Corona-update: werkkostenregeling kan helpen bij thuiswerken

Op 24 april 2020 is een nieuwe, minder bekende coronamaatregel gepubliceerd: de verruiming van de werkkostenregeling (WKR). Wellicht kunt u uw werknemers hiermee op een productieve manier de coronatijd doorloodsen.

Verhoging percentage vrije ruimte

Per 1 januari 2020 is het percentage voor de vrije ruimte verhoogd naar 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,2% voor het meerdere. De nieuwe coronamaatregel bepaalt nu echter dat de vrije ruimte per werkgever voor een loonsom tot € 400.000 wordt verhoogd naar 3%. Dit geeft u als werkgever meer ruimte om in deze lastige tijd iets extra’s te doen.

Voorbeeld
Oude situatie per 1 januari 2020: fiscale loonsom van € 100.000 x 1,7% = € 1.700
Nieuwe situatie per 24 april 2020: fiscale loonsom van € 100.000 x 3% = € 3.000
Extra vrije ruimte = € 1.300

Thuiswerkfaciliteiten

In de huidige intelligente lockdown kiezen veel werkgevers en werknemers er samen voor om thuis te werken. Om dit als werkgever fiscaal vriendelijk te doen moet u wel enkele spelregels in acht nemen.

Noodzakelijkheidscriterium

Vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking stellen van benodigdheden (computer, printer, gereedschappen, internetverbinding thuis of webcam) zijn gericht vrijgesteld, indien voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium. Hier wordt aan voldaan als ú redelijkerwijs aannemelijk kunt maken dat het noodzakelijk is voor een behoorlijke invulling van de dienstbetrekking. En dat is in deze tijd voor thuis werken niet zo moeilijk.

Hulpmiddelen

Een hulpmiddel dat een werknemer ook buiten de werkplek kan gebruiken en dat voor minimaal 90% zakelijk wordt gebruikt, is gericht vrijgesteld. Denk hierbij aan een laptop, smartphone of iPad.

Arbovoorziening

Gericht vrijgesteld zijn ook arbovoorzieningen thuis die volgen uit de verplichtingen voor de werkgever vanuit de Arbowet. Denk hierbij aan een ergonomische bureaustoel of bureau. Voorwaarde is wel dat ú de voorziening betaalt en de inrichting van de thuiswerkplek is opgenomen in uw arboplan.

Overige vergoedingen

Versnaperingen (koffie of water), airco, elektriciteit of een hometrainer zijn niet gericht vrijgesteld of op nihil gewaardeerd. Indien u deze vergoedt, vormen deze simpelweg loon voor de werknemer. Onder de (verruimde) werkkostenregeling zijn deze verstrekkingen en vergoedingen echter aan te wijzen en ten laste te brengen aan de vrije ruimte. De extra ruimte in de WKR komt dus mooi van pas om het thuiswerken te faciliteren.

BAA ADVIES. De coronatijd vraagt veel van ons. Door de bestaande fiscale mogelijkheden én door de verruiming van de vrije ruimte in de WKR, is het echter mogelijke om uw werknemers eenvoudiger en productiever thuis te laten werken.