December cadeautjesmaand: fiscale angels van de jubelton

De jubelton is een populaire manier voor ouders om een schenking te doen aan hun kinderen met Sinterklaas of Kerst. Wat zijn de belangrijkste fiscale do’s en dont’s?

Opbouw van de vrijstelling schenkbelasting

Volgens de wetgever mag u als ouder aan uw kinderen ieder jaar een belastingvrij bedrag schenken ter grootte van € 5.428 (2019). Vervolgens zijn er de volgende opties:

  • Leeftijdsschenking. Het belastingvrije jaarbedrag mag eenmalig worden verhoogd tot € 26.040 (2019) als het kind tussen de 18 en 40 jaar is.
  • Kostbare studie. De leeftijdsschenking mag eenmalig worden verhoogd tot € 52.246 (2019) als het kind tussen de 18 en 40 jaar is én dit geld wordt besteed voor een kostbare studie.
  • De jubelton. De leeftijdsschenking mag eenmalig worden verhoogd tot € 102.010 als de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar is én dit geld wordt besteed voor de eigen woning. Over deze jubelton schreven we al eerder.

Samenloop van de leeftijdsschenking met de jubelton

Het is toegestaan om van de jubelton van maximaal € 102.010 in een bepaald jaar maximaal € 26.040 aan te merken als leeftijdsschenking. Het restant van maximaal € 75.970 moet dan worden besteed aan de eigen woning (aankoop, verbouwing of aflossing hypotheek). De ontvanger kan dan € 26.040 vrij besteden.

Zoals we al in een eerder artikel schreven is het toegestaan om de jubelton te spreiden over drie opeenvolgende jaren. Dit geldt echter niet voor de leeftijdsschenking.

Voorbeeld
Kees schenkt aan zoon Piet in 2019 € 25.000 en in 2020 € 75.000. In de aangifte schenkbelasting van 2019 geeft Piet het bedrag van 2019 aan als leeftijdsschenking en in de aangifte 2020 geeft Piet het bedrag aan als jubeltonschenking.

Omdat de leeftijdsschenking en de verhoging naar de jubeltonschenking niet in hetzelfde jaar plaatsvinden, vervalt de vrijstelling voor het bedrag van € 75.000 en moet hierover schenkbelasting worden betaald.

Uw kind ouder dan 40 jaar?

Zoals gezegd moet de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar zijn. Hierbij geldt de daadwerkelijke verjaardagsdatum. Als uw kind nu ouder is dan 40 jaar, maar zijn/haar partner nog niet, dan is het tóch mogelijk om als ouders € 102.010 te schenken en een beroep te doen op de jubeltonvrijstelling. Het is in de praktijk dan niet zo dat de schenking voor de partner is. De schenking blijft voor het eigen kind, alleen de leeftijd van de partner wordt gehanteerd om gebruik te maken van de vrijsteling.

Vader en moeder zijn samen één schenker

Voor de schenkbelasting worden de ouders als één schenker gezien. Als vader en moeder dus ieder afzonderlijk een bedrag van € 102.010 aan hun zoon/dochter schenken dient over eenmaal € 102.010 schenkbelasting te worden betaald. Hierbij is niet van belang of de ouders gehuwd of gescheiden zijn. Om te voorkomen dat de partner van het kind bij een echtscheiding recht heeft op de helft van de schenking, is het slim om een uitsluitingsclausule op te nemen.

Dit is afwijkend voor grootouders. Als opa en oma nog gehuwd zijn, tellen deze ook als één schenker en geldt hetzelfde als bij de ouders. Als opa en oma echter gescheiden zijn mogen opa en oma ieder € 102.010 aan hun kleinkind schenken met toepassing van de jubeltonvrijstelling.

Ouders hebben toestemming nodig van elkaar

Voor het doen van de “jubeltonschenking” heeft de schenker (moeder/vader) op basis van artikel 1:87 BW toestemming nodig van de echtgenoot (vader/moeder). Als deze toestemming ontbreekt, kan de schenking achteraf ongedaan worden gemaakt. Dit kan bij overlijden zelfs worden ingeroepen door erfgenamen of de executeur. Het maakt niet uit of de vader en moeder in algehele gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd.

Kind en partner door de fiscus soms als één persoon gezien

Evenals bij de ouders, die gezamenlijk worden gezien als één schenker, worden ook de kinderen als ontvanger van de schenking, soms gezien als één persoon voor de schenkbelasting. Dat geldt tijdens en binnen één jaar voor het huwelijk.

Voorbeeld
Vader schenkt op 25 december 2019 een bedrag van € 5.428 aan zijn 30 jarige zoon en tevens een bedrag van € 2.173 aan zijn 28 jarige aanstaande schoondochter. Op 28 november 2020 stappen zoon en schoondochter in het huwelijksbootje.

Omdat het huwelijk heeft plaatsgevonden binnen één jaar na de schenking, worden zoon en schoondochter aangemerkt als één persoon voor de schenkbelasting. Over een bedrag van € 2.173 dient dan schenkbelasting te worden betaald. Waren de zoon en schoondochter één maand later getrouwd, was er geen schenkbelasting verschuldigd geweest.

Schenkingen op papier

Voor de toepassing van de jaarlijkse vrijstelling van schenkbelasting € 5.428 (2019) en de leeftijdsschenking is het mogelijk om deze cash of op papier (onder schuldigerkenning) te doen. Dit is voor toepassing van de jubeltonvrijstelling niet mogelijk. U moet het geld daadwerkelijk overmaken aan de ontvanger.

Schenkingen binnen 180 dagen

Voor de jaarlijkse vrijstelling geldt dat als u als schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, de schenking alsnog bij de erfenis wordt geteld. Dit geldt niet voor de leeftijdsschenking en de jubelton. Zelfs op het sterfbed kan deze schenking nog worden gedaan. Ook is het mogelijk dit op te nemen in een levenstestament.

BAA ADVIES. Wilt u uw kind in de maand december verrassen met een jubelton en achteraf niet met ongewenste fiscale verrassingen worden geconfronteerd, hou dan de spelregels goed in de gaten. Wilt u weten wat in uw situatie de mogelijkheden zijn? Overleg dan met uw BAA-adviseur.