De auto van de zaak: wat gebeurt er na 60 maanden bijtelling?

Als u een milieuvriendelijke auto op de zaak aanschaft, kunt u tot 60 maanden na aanschaf genieten van een verlaagd bijtellingstarief. Maar wat gebeurt er na deze 60 maanden?

Wat zijn de regels alweer?

2021. Als een auto uit de fabriek komt gereden en voor het eerst op naam wordt gezet (eerste tenaamstelling), geldt er voor het privégebruik een bijtelling op basis van de uitstoot per gram aan CO2 per kilometer. In 2021 is de bijtelling 22% van de cataloguswaarde voor een auto mét uitstoot. Voor een auto zónder uitstoot, dus 0 gr CO2 per kilometer, is de bijtelling in 2021 12% tot een cataloguswaarde van € 40.000 en € 22% over het meerdere.

In dit artikel is er steeds sprake van de cataloguswaarde ínclusief btw en bpm.

2017 + 60 maanden. Voor milieuvriendelijke auto’s is in het verleden een vriendelijkere bijtellingsregeling in het leven geroepen om deze auto’s fiscaal aantrekkelijker te maken. Zo was in 2017 de bijtelling voor een auto zonder uitstoot 4% van de cataloguswaarde. Deze lage bijtelling liep vanaf de eerste tenaamstelling 60 maanden lang door.

Voorbeeld 1
Meneer Ferrari kocht op 1 januari 2017 een splinternieuwe nulemissie-auto. De bijtelling voor deze auto was 4% over de cataloguswaarde en loopt 60 maanden door en eindigt dus op 31 december 2022.

Mevrouw Lamborghini nam op 1 januari 2020 deze auto over en dus ook de 60-maandenperiode over. Ook zij kan dan tot 31 december 2022 gebruikmaken van een bijtellingspercentage van 4%.

Einde 60 maanden periode

Voor al deze auto’s geldt dat uiteindelijk na 60 maanden een einde komt aan deze periode van lage bijtelling. Maar wat betekent dit nu? De auto die in het verleden fiscaal voordelig was in de bijtelling, kan nu een hogere bijtelling van 22% of zelfs 25% krijgen! Hoe zit dit precies?

Auto mét uitstoot

In deze categorie vallen veel auto’s: vervuilende diesels, milieuvriendelijkere hybride auto’s en hybride plug-ins. Als een auto een CO2-uitstoot heeft dan maakt de Belastingdienst geen onderscheid meer in de hoeveelheid. Eén gram uitstoot wordt hetzelfde behandeld als 100 gram uitstoot. Als de 60-maandenperiode is afgelopen dan vervalt het bijtellingsvoordeel.

De bijtelling keert dan weer terug naar het percentage van het standaardtarief uit het jaar waarop de auto op kenteken is gezet. Voor een auto uit 2015 met 7% bijtelling (uitstoot 0 tot 50 gr/km) geldt dan bijvoorbeeld een terugkeer naar een bijtelling van 25%.

Voorbeeld 2
Mevrouw Kia rijdt een auto van de zaak en heeft deze in 2015 op kenteken gezet. Op basis van de uitstoot (25 gr/km) gold in 2015 een bijtelling van 7%. Bij een cataloguswaarde van € 50.000 was dit een bruto bijtelling van € 3.500. Na 60 maanden verviel dit voordeel en werd de nieuwe bijtelling 25% (standaardtarief voor 2015). De nieuwe bijtelling wordt dan € 12.500. Een verschil van € 9.000. Uitgaande van een belastingtarief van 49,5% is dit een extra netto bijtelling van € 4.455.

Auto zónder uitstoot

Een volledig elektrische auto is uiteraard een auto zonder uitstoot. Ook na het aflopen van de 60-maandenperiode blijft deze categorie fiscaal aantrekkelijk. Want een nulemissie-auto krijgt 10% korting op de destijds geldende standaardtarief uit het jaar van eerste tenaamstelling tot de eerste € 40.000. Over het meerdere is het standaardtarief verschuldigd. Voor auto’s uit 2017 (4% bijtelling bij nul uitstoot) geldt dan een terugkeer naar 22%; inclusief korting 12% over de eerste € 40.000 cataloguswaarde en 22% over het meerdere.

Voorbeeld 3
Mijnheer Bentley rijdt een volledig elektrische auto van de zaak en heeft deze in 2017 op kenteken gezet. Op basis van de uitstoot (0 gr/km) geldt vanaf 2017 een bijtelling van 4%. Bij een cataloguswaarde van € 80.000 is dit een bruto bijtelling van € 3.200.

Na 60 maanden vervalt dit voordeel en in 2022 en wordt de nieuwe bijtelling 22%. Over de eerste € 40.000 is een bijtelling, na 10% korting, van 12% verschuldigd en het meerdere tegen 22%. De bijtelling wordt dan in totaal € 13.600. Een verschil van € 10.400. Uitgaande van een belastingtarief van 49,5% is dit een extra netto bijtelling van € 5.148.

Wat kunt u doen?

U kunt na 60 maanden uiteraard gewoon door blijven rijden en netjes de hogere bijtelling gaan betalen. Maar er zijn ook mogelijkheden om dit te voorkomen.

De auto verkopen. Door de auto te verkopen voorkomt u een terugval en daardoor hogere bijtelling. Vanuit de BV kan de auto aan privé of aan een derde worden verkocht. Vanuit de IB-onderneming (eenmanszaak of Vof) kan de auto ook aan een derde worden verkocht. U moet er wel steeds een zakelijke prijs voor vragen. Als u indertijd Milieu-investeringsaftrek (MIA) heeft gekregen, dan kunt u bij verkoop of inruil van de auto binnen vijf jaar te maken krijgen met een desinvesteringsbijtelling. Daar moet u dus wel rekening mee houden en eventueel die vijf jaar volmaken.

Auto naar privé halen. Als u de auto naar privé wilt halen, moet er wel aan specifieke voorwaarden worden voldaan. Zo moet o.a. de auto voor niet meer dan 10% zakelijk worden gebruikt. Pas dan kan de auto van het zakelijk vermogen naar het privévermogen worden gehaald.

Geen privégebruik meer. De makkelijkste manier om een hogere bijtelling te voorkomen, is om geen privé kilometers meer te rijden met de zakelijke auto. Hiervoor is wel een sluitende kilometeradministratie nodig of een verklaring van de Belastingdienst waaruit blijkt dat er niet meer dan 500 privé kilometers worden gereden. Een kilometeradministratie kan tegenwoordig ook vrij gemakkelijk met erkende software met een keurmerk.

BAA ADVIES. Een gunstige bijtelling van auto’s die in 2015, 2016 en 2017 voor het eerst op naam zijn gezet, kan door het aflopen van de 60-maandenperiode komen te vervallen. U moet dan meer bijtelling gaan betalen dan dat bij de aanschaf beoogd was.