Corona-update: btw – huurakkoord – DGA

In deze Corona-update bespreken we enkele losse onderwerpen die allen een gevolg zijn van de door de overheid genomen ondersteuningsmaatregelen. Denk aan speciale btw-afspraken, het huurakkoord voor de retailsector en de positie van de DGA bij de steunmaatregelen.

Omzetbelasting

corona-updateLaag btw-tarief sportaccommodaties

Bij sporten in een sportaccommodatie is sprake van een laag btw-tarief. Omdat sporten in een accommodatie op dit moment verboden is, worden door veel sportscholen online sportlessen aangeboden. Het kabinet heeft besloten dat ook voor online sportlessen het lage tarief van toepassing is. Dit lage btw-tarief blijft van toepassing tot de sportaccommodaties weer open mogen.

Btw-vrijstelling uitlenen zorgpersoneel

De beroepsgroep die op dit moment volop in de picture staat is het zorgpersoneel. Er moet tenslotte voldoende zorgpersoneel ter beschikking staan. Dit ter beschikking stellen geschiedt ook door uitzendbureaus. Op dit uitlenen van personeel is het tarief van 21% btw van toepassing. Voor de periode van 16 maart 2020 tot 16 juni 2020 heeft het kabinet besloten dat het uitlenen van zorgpersoneel is vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting. Zónder dat dit invloed heeft op de aftrek van de voorbelasting door de uitlener.

Huurakkoord retailsector

Verhuurders en huurders, vertegenwoordigd door IVBN, INretail, Vastgoed Belang, Detailhandel Nederland, EZK, NVB en VGO hebben op 10 april jl. een steunakkoord bereikt voor en door de Nederlandse Retailsector. Hierin staat de solidariteit van alle partijen centraal, met als uitgangspunt fairness en het helpen van bedrijven die het nodig hebben.

Voor de korte termijn komt dit op het volgende neer:

  • een periode van huuropschorting van 3 maanden vanaf april 2020 mits er sprake is van een omzetdaling van minimaal 25% in de periode van april-mei en juni 2020;
  • de hoogte van de huuropschorting is mede afhankelijk van de proportionaliteit in grootte en draagkracht van de verhuurder en huurder;
  • de hoogte van huuropschorting bedraagt minimaal 50% van de huur en waar nodig 75% of 100% van de huurpenningen;
  • de huuropschorting is alleen van toepassing als het omzetverlies aantoonbaar wordt veroorzaakt door de coronacrisis.

De DGA

De overheid heeft voor de zelfstandig ondernemers vele ondersteuningsmaatregelen in het leven geroepen, maar gelden deze ook allen voor de DGA?

DGA en TOGS

Bij de TOGS wordt geen onderscheid gemaakt naar soort onderneming, zowel eenmanszaken, samenwerkingsverbanden als ook BV’s kunnen hiervoor in aanmerking komen, dus ook de DGA.

DGA en NOW

Bij de NOW is sprake van een regeling voor werkgevers die werknemers moet doorbetalen. De DGA is hier een vreemde eend in de bijt. De werkgever is namelijk zijn eigen BV en de werknemer is de persoon zelf. Het salaris van de DGA komt alleen in aanmerking voor de NOW als er sprake is van een DGA die verplicht verzekerd is voor de sociale verzekeringswetten en dat is voor de overgrote meerderheid van de DGA’s niet aan de orde. Dus voor de NOW komt de DGA normaal gesproken niet in aanmerking.

DGA en TOZO

Ook een DGA kwalificeert zich als ondernemer voor deze regeling, mits hij/zij minimaal 1.225 uur werkzaam is in de BV en meer dan 50% van de aandelen/zeggenschap in de BV bezit. Over dit laatste is er nog enige onduidelijkheid.

DGA en gebruikelijk loon

Het door de overheid vastgestelde minimale gebruikelijk loon voor de DGA bedraagt in 2020 € 46.000. Dit salaris dient uiterlijk op het einde van het jaar te zijn verloond. Omdat op dit moment onzeker is of de crisis voor het gehele jaar 2020 gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit, is het een optie om naar de toekomst toe tijdelijk een lager maandsalaris te verlonen. Op het einde van het jaar kan dan het gebruikelijk loon voor het gehele jaar 2020 worden vastgesteld.

BAA ADVIES. De regels en voorwaarden omtrent de Corona-overheidsmaatregelen worden nog steeds van tijd tot tijd aangepast. Twijfelt u of u voor een van de maatregelen in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.