Berichtenbox MijnOverheid – Vaarwel blauwe envelop?

Waarschijnlijk hebt u in de afgelopen weken ook de blauwe envelop ontvangen met het verzoek om de aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2015 in te dienen. In deze blauwe envelop zat tevens een flyer met de titel: “Vaarwel blauwe envelop.” Op naar de Berichtenbox MijnOverheid. Daar is veel over te doen. Wat moet u weten?

Blauwe envelop: van papieren brief naar digitale berichtenbox …blauwe-envelop

Met de flyer wil de belastingdienst u attenderen op het feit dat de blauwe envelop over enkele jaren niet meer wordt verstuurd. Mensen die recht hebben op zorg- of huurtoeslag hebben al eerder bericht ontvangen omtrent deze afschaffing. Vanaf 2018 zal ook de blauwe envelop voor de belastingaangifte verdwijnen. Maar wordt de soep wel zo heet gegeten als dat zij wordt opgediend?

Waarom een digitale Berichtenbox MijnOverheid?

De Belastingdienst stuurt momenteel circa 150 miljoen blauwe brieven per jaar. Dit zijn uitnodigingen voor het doen van aangiften, beschikkingen, informatieverzoeken, afhandeling van bezwaarschriften, aanslagen, enz. In het jaar 2015 deed de belastingdienst dat voor het 100e jaar. Dit vormt een grote kostenpost en in het kader van de bezuinigingen en digitaliseringsdrift, is besloten de blauwe envelop in een periode van 7 jaren af te schaffen.

Wat is de bedoeling?

De eerste 7 jaar is er sprake van een gewenningsperiode. Degenen die zich aanmelden voor de Berichtenbox ontvangen gedurende een periode van twee jaar de berichten zowel per post als digitaal. Daarna is de informatie alleen nog maar digitaal beschikbaar. Als startpunt zouden de beschikkingen inzake de toeslagen 2016 alleen nog maar digitaal beschikbaar worden gesteld.
De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel aangenomen op 2 juli 2015 en op 13 oktober 2015 is dit wetsvoorstel door de 1e Kamer aanvaard.

Meldpunt blauwe envelop: veel tegenstand

De inkt van de wet was nog niet opgedroogd toen de eerste verweren en/of protesten hiertegen al de kop opstaken. Vooral ouderen en mensen die geen computer hebben of minder vaardig zijn met de computer, kwamen in verweer tegen de afschaffing. Het regende klachten van ouderenorganisaties en bij het meldpunt ‘dag blauwe envelop’ van de Belastingservice Ouderenbonden kwamen in twee maanden tijd meer dan 3.500 meldingen binnen.

Ten gevolge van deze protesten heeft de ombudsman aangekondigd een grootschalig onderzoek te starten naar de snelheid waarmee de overheid alles wil digitaliseren. Hierbij zal tevens worden gekeken naar de veiligheid die samenhangt met het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden die helpen met de aangiften.

Wiebes: “Blauwe envelop? Even bellen!”

Mede naar aanleiding van bovenstaande heeft de staatssecretaris van Financiën in november 2015 de volgende toezegging gedaan. “Iemand die geen computer heeft, digibeet is en geen vrienden of familie heeft die kunnen helpen, kan toch nog een blauwe brief van de belastingdienst krijgen.” Hij/zij moet er echter wel zelf om vragen. Dit kan middels een belletje naar telefoonnummer 088 – 23 58 352.
Ook heeft de staatssecretaris toegezegd dat de blauwe envelop voorlopig tot 1 juli 2016 nog blijft voor de definitieve beschikkingen van de toeslagen. Hiermee wordt de snelheid van de afschaffing weer een stukje lager.

Er moet een vangnet blijven

In een interview in het programma Nieuwsuur zei de ombudsman dat hij en ook de ouderenorganisaties willen dat naast de digitale manier (via internet) er altijd een tweede optie open blijft voor mensen om met de Belastingdienst te communiceren. Er moet een vangnet blijven voor de mensen die niet of minder digitaal vaardig zijn.

De bibliotheek biedt digihulp

18 februari 2016 tekende de Staatssecretaris en de directeur van de Koninklijke Bibliotheek een convenant om ondersteuning te gaan bieden bij het digitaal zaken doen met de overheid. Alle 800 vestigingen van openbare bibliotheken in Nederland geven gratis toegang tot computers met internet plus printfaciliteiten om online zaken te doen met de overheid, waaronder de Belastingdienst.
Een bibliotheek ligt op gemiddeld 1,8 kilometer afstand van huis, en is voor veel mensen dus makkelijk te bereiken. Nagenoeg alle bibliotheekvestigingen bieden ook gratis digivaardigheidscursussen aan, waaronder omgaan met de e-overheid.

Alleen maar weerstand tegen afschaffing van de blauwe envelop?

Nee, dat blijkt wel uit het feit dat zich momenteel al meer dan 3 miljoen mensen hebben aangemeld voor het via internet willen ontvangen van berichten van de Belastingdienst. Deze mensen hebben via de website MijnOverheid met hun DigiD de Berichtenbox geactiveerd.

De Berichtenbox van MijnOverheid

In de Berichtenbox ontvangt u zowel berichten van de Belastingdienst, het UWV, het RDW als van de SVB. De Belastingdienst werkt tevens aan een app die medio 2016 op de markt moet komen. Met de app en de DigiD kan worden ingelogd. Hierdoor krijgt men dan toegang tot alle berichten van de overheid. Tevens is het de bedoeling dat men een melding op smartphone of tablet ontvangt op het moment dat de overheid een nieuw bericht in de Berichtenbox heeft geplaatst.

BAA ADVIES. Het is een goede zaak van de overheid om veel belastinggeld te besparen door overheidsberichten via een digitale Berichtenbox te versturen. Een vangnet voor mensen die niet of minder digitaal vaardig zijn, zal er waarschijnlijk wel blijven.
Wilt u ondersteuning bij het aanmelden voor de Berichtenbox van MijnOverheid, raadpleeg dan uw contactpersoon bij BAA. Die kan u ook helpen als u te zijner tijd tóch nog een blauwe envelop wilt blijven ontvangen.