Btw-verhoging van 6% naar 9% – waar moet u aan denken?

Eén van de meest in het oog springende zaken in het Belastingplan 2019 is de al eerder aangekondigde btw-verhoging van het lage tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019. De plannen moeten nog worden goedgekeurd, maar wat betekent dit nu voor u?

Voor de eerste levensbehoeften

BTW-verhogingHet lage btw-tarief is momenteel 6% en is ingevoerd voor de zogenaamde eerste levensbehoeften van de mens.

Denk aan o.a. goederen zoals:

 • voedingsmiddelen, niet-alcoholische dranken, voedingspreparaten, enz.
 • water en ook allerlei diensten die hiermee te maken hebben, zoals aan aanleg en onderhoud van leidingen;
 • agrarische goederen zoals granen en peulvruchten (niet voor menselijke consumptie), pootgoed, vee en slachtafval, zaden, rondhout, stro, veevoer, ruwe en ongewassen wol en sierteeltproducten;
 • geneesmiddelen en hulpmiddelen; en
 • boeken, schoolboeken, tijdschriften, brochures, weekbladen, kranten, e.d.

Diensten die onder het lage tarief vallen zijn bijvoorbeeld:

 • de kapper;
 • bezoek aan musea en overige evenementen;
 • repareren van schoenen, lederwaren, kleding en fietsen;
 • campings en logies;
 • yoga lessen;
 • toegang tot zwembaden en sauna’s; en
 • personenvervoer.

Door het btw-tarief van 6% is de kostprijs voor de klant lager. Door de verhoging naar 9% zullen de prijzen van de wekelijkse boodschappen dus logischerwijs toenemen.

Beslis tijdig wat u doet: hoger tarief doorberekenen of niet

Doorberekenen. Stel, u heeft een webshop en verkoopt online vitaminesupplementen. Voor 90 stuks vitamine K2 tabletten vraagt u € 20,95. Dat is incl. 6% btw. Rekent u de btw-verhoging een op een door, dan wordt de nieuwe consumentenverkoopprijs € 21,54. Wellicht vindt u dit geen goede verkoopprijs en kiest u liever voor € 21,49 of € 21,99.

Niet doorberekenen. U kunt er ook voor kiezen om vanwege uw concurrentiepositie de btw-verhoging helemaal niet door te rekenen. Houdt er dan wél rekening mee dat dit ten koste gaat van úw marge. In bovenstaand voorbeeld wordt de verkoopprijs excl. btw € 19,22 en die was € 19,76. Dat verschil van € 0,54 per verpakking moet ú ophoesten.

Denk aan uw systemen

Zoals gezegd moet met ingang van 1 januari 2019 het verhoogde lage tarief van 9% worden toegepast. Dit betekent dat alle ondernemers hun administratie en kassasystemen moeten aanpassen. Factureert u? Dan moet u er goed op letten welk btw-tarief u op de factuur plaatst.

Standaardregel: prestatie in 2018 of 2019 verricht

Verricht u uw dienst of levert u uw product (oftewel: levert u uw prestatie) in 2018, dan is hierop 6% btw verschuldigd. Is het moment van presteren gelegen in 2019 dan moet er met 9% btw worden gefactureerd. Als u uw prestatie levert in december van dit jaar en volgend jaar januari factureert, dan factureert u dus met 6%.

Vooruitbetalingen in 2018

Worden er goederen of diensten geleverd/verricht in 2019 dan is in principe 9% btw verschuldigd, tenzij de prestatie al in 2018 is gefactureerd en betaald. In dit geval is er namelijk al 6% btw gefactureerd en hoeft dit niet meer te worden gecorrigeerd. In het door de staatssecretaris aangekondigde overgangsrecht staat namelijk het volgende: het 6% tarief hoeft niet te worden verhoogd naar 9% indien het goederen en diensten betreft die na 1 januari 2019 worden geleverd/verricht maar voor 1 januari 2019 zijn betaald. Denk hierbij aan concert- en seizoenkaarten waarbij de (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden in 2018. Op deze manier krijgt u als ondernemer eerder uw geld en betaalt de klant minder, namelijk 6% in plaats van 9% BTW.

Offertes in 2018

Een zakelijke klant. Stel, u moet een offerte uitbrengen voor het aansluiten van woonhuizen op het openbare leidingnet. Het moet een langlopende overeenkomst worden. De offerte moet in december 2018 in huis zijn, maar de werkzaamheden gaan pas in 2019 plaatsvinden en worden dan gefactureerd en betaald. U moet dan in 2019 9% btw afdragen. Moet u nú nog een offerte maken, neem daar dan dus 9% btw in op.

Een particuliere klant. Als u een offerte uitbrengt aan een consument, mag deze ervan uitgaan dat dit inclusief btw is. Brengt u in 2018 een offerte uit en factureert u in 2019, dan is het slim om nu al in uw offerte rekening te houden met het btw-tarief van 9% en de prijs dus te verhogen. Anders betaalt u straks de btw-verhoging uit eigen zak.

Prestaties in 2018 én 2019 op één factuur

U verricht een prestatie in december 2018 (tegen 6%) en een andere prestatie in januari 2019. Dan komen er dus op één factuur de twee verschillende btw-tarieven van 6% en 9% te staan, tenzij u ervoor kiest om voor de prestaties in 2019 een afzonderlijke factuur te sturen.

BAA ADVIES. Bereid u tijdig voor op de verhoging van het lage btw-tarief naar 9%. Richt uw administratie en kassasystemen in naar de vernieuwde tarieven, bepaal wat de nieuwe consumentenprijzen worden en let goed op bij het maken van uw offertes én facturen. Doe uw voordeel met de goedkeuring van de staatssecretaris en laat uw klanten minder maar eerder betalen.