De BKR vliegt uit de bocht

De BKR legt tegenwoordig rücksichtsloos álles vast en denkt niet aan de gevolgen. Men hanteert laakbare actie om consumenteninitiatieven monddood te maken.

– Een column van Wil Hoebergen over de BKR, banken, toezicht en verantwoordelijkheid –

De BKR onder vuur

Het Bureau Kredietregistratie, kortweg BKR, ligt weer eens onder vuur. Voor iedereen die het nog niet wist: de BKR is een particuliere organisatie en géén overheidsinstantie. BKR was in het verleden een gerespecteerde rots in de branding voor kredietverleners. Maar zoals wel meer gebeurd bij organisaties die ooit op ideële grondslag gestart zijn, zijn ook hier de Excel-managers aan de macht gekomen.

Ook bij de BKR Excel-managers aan de macht.

De BKR-registratie

BKR registreert tegenwoordig voor veel meer instanties dan vroeger (kopen op krediet bij Wehkamp en H&M, telefoon- en internetdiensten, enz.). Daarbij legt men rücksichtsloos vast wat er aangeboden wordt. Zónder zich te realiseren welke gevolgen dat heeft of kan hebben voor de consument, met name voor huizenkopers.

Alles wordt geregistreerd zonder na te denken over de gevolgen.

Het is bovendien bijna ondoenlijk om onder een BKR-registratie uit te komen, of die nou terecht of onterecht is. En, …belangrijker nog, wat de achterliggende oorzaak van de registratie is. Ook niet ontvangen aanmaningen en foutief of niet goed geregistreerde verhuisberichten worden namelijk geregistreerd.

Gevolg van een BKR-registratie: dat koophuis en die hypotheek kun je echt wel vergeten!

Een hypotheek en de BKR

Zulke ingrijpende beslissingen in een mensenleven als de koop of verkoop van een huis, behoeven een deugdelijke toets en wachten niet op een duim omhoog of omlaag van een niet gecontroleerde particuliere organisatie.

Hulp voor de consument

Een aantal jaren geleden is een particulier initiatief gestart om consumenten te helpen om een in hun ogen onterechte registratie bij BKR verwijderd te krijgen: Dynamiet Nederland. Deze organisatie heeft vaak onder vuur gelegen van diverse media, maar scoort gezien onderstaande blijkbaar toch resultaten.

Laakbare acties – de BKR vliegt uit de bocht

BKR, het door Nederlandse banken opgerichte ‘onafhankelijke’ kredietregistratiebureau, dat onkreukbaar en de bekende rots in de branding moet zijn, was niet zo blij met Dynamiet Nederland. Men heeft vervolgens zeer laakbare instrumenten ingezet in een poging om Dynamiet Nederland monddood te maken. Het artikel in NRC Handelsblad vertelt het ontluisterende verhaal over hoe Nederlands enige kredietregistratiebureau BKR uit de bocht is gevlogen.

Lees dit ontluisterende verhaal in van NRC en krijg een indruk van de werkwijze van BKR.

Oproep aan de overheid

Een kwalijke zaak, zeker omdat BKR de kern van onze maatschappij raakt (wonen) en informatie levert aan banken en andere kredietverstrekkers. Ik zou daarom instanties als AFM, DNB en de banken en verzekeraars willen oproepen om:

  • BKR grondig te reorganiseren, toezicht te regelen na de reorganisatie; óf, nog beter
  • geen zaken meer te doen met BKR en zelf een betrouwbare instantie in het leven te roepen.

Zelfreinigend vermogen van financiële instellingen nog steeds onder de maat

Het is triest te moeten constateren dat het zelfreinigend vermogen van financiële instellingen nog steeds ondermaats is en de wil om te verbeteren er gewoonweg niet is.

Er zal helaas een nieuwe, diepere crisis nodig zijn, die ons hele economische stelsel uit haar voegen trekt om overheden en financiële instellingen te laten beseffen dat dit bedrijfsmodel niet lang meer houdbaar is.