Belastingvrij schenken eigen woning: benut alle mogelijkheden!

Heeft u plannen om een schenking voor een eigen woning te doen? Dan kunt u nog optimaal profiteren van bestaande én nieuwe regelingen. Maar wellicht dat u dan wel dít jaar nog actie moet ondernemen! Lees in dit artikel hoe dat dit zit en wat u moet doen.

belastingvrij-schenken-eigen-woningBelastingplan 2017

Het Belastingplan 2017 gaat de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning vanaf 1 januari 2017 weer verruimen naar € 100.000. Het gaat dan niet om een tijdelijke verruiming zoals in 2013 en 2014 het geval was, maar om een permanente verruiming.

Heeft u in het verleden al schenkingen gedaan of bent u van plan om in de nabije toekomst een schenking te gaan doen, dan is het belangrijk om te onderzoeken of u alle vrijstellingen heeft benut.

Oude, tijdelijke schenkingsvrijstelling

2013 en 2014. In het vierde kwartaal van 2013 en geheel 2014 was er een tijdelijke mogelijkheid om belastingvrij € 100.000 te schenken aan iedereen, ongeacht de leeftijd. Deze maatregel was destijds een groot succes.

2015 en 2016. Vanaf 2015 kwam de tijdelijke maatregel te vervallen en was er weer sprake van de ‘normale’ regeling. Dit houdt in dat een ouder aan een kind ieder jaar een bedrag mag schenken, eenmalig een bedrag mag schenken en/of eenmalig een bedrag mag schenken voor de eigen woning of dure studie.

2015 2016
Jaarlijkse schenking € 5.227 € 5.304
Eenmalig € 25.322 € 25.449 of
Eenmalig eigen woning en/of studie € 52.752 € 53.016

Terugkeer schenkingsvrijstelling € 100.000,-

Naast de vrijstelling van de jaarlijkse schenking, en de eenmalige (verhoogde) schenking, keert in 2017 weer de grote vrijstelling voor € 100.000,- terug. De nieuwe vrijstelling vanaf 1 januari 2017 geldt voor iedereen, dus niet alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen. De verkrijger van de schenking moet dan wel aan de navolgende voorwaarden voldoen.

  • De leeftijd moet tussen 18 – 40 jaar zijn (of partner met leeftijd tussen 18 – 40 jaar).
  • De schenking wordt gebruikt voor:
    • aankoop, verbetering of onderhoud van eigen woning;
    • aflossing eigenwoningschuld;
    • aflossing restschuld van verkochte eigen woning;
    • afkoop rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Overgangsrecht

Als er in het verleden nog geen verhoogde schenkingsvrijstelling is benut dan heeft u nog een keuzemogelijkheid.

Keuzemogelijkheid 1. De gehele schenking kan worden gedaan in 2017. Nieuw is de mogelijkheid om de schenking te spreiden over drie jaar. 2017 dient dan wel het eerste jaar van schenking te zijn om hiervan gebruik te maken.

Keuzemogelijkheid 2. Een tweede mogelijkheid is het gebruiken van de maximale schenkingsvrijstelling à € 53.016 van 2016. De verkrijger kan dan voor het meerdere (€ 46.984) de schenkingsvrijstelling benutten in 2017 of 2018.

Vrijstelling (of een deel daarvan) al in het verleden benut?

Heeft u in het (verre) verleden al eerder een schenking ontvangen en hiervoor de verhoogde schenkingsvrijstelling toegepast? Dan is het afhankelijk van de periode dat u de schenking heeft ontvangen of u nog aanvullend belastingvrij kunt schenken. Wat zijn dan de mogelijkheden?

1. Verhoogde schenkingsvrijstelling toegepast vóór 2010

Als vóór 1 januari 2010 de verhoogde schenkvrijstelling is toegepast, dan kunt u de aanvullende vrijstelling voor de eigen woning (max. € 100.000) nog benutten. Hiervoor is dan wel actie benodigd in 2016! Voorwaarde is dat er gebruik wordt gemaakt van een inhaalvrijstelling van € 27.570 in 2016. Op deze manier kan er in 2017 nog € 46.984 belastingvrij worden geschonken en wordt zodoende de maximale schenkvrijstelling benut.

2. Verhoogde schenkingsvrijstelling toepast in 2010 t/m 2014

Indien vóór 1 oktober 2013 al gebruik was gemaakt van een verhoogde vrijstelling eigen woning, dan bestond in 2013 en 2014 de gelegenheid om de eerdere schenkingen voor de eigen woning aan te vullen tot de voor die jaren geldende verhoogde vrijstelling van € 100.000. Indien dit niet is gedaan, dan is er verder geen mogelijkheid in 2016 of 2017 om een aanvullende schenking voor de eigen woning te doen. Er resteert dan ‘slechts’ nog de reguliere jaarlijkse vrijstelling.

BAA ADVIES. Het wordt opnieuw mogelijk om € 100.000 te schenken voor een eigen woning. Heeft u in het verleden al gebruik gemaakt van eerdere regelingen, dan moet u wellicht nog dít jaar actie ondernemen! Bekijk daarom goed uw mogelijkheden en laat geen mogelijkheid liggen belasting te besparen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij BAA.