Corona-update: betalingsuitstel belastingen loopt tot 1 april. Wat dan?

Het bijzonder uitstel van belastingbetaling is verlengd tot 1 april 2021. Dan stopt deze regeling. De belastingschuld kan dan in 36 maanden worden afbetaald, maar daar gelden wel strikte voorwaarden voor.

Het kabinet heeft op 21 januari 2021 besloten de uitstelregeling opnieuw te verlengen en wel tot 1 juli 2021.
Dat betekent dat de ondernemers tot uiterlijk 1 juli 2021 uitstel van betaling of een verlenging van uitstel van betaling kunnen aanvragen.
Daarnaast verschuift het kabinet de datum waarop ondernemers moeten starten met terugbetalen van de opgebouwde schuld van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021.
De schuld moet dan vanaf 1 oktober 2021 in 36 maanden in 36 gelijke termijnen worden terugbetaald.

Het bijzonder uitstel van betaling

De mogelijkheid om voor de eerste keer bijzonder uitstel van betaling aan te vragen of het verlengen van een eerder gedaan verzoek, is verlengd tot 1 april 2021. Dan stopt deze regeling en moet u alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had betalen.

De betalingsregeling

De belastingschuld die u heeft opgebouwd in de periode 12 maart 2020 tot en met einddatum van het uitstel kan, onder voorwaarden, via een betalingsregeling van 36 maanden worden betaald. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van de antwoorden op de volgende vragen:

  • Wanneer heeft u het bijzonder uitstel aangevraagd?
  • Heeft u verlenging aangevraagd?
  • Had u een ‘precoronaschuld’?

Situatie 1 – betalingsuitstel niet verlengd

Heeft u bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en is deze niet verlengd? Dan eindigt het uitstel drie maanden na de aanvraag. De belastingschuld die is opgebouwd in de uitstelperiode kan vanaf 1 juli 2021 in 36-maandelijkse termijnen worden afgelost.

Situatie 2 – betalingsuitstel wel verlengd

Is het bijzonder uitstel van betaling verlengd? Dan loopt het uitstel af op 31 maart 2021. De belastingschuld die is opgebouwd in de periode 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2021 moet vanaf 1 juli 2021 in 36-maandelijkse termijnen worden afgelost.

Situatie 3 – precoronaschuld

Is er een ‘precoronaschuld’ dan is het voordelig om verlenging aan te vragen. Deze ‘precoronaschuld’ wordt dan wellicht door de Belastingdienst meegenomen in de soepele terugbetaalregeling van 36 maanden. Dit is een belastingschuld die al bestond op 12 maart 2020.

Weer tijdig gaan betalen!

De Belastingdienst stelt als eis dat alle verschuldigde belastingen na afloop van het uitstel weer tijdig moeten worden betaald. Loopt het uitstel bijvoorbeeld af op 1 april 2021, dan moet de aangifte omzetbelasting over het 1e kwartaal 2021 weer op 30 april 2021 zijn betaald. Hieraan moet u voldoen om voor de betalingsregeling in aanmerking te komen.

Wat u verder nog moet weten

36 gelijke termijnen. De belastingschuld wordt afgelost in 36-maandelijkse gelijke termijnen.

Uiterlijk 31 juli. De eerste aflossing moet uiterlijk 31 juli 2021 zijn overgemaakt, elke volgende termijn vervalt telkens een maand later.

Later beginnen met aflossen. U kunt van het betalingsschema afwijken als u schriftelijk aannemelijk maakt dat het redelijkerwijs niet mogelijk is om in juli 2021 met aflossen te beginnen. U kunt dan later beginnen met aflossen, maar de belastingschuld moet ook dan uiterlijk 1 juli 2024 volledig zijn afgelost.

Eerder aflossen is mogelijk. Uiteraard mag u eerder beginnen met aflossen. Vermeld om problemen te voorkomen bij betaling wel het juiste betalingskenmerk van de betreffende aanslag.

U krijgt bericht. Heeft u bijzonder uitstel van betaling gehad (en/of verlengd) dan ontvangt u vanaf 1 april 2021 een definitief overzicht van de opgebouwde belastingschuld, de voorwaarden van de regeling en het maandbedrag van de betalingsregeling. Daar hoeft u verder niets voor te doen.

U kunt dus nog uitstel aanvragen of verlengen. Heeft u nog geen uitstel aangevraagd of verlengd dan kan dat nog tot en met 31 maart 2021. Dat doet u eenvoudig online.

Geen betalingsonmacht gemeld? Bent u vergeten om als bestuurder een betalingsonmacht te melden? Doe dan een verzoek om bijzonder uitstel van betaling. Zo’n verzoek wordt door de Belastingdienst tot 31 maart 2021 namelijk ook aangemerkt als een melding van betalingsonmacht. Dit verzoek is tijdig en rechtsgeldig voor verschuldigde belasting die u vanaf 12 maart 2020 had moeten betalen.

Let op: geen bonussen e.d.! Bij een uitstel van langer dan drie maanden moet u verklaren dat geen bonussen worden uitgekeerd, geen dividend wordt uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht in de periode vanaf het indienen van het uitstelverzoek tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Onder bonussen vallen ook winstuitdelingen en andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben. U bent dus beperkt in uw dividendbeleid en wees ook voorzichtig met de ‘WKR-bonus’ want of die hier ook onder valt is nog niet duidelijk.

Derdenverklaring nodig. Bij de aanvraag wordt onderscheid gemaakt tussen een belastingschuld hoger en lager dan € 20.000. Is deze hoger dan heeft u een derdenverklaring nodig. BAA kan voor u een derdenverklaring verzorgen. Neem hiervoor contact op met één van de adviseurs van BAA.

BAA ADVIES. U kunt nog tot en met 31 maart 2021 betalingsuitstel aanvragen of verlengen. Daarna is het mogelijk om uw belastingschuld in 36 maanden af te betalen. Álle belastingen waarvoor u ná 31 maart 2021 aangifte doet, moeten weer tijdig betaald worden.