelen en lagere energielasten te benadrukken, wordt getracht iedereen over te halen zonnepanelen te plaatsen.

Energie bespaart, dus energiebelasting omhoog. Eigen opgewekte en gebruikte zonne-energie is niet belast met energiebelasting. Doordat steeds meer mensen hiervan gebruik maken, is de grondslag voor de energiebelasting door de jaren heen ook smaller geworden. De overheid is daarom zo creatief geweest om de tarieven voor de energiebelasting te verhogen. Energiemaatschappijen schrijven dit jaar zelfs brieven aan hun klanten dat de energierekening met gemiddeld meer dan € 150 per huishouden gaat stijgen.

Het gevolg. Huishoudens die het niet breed hebben en niet in de positie zijn om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen, zullen daarom de grootste verliezer zijn. Zij gaan namelijk bij eenzelfde energieverbruik veel meer energiebelasting betalen. De regering zal met deze maatregelen (opnieuw) niet beseft hebben dat de meest kwetsbare groep Nederlanders hiervan de dupe gaat worden.

Meer fietsen is goed voor het milieu, maar …

De vele voordelen van fietsen. Een ander voorbeeld van puik denkwerk van de regering is het gebruik van de fiets. Iedere politicus (en vooral ministers) zal aangeven dat fietsen gezond is en moet worden gestimuleerd. Dit leidt tot minder zorgkosten en dat leidt weer tot meer ruimte voor personeel en middelen in de zorgsector. Meer fietsen heeft minder (lange) files tot gevolg en minder verkeer op de weg zal tot minder milieuvervuiling leiden.

Ondernemers en de fiets. Bovenstaand een greep uit diverse positieve maatregelen van het gebruik van de fiets. Ook ondernemers en werknemers hebben de fiets ontdekt en fietsen heel wat kilometers af om bij hun werkadres of klanten te komen. Met de wind in de rug, in beweging en lekker uitgewaaid aan het werk: ook heel wat werknemers zouden niets anders willen.

Maar wat doet de regering? De regering wil alle positieve gevolgen van het fietsen door werknemers en ondernemers stimuleren, maar heeft toch in alle wijsheid besloten om een forfaitaire bijtelling te introduceren. Hij of zij die een fiets ter beschikking krijgt gesteld van de onderneming dient per 1 januari 2020 een bijtelling bij het eigen inkomen te tellen. 7% van de consumentenadviesprijs (de aanschafwaarde) wordt als loon in natura aangemerkt.

Dit betekent een extra administratie en financiële last voor de fietser en niet bepaald een stimulans om te kiezen voor de fiets. In het antwoord op vragen over het Belastingplan 2019 wordt er nota bene over gesproken dat de maatregel niet leidt tot extra budgettaire opbrengsten of lasten. Met andere woorden: de bijtelling levert de Belastingdienst niets op! Dus ook dit blijft weer een bijzonder uniek hersenspinsel van onze regering.

Conclusie

De zonnepanelen en de (veel) hogere energiebelasting, de fiets van de zaak, de te verwaarlozen voordelen van de Belastingdienst, de nadelen voor de fietser en de maatschappij, … Allemaal redenen om te twijfelen aan de besluitvorming van onze regering. Wat u er ook van vindt: het liefdevolle schouderklopje van de regering voor als u zich goed gedraagt, blijkt telkens weer een sigaar uit eigen doos te zijn.