Crowdfunding: profiteert de fiscus mee?

U heeft een goed idee voor een nieuw product of nieuwe dienst en voor de financiering ervan overweegt u een populaire manier om geld in te zamelen: crowdfunding. Besef dan wel dat ook de Belastingdienst mee kan profiteren! Wat zijn de fiscale gevolgen voor zowel de geldgever als voor u als begunstigde?

Wat is crowdfunding alweer?

Crowdfunding is een manier van financieren waarbij geld wordt opgehaald bij het publiek: de massa zorgt voor de financiering. Het levert vaak niet alleen geld op, maar ook naamsbekendheid en klantenbinding met betrekking tot het project of onderneming.

Geld via crowdfunding kan op verschillende manieren worden opgehaald. Denk hierbij aan:

  • donatie,
  • lening; en
  • aandelen.

Let op: voor de begunstiger van uw onderneming of project heeft de manier van inleg van geld verschillende fiscale gevolgen.

De fiscale gevolgen van crowdfunding doneren voor de geldgever

Doneren zonder tegenprestatie. Donaties zónder tegenprestatie zijn te beoordelen als gift. Hiermee kunt/hoeft in de aangifte inkomstenbelasting niets te worden gedaan. Dit is anders als de begunstigde, u dus, is aan te merken als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dan is de gift fiscaal aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. De ANBI status is terug te vinden in het ANBI register op de website van de Belastingdienst.

Doneren met tegenprestatie. Een donatie kan echter ook een tegenprestatie hebben. Denk hierbij aan een (toekomstig) product of dienst in ruil voor het inleggen van geld. De inleg van het geld is dan eigenlijk gewoon een aankoop. Het vermogen neemt af en er hoeft minder vermogensrendementheffing (box 3) te worden betaald.

De fiscale gevolgen van een crowdfunding lening voor de geldgever

Rente vrijgesteld voor IB, maar … Voor de financiering van een onderneming of een project kan ook een lening worden afgesloten. Deze lening kan worden gezien als een vordering in box 3. De te ontvangen rente is in beginsel vrijgesteld van enige heffing van inkomstenbelasting. De te ontvangen rente verhoogt echter wel het vermogen en zodoende de rendementsgrondslag waarover vermogensrendementsheffing moet worden betaald.

Verlies is niet aftrekbaar. Als de onderneming of het project mislukt, is de lening oninbaarheid. Dit een risico van crowdfunding en het verlies is dan dus fiscaal niet aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.

De fiscale gevolgen van crowdfunding in de vorm van aandelen voor de geldgever

Men kan ook via de uitgifte van aandelen participeren in de onderneming of het project. De omvang van het aandelenpakket is dan maatstafgevend hoe er fiscaal mee om moet worden gegaan.

5% of meer. Is het bezit van de aandelen minimaal 5% dan is er sprake van een aanmerkelijk belang en vallen de aandelen in box 2. Uitkering van dividend en verkoopwinst op aandelen is dan belast in box 2.

Minder dan 5%. Is het bezit minder dan 5% dan vallen de aandelen in box 3. Dit houdt in dat de dividenduitkering onbelast is. Over de waarde van de aandelen op 1 januari van ieder jaar dient samen met andere vermogensbestanddelen vermogensrendementsheffing te worden betaald.

De fiscale gevolgen van crowdfunding voor u, de geldontvanger

Ook voor de initiator van de crowdfunding (de ontvanger van het geld) zijn er fiscale consequenties.

Btw. Worden donaties ontvangen waar een tegenprestatie tegenover staat, dan moet btw over deze omzet worden afgedragen. Denk hier bij tegenprestatie aan een verkocht product in ruil voor de inleg van geld. Een donatie zonder tegenprestatie is vrij van btw.

Let op: stel, u wilt met crowdfunding € 50.000 ophalen en als tegenprestatie belooft u alle inleggers een aantal van de nog te ontwikkelen producten. U moet hierover dan nog btw afdragen. Als dat 21% is houdt u nog maar € 39.500 over. Houd hiermee in uw begroting en bij het bepalen van de tegenprestatie dus rekening.

Inkomstenbelasting. Een belangrijke vraag is of u als crowdfunder een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Dit hangt af van de feiten en de omstandigheden.

  • WUO. Is er inderdaad sprake van ondernemerschap voor inkomstenbelasting dan dient u de opbrengsten aan te geven als Winst uit Onderneming.
  • ROW. Wordt niet voldaan aan de voorwaarden van ondernemerschap dan is er sprake van Resultaat uit Overige Werkzaamheden.

Vennootschapsbelasting. Opereert u met een BV, dan moet u over het positieve crowdfundingresultaat vennootschapsbelasting betalen.

BAA ADVIES. Voordat u besluit om een crowdfunding-actie op touw te zetten, is het verstandig om zowel voor u als begunstigde als voor de toekomstige geldgevers de fiscale gevolgen te overzien.