De gouden handdruk keert uit – wat speelt?

In maart 2018 publiceerden we een artikel over de (fiscale) mogelijkheden en onmogelijkheden bij het vrijvallen van een lijfrente. Maar hoe zit dat nu bij de gouden handdruk? Want dat is tenslotte een bijzondere vorm van een lijfrente.

Gouden handdrukOver de gouden handdruk

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontvangen ontslaguitkering, de zogenaamde gouden handdruk, uit te stellen. Deze gouden handdruk moest dan rechtstreeks worden gestort bij een verzekeraar, bij een bank of bij een eigen BV (de zogenaamde stamrecht BV).

Heeft u zo’n gouden handdruk van voor 1 januari 2014? En u wilt die laten uitkeren? Wat zijn dan de mogelijkheden als u die handdruk had ondergebracht bij een verzekeraar of bankinstelling?

Gouden handdruk keert uit: de mogelijkheden en (fiscale) voorwaarden

De gouden handdruk is indertijd geparkeerd bij een verzekeraar of een bank. Na een aantal jaren is het moment aangebroken dat u het geld nodig heeft. Mogelijk om een grote uitgave te bekostigen, of misschien als aanvulling op uw inkomen of als extra pensioen. In het eerste geval wilt u het geld natuurlijk op zo kort mogelijke termijn incasseren en spreken we over afkoop en in de andere situatie kiest u voor een gespreide betaling en spreken we over een periodieke uitkering.

Uitkeren in eens: afkopen

Geen revisierente! Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om het kapitaal van de gouden handdruk af te kopen. Hierbij moet u dan wel over het gehele bedrag ineens inkomstenbelasting betalen, maar de fiscale boete (revisierente) van 20% hierop is vervallen.

Wel minimale uitkeringsduur. Bij de afkoop ineens geldt echter wel een minimale uitkeringsduur. Die verschilt of u de gouden handdruk bij een verzekeraar of bij een bank heeft ondergebracht.

  • Verzekeraar. Bij de verzekeraar wordt rekening gehouden met een sterftekans van 1%. Bij een man van bijvoorbeeld 60 jaar is daardoor de uitkeringsduur minimaal 10 maanden en bij een vrouw van 60 jaar bedraagt de uitkeringsduur minimaal 1,5 jaar.
  • Bank. Bij banksparen is de minimale duur afhankelijk van de leeftijd van degene die de uitkering ontvangt. Is een man of vrouw 60 jaar, dan mag het kapitaal in één jaar worden uitgekeerd.

Periodiek uitkeren

Bij periodieke uitkering kiest u ervoor om het kapitaal door de bank of verzekeraar in termijnen te laten uitkeren. Dat kan bijv. per maand, per kwartaal of per jaar. De duur van deze uitkeringen is afhankelijk waar het kapitaal is geparkeerd.

  • Verzekeraar. Is het bij een verzekeraar gestald, dan is het mogelijk om te kiezen voor een levenslange uitkering.
  • Bank. Staat het kapitaal bij een bank dan moet vooraf aan de uitkeringen een looptijd worden afgesproken. Als de rekening leeg is, stopt de uitkering. Doorgaans bedraagt deze termijn 20 jaar (na AOW leeftijd). Bij enkele banken is deze termijn gemaximeerd tot 35 jaar.

Let op! De uitkeringen moeten uiterlijk ingaan op 31 december van het jaar waarin u de AOW leeftijd heeft bereikt, verder uitstel is dan niet meer mogelijk.

Bijzondere situaties

De Stamrecht-BV. Heeft u de gouden handdruk indertijd ondergebracht in een Stamrecht-BV? Dan ligt het moeilijker en moet eerst worden bekeken wat er gedurende de looptijd allemaal met de uitkering is gedaan. Misschien heeft u er mee belegd, van geleend of mee geïnvesteerd in uw onderneming. In een toekomstig artikel zullen we hier nog op terugkomen.

De gouden handdruk bij overlijden. Wat er gebeurt als u komt te overlijden vóórdat de gouden handdruk tot uitkering is gekomen? Ook dat hangt af van waar u de gouden handdruk heeft ondergebracht. Bij een verzekeraar of bij een bank. Op een later tijdstip komen we hier nog nader op terug.

BAA ADVIES. Een gouden handdruk uit het verleden kunt u “ineens” of periodiek laten uitkeren. De (fiscale) voor- en nadelen hebben gevolgen voor de hoogte van de te betalen belasting, premie zorgverzekeringswet en voor eventuele huur- en/of zorgtoeslag. Analyseer samen met uw adviseur wat voor úw situatie de beste keuze is.