Diverse opties om € 100.000 voor de eigen woning te schenken

We schreven al eerder over de terugkeer van de belastingvrije schenking van € 100.000 ten behoeve van een eigen woning. In dit artikel gaan we verder in op de verschillende mogelijkheden én op de voorwaarden waaraan u dan moet voldoen.

schenk-belastingvrijDe belastingvrije schenking voor de woning

Zoals u wellicht wel weet kunt u in 2017 € 100.000 onbelast schenken aan uw kind of andere begunstigde voor de eigen woning. De regeling is opnieuw ingevoerd door het kabinet en is ruimer dan de vorige regeling van 2013 en 2014. Hierover en over de overgangsregeling in 2016 schreven we al eerder. Lees het artikel “Belastingvrij schenken eigen woning”.

Aan de ruimere benuttingsmogelijkheden zitten echter ook verschillende voorwaarden waar u rekening mee moet houden. Hieronder ziet u enkele mogelijkheden en aan welke voorwaarden er dan moet worden voldaan om voor de vrijstelling in aanmerking te komen.

De standaardvoorwaarden

De nieuwe vrijstelling vanaf 1 januari 2017 geldt voor iedereen, dus niet alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen. De verkrijger van de schenking moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Leeftijd tussen 18 – 40 jaar (of fiscaal partner met leeftijd tussen 18 – 40 jaar).
 • De schenking wordt gebruikt voor:
  – aankoop, verbetering of onderhoud van eigen woning;
  – aflossing eigenwoningschuld;
  – aflossing restschuld van verkochte eigen woning;
  – afkoop rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Enkele mogelijkheden op een rijtje

We bespreken verschillende situaties en hoe de voorwaarden moeten worden uitgelegd in deze situaties:

 1. De schenkvrijstelling over meerdere jaren spreiden
 2. De besteding van de schenking over meerdere jaren spreiden
 3. Schenking door gescheiden ouders
 4. De woning is eigendom van de partner

De schenkvrijstelling over meerdere jaren spreiden

De schenker kan gebruik maken van de mogelijkheid om de schenkvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000 te spreiden over drie jaren. De geschonken bedragen dienen ook daadwerkelijk te worden betaald aan de begunstigde.

Voorbeeld 1
Pieter (34) ontvangt in 2017 van zijn ouders een schenking van € 50.000 voor de aflossing van de eigenwoningschuld. In de aangifte schenkbelasting doet hij een verzoek op de verruimde vrijstelling.

In 2018 en 2019 schenken zijn ouders ieder jaar € 25.000 voor de eigen woning. Ook voor deze schenkingen moet in de aangifte schenkbelasting een verzoek worden gedaan voor de vrijstelling. Op deze manier is binnen drie jaar de volledig vrijstelling van € 100.000 benut.

Voorbeeld 2
Ruud (39) ontvangt dezelfde bedragen als zijn broer Pieter. Echter in 2018 bereikt Ruud de leeftijd van 40 jaar. Hierdoor voldoet hij niet meer aan de voorwaarden voor de verruimde vrijstelling. Ruud heeft echter een partner die jonger is dan 40 jaar met wie hij samen een huis heeft gekocht. Hierdoor kan hij de schenking in 2018 en 2019 ook gewoon benutten.

Tip. In 2018 en 2019 kunt u naast de verruimde vrijstelling ook nog gebruik maken van de jaarlijkse schenkvrijstelling (€ 5.320 voor kinderen en € 2.129 voor overigen).

De besteding van de schenking over meerdere jaren spreiden

Voor het geschonken bedrag geldt een bestedingstermijn van drie jaar: 2017, 2018 of 2019. Dit betekent dat de schenking in die periode moet worden besteed aan de eigen woning om van de vrijstelling gebruik te kunnen maken.

Voorbeeld 3
Tom (26) heeft in 2017 een schenking van € 100.000 van een oudoom ontvangen. In 2017 gebruikt hij nog niets van het geschonken bedrag aan de eigen woning. Tom moet voor 2017 wel aangifte schenkbelasting doen voor het ontvangen bedrag van € 100.000. Tom gebruikt in 2018 € 50.000, in 2019 € 30.000 en in 2020 de resterende € 20.000 voor de eigen woning.

De laatste besteding van € 20.000 valt niet binnen de driejaarstermijn, waardoor voor dit bedrag geen beroep kan worden gedaan op de vrijstelling. Tom heeft nu een meldingsplicht bij de Belastingdienst dat hij voor een bedrag van € 20.000 niet voldaan heeft aan de voorwaarden. Dit wordt nu aangemerkt als een belaste schenking in 2017.

Let op! Het spreiden van de schenkingen over drie jaar geeft de begunstigde minder tijd om bijvoorbeeld de laatste schenking ook daadwerkelijk te besteden.

Schenking door gescheiden ouders

Schenkingen van ouders worden gezien als één schenking. Ook als de ouders gescheiden zijn en beiden een schenking doen aan hun kind dient deze schenking fiscaal te worden gezien als één schenking. Dit betekent dat er niet voor beide schenkingen apart een beroep kan worden gedaan op de verruimde vrijstelling van € 100.000.

De woning is eigendom van de partner

In de situatie dat de eigen woning eigendom is van de partner kunnen er problemen ontstaan als er een schenking voor de eigen woning plaatsvindt.

Voorbeeld 4
Jaap (35) en Manon (34) zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden en wonen samen in het huis dat volledig eigendom is van Jaap. De ouders van Manon willen hun kind helpen door een schenking van € 100.000 te doen voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Nu treedt er een probleem op, want Manon ontvangt de schenking maar heeft geen eigen woning! Dit betekent dat de schenking van de ouders aan Manon volledig belast is. Een oplossing zou kunnen zijn om te schenken aan Jaap.

BAA ADVIES. Er bestaan allerlei mogelijkheden én beperkingen voor het schenken van de vrijgestelde € 100.000. Omdat er al snel veel geld én mogelijkerwijs veel belasting mee gemoeid is, is het raadzaam om voortijdig met uw adviseur uw plannen te bespreken.