Corona-update: fiscale reserve – DGA-taks – urencriterium – hypotheek

De afgelopen weken zijn er weer extra fiscale maatregelen bijgekomen. Zo kunt u nu een fiscale coronareserve vormen, is de DGA-taks uitgesteld en gelden er versoepelingen bij het urencriterium en de aflossingseis bij de eigen woning.

De fiscale coronareserve

Carry back. Volgens de huidige wetgeving mag een verlies worden verrekend met de winst van het voorafgaande jaar (carry back). Met de carry back kan een verlies over het jaar 2020 verrekend worden met de winst van 2019.

Er is echter een probleem. Een verlies over 2020 kan pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020. En dat is pas begin 2021. Bovendien geldt als voorwaarde dat een definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2019 moet zijn opgelegd. En dat is in veel gevallen niet het geval. Het kabinet vindt dat te lang duren en komt daarom met deze fiscale coronareserve.

De coronareserve. Ondernemingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn mogen het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 aftrekken. Dit kan door een zogenoemde coronareserve te vormen. Deze reserve mag niet hoger zijn dan de winst over 2019. Daarnaast mag de fiscale coronareserve niet hoger zijn dan het te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis.

De precieze uitwerking volgt. Door gebruik te maken van de fiscale coronareserve kan een teruggave worden gevraagd van de eerder over 2019 betaalde en/of te betalen vennootschapsbelasting. Dit kan door het verzoeken om een nadere voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019. De precieze uitwerking van deze regeling is nog niet bekend, maar zal op korte termijn uitgewerkt worden in een beleidsbesluit.

Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen BV uitgesteld

DGA-taks. Het plan van de overheid is om DGA’s die een schuld hebben bij de eigen BV van meer dan € 500.000 te gaan belasten. Wij schreven hier al eerder over deze DGA-taks.

Eén jaar uitgesteld. De bedoeling was dat deze regeling vanaf 1 januari 2022 zou ingaan, maar is nu vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.

Meer tijd … Zo heeft u als DGA meer tijd, tot 31 december 2023 (de eerste peildatum), om u voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 af te lossen. Overigens, het gaat nog steeds om een wetsvoorstel. Er is dus nog niks 100% definitief.

Versoepeling urencriterium

Voor een aantal aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve moet worden voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat ten minste 1.225 uren per kalenderjaar wordt besteed aan werkzaamheden voor de onderneming. Door de coronacrisis kan het zijn dat in 2020 niet wordt voldaan aan dit criterium en waardoor geen gebruik meer kan worden gemaakt van de aftrekposten.

Er geldt nu een versoepeling. Voor de aangifte inkomstenbelasting mag voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 ervan uit worden gegaan dat in deze periode ten minste 24 uur per week aan de onderneming is besteed. Ook als dat niet werkelijk is geweest.

Arbeidsongeschikt? Dan geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag er voor de aangifte inkomstenbelasting van uit worden gegaan dat in die periode ten minste 16 uur per week aan de onderneming is besteed.

Seizoengebonden ondernemer? Ligt de piek van de werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 maart tot en met 31 mei? Dan mag ervan uit worden gegaan dat in 2020 in deze periode evenveel uren zijn gewerkt als in 2019.

Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld

In geval van achterstand. Om hypotheekrente af te kunnen trekken moeten leningen (afgesloten vanaf 1 januari 2013) voldoen aan de aflossingseis. De lening moet namelijk in maximaal 360 maanden volgens een ten minste annuïtair schema worden afgelost. Als er op enig moment een achterstand in de aflossing ontstaat, is in de fiscale wetgeving vastgelegd op welke wijze en binnen welke termijnen die achterstand moet worden ingelopen.

Nieuwe maatregelen. Normaal moet een aflossingsachterstand uiterlijk het volgende jaar worden ingehaald om de aftrekbaarheid van de rente niet in gevaar te laten komen. Vanwege de coronacrisis komt het kabinet met twee maatregelen:

  1. de betaalpauze; en
  2. de tweede lening.

Betaalpauze. Kunt u uw hypotheekrente en aflossingen tijdelijk niet betalen? Dan kunt u een betaalpauze van maximaal 6 maanden afspreken met uw geldverstrekker. Deze betaalpauze moet zijn aangevraagd tussen 12 maart en 30 juni 2020 en moet uiterlijk 1 juli 2020 ingaan.

Zo snel mogelijk na afloop van de uitstelperiode van maximaal zes maanden wordt een nieuw annuïtair schema vastgesteld waarmee het inhalen van de aflossingsachterstand wordt uitgesmeerd over de resterende looptijd van de maximale termijn van 360 maanden van de lening. De niet betaalde rente is niet aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.

Nieuwe lening. De rente en aflossing die tijdelijk niet kan worden betaald kan ook worden ondergebracht in een nieuw leningsdeel. De schuld wordt dan gesplitst in een oud deel en een nieuw deel:

  • Oud deel. Voor de ‘oude’ schuld blijft het bestaande annuïtaire schema van toepassing, z’nder dat rekening wordt gehouden met de aflossingsachterstand.
  • Nieuw deel. Voor het deel van de aflossingsachterstand dat is ontstaan door de betaalpauze wordt een afzonderlijk aflossingsschema afgesproken. Daarbij is de looptijd maximaal gelijk aan de resterende looptijd van de oude schuld (nieuwe deel). Uitsmeren over de resterende looptijd is dus niet verplicht, het kan bijvoorbeeld ook in vijf jaar worden afbetaald.
BAA ADVIES. Alle coronamaatregelen zijn voortdurend in beweging. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Of heeft u überhaupt vragen hierover? Neem dan gerust contact op met een BAA-adviseur.