Belastingplan 2021 – welke wijzigingen staan u te wachten?

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 15 september 2020 de belastingplannen voor 2021 kenbaar gemaakt. Wat worden de belangrijkste wijzigingen als de Tweede en Eerste Kamer het Belastingplan hebben aangenomen?

De vennootschapsbelasting gaat omlaag, maar opgelet

Om het vestigingsklimaat te versterken gaat het tarief van de vennootschapsbelasting omlaag. Voor 2020 geldt een tarief van 16,5% tot een belastbaar bedrag van € 200.000. Winsten boven dit bedrag worden belast tegen 25%. In 2021 daalt het tarief tot 15% en geldt dit voor een belastbaar bedrag tot € 245.000. Het hogere tarief blijft gelijk. De plannen zijn om de eerste schijf in 2022 te verhogen naar € 395.000.

Let op. De winsten in de BV zijn weliswaar lager belast, maar u als aandeelhouder zal in box 2 zwaarder worden belast. Het box 2-tarief is in 2020 26,25% en zal in 2021 stijgen naar 26,9%.

Voorbeeld
Stel uw BV maakt een winst van € 200.000 en u bent van plan om een dividenduitkering te doen van € 100.000. In 2020 betaalt u dan € 33.000 vennootschapsbelasting en € 26.250 inkomstenbelasting (totale heffing van € 59.250).

In 2021 betaalt u € 30.000 vennootschapsbelasting en € 26.900 inkomstenbelasting (totale heffing € 56.900).

De DGA-taks. Houdt óók rekening met het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap (de DGA-taks). Hierin is opgenomen dat vanaf 2023 leningen bij de eigen BV boven € 500.000 worden belast tegen het dan geldende aanmerkelijk belang-tarief.

De overdrachtsbelasting omlaag én omhoog

De overdrachtsbelasting wordt verhoogd en verlaagd. Het algemene tarief gaat van 6% naar 8%. Zo zullen bedrijfs- en beleggingspanden belast zijn tegen 8%. Het 2% tarief geldt voor natuurlijke personen (niet zijnde starters) die een woning kopen en die dient als hoofdverblijf. Voor starters geldt een vrijstelling van de overdrachtsbelasting.

De werkkostenregeling (WKR) wordt beperkt

Per 1 januari 2020 is de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) verhoogd van 1,2% naar 1,7% voor een loonsom tot € 400.000. Boven de € 400.000 geldt een percentage van 1,2%. In verband met de coronacrisis is de vrije ruimte tijdelijk voor 2020 éénmalig verhoogd naar 3% voor een loonsom tot € 400.000. Hier kunt u dít jaar nog uw voordeel mee doen. Met ingang van 2021 zal het percentage van de vrije ruimte worden beperkt van 1,2% naar 1,18%.

Bijtelling elektrische auto van de zaak omhoog

Het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s (ook waterstofauto’s en elektrische auto’s met geïntegreerde zonnepanelen) gaat van 8% naar 12% en geldt tot een maximum catalogusprijs van € 40.000. Het reguliere percentage blijft net als in 2020 op 22%.

Voorbeeld
Stel, u overweegt in 2021 een Audi e-tron met een catalogusprijs van € 85.000 te kopen. De bijtelling is 12% x € 40.000 + 22% x € 45.000 = € 14.700. Bij een inkomstenbelastingtarief van 49,5% kost deze auto per jaar € 7.275.

Grens box 3 vermogensrendementheffing omhoog, maar het tarief ook

Vanaf 2021 mag u meer belastingvrij vermogen hebben. Voor 2020 geldt dat u over de eerste € 30.846 per persoon geen vermogensrendementsheffing betaalt. Deze grens wordt in 2021 verhoogd naar € 50.000 per persoon. Het tarief in box 3 gaat echter wel van 30% naar 31%.

De zelfstandigenaftrek wordt beperkt

De zelfstandigenaftrek is een aftrek voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen (1.225 uur per jaar besteden aan de onderneming). De zelfstandigenaftrek is al jaren onderwerp van discussie en wordt in 2021 lager. In 2020 was de zelfstandigenaftrek nog € 7.030 en deze wordt in 2021 € 6.670. de bedoeling is dat de zelfstandigenaftrek tot en met 2036 verder wordt afgebouwd naar een bedrag van € 3.240.

Nieuw: de baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting vanaf 2021, de baangerelateerde investeringskorting (BIK). Als bedrijven een investering doen, zoals de aankoop van een nieuwe machine krijgen ze een korting die ze kunnen verrekenen via de loonheffing. Details van de regeling worden nog verder uitgewerkt. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

Hoe kunt voorsorteren op deze plannen van de overheid?

  • Overweegt u om dividend uit te keren? Het tarief gaat omhoog. Als u dus voornemens bent om dividend uit te keren overweeg dan om dit nog dit jaar te doen. Zeker met het oog op de wet excessief lenen bij de eigen BV die als het zwaard van Damocles boven de DGA hangt.
  • Profiteer dit jaar nog van de eenmalige verhoging van de WKR tot 3%. Denk bijvoorbeeld aan een fiets van de zaak of aan thuiswerkfaciliteiten.
  • Wilt u een elektrische auto gaan rijden? In 2020 geldt nog een bijtelling van 8% tot een bedrag van € 45.000. Bij de auto in bovenstaand voorbeeld scheelt dat bij een belastingtarief van 49,5% ongeveer € 1.137 (€ 6.138 in 2020 t.o.v. € 7.275 in 2021).
  • Bepaal voor het einde van het jaar hoe u met uw spaargeld in box 3 omgaat. Zolang er nog geen alternatief is voor een nieuwe vermogensrendementsheffing blijft de spaar-BV interessant.
  • Overweegt u een grote investering te doen, of twijfelt u daarover? Houd er dan rekening mee dat er waarschijnlijk een nieuwe investeringskorting-regeling komt.

Het gehele pakket aan belastingplannen en maatregelen kunt u trouwens terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

BAA ADVIES. Het Belastingplan 2021 is weliswaar bekend gemaakt, maar moet nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer. Probeer bij het maken van keuzes voor te sorteren op dit plan. Desgewenst helpen wij u daarbij.