eHerkenning – de zakelijke DigiD voor de ondernemer

Steeds meer overheidsinstanties maken gebruik van eHerkenning. Maar wat is eHerkenning eigenlijk, hoe werkt het en wat kost het? Bent u verplicht hieraan mee te doen?

DigiD versus eHerkenning

Als u als particulier informatie wil krijgen van de belastingdienst of een andere overheidsinstantie, dient u meestal in te loggen met uw persoonlijke DigiD. Als u echter als ondernemer (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) zaken wilt doen en/of informatie wilt ophalen bij de overheid, dient u te beschikken over een zogenaamde eHerkenning. Dit is een digitale sleutel om de virtuele deuren van diverse instanties te kunnen openen. Daardoor kunt sneller en minder omslachtig met de overheid communiceren.

Het aanvragen van eHerkenning

De aanvraag van een eHerkenning dient te geschieden bij een van de zes officieel door de Rijksoverheid erkende marktpartijen. Dat zijn:

 1. Connectis
 2. CreAim Reconi
 3. Digidentity
 4. KPN
 5. Quo Vadis
 6. Z-login 

Een aanbieder kiezen

Al deze bedrijven verstrekken eHerkenningsmiddelen maar concurreren met elkaar in type product en prijs. De aanvraag geschiedt meestal online. Er zijn kosten verbonden aan zowel de aanschaf als het gebruik van het betreffende eHerkenningsmiddel. Deze kosten variëren tussen de € 5,- en € 10,- per jaar voor eHerkenning 1 en van € 35,- tot € 72,- per jaar voor eHerkenning 3.

Tip. Op de website eHerkenning.nl, een initiatief van de Rijksoverheid, vindt u een vergelijkend productoverzicht van alle aanbieders.

De betrouwbaarheidsniveau ’s

Afhankelijk van de gewenste dienst, is er sprake van een vereist betrouwbaarheidsniveau van eHerkenning. Met eHerkenning kunnen medische, financiële of persoonlijke gegevens worden uitgewisseld. Hoe (privacy-)gevoeliger de informatie, hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau dat is vereist. De uiteindelijke dienstverlener zal aangeven welk betrouwbaarheidsniveau van eHerkenning noodzakelijk is om te kunnen inloggen op zijn dienst.

 1. Laag – niveau 1. Het inloggen geschiedt met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 2. Basis – niveau 2. Inloggen met gebruikersnaam en sterk wachtwoord.
 3. Midden – niveau 2+. Inloggen met gebruikersnaam en sterk wachtwoord + sms-code of een pincode.
 4. Midden extra – niveau 3. Inloggen op dezelfde manier als bij niveau 2+, maar controle van de persoonsgegevens via een origineel identiteitsbewijs (ter plekke of via de post).
 5. Hoog – niveau 4. Voordat u kunt inloggen, moet u eerst een PKI overheidscertificaat aanvragen, want inloggen moet met dit PKI certificaat.

Aanvragen. Niveau 1 aanvragen doet u online door het invullen van uw Kamer van Koophandel-gegevens. Bij niveau 2 en 2+ moet u online de KvK-gegevens invullen, een kopie ID van de opgegeven bevoegd vertegenwoordiger toevoegen én een uittreksel Kamer van Koophandel toevoegen dat niet ouder is dan zes maanden. Voor de aanvraag van betrouwbaarheidsniveau 3 en 4 vindt tevens een fysieke identificatie plaats. Een verstrekte eHerkenning kunt u altijd upgraden naar een hoger niveau.

Welk niveau voor wat?

Niveau 1. Met niveau 1 kan onder andere worden ingelogd bij het digitaal loket van de gemeente, de Kamer van Koophandel en het eLoket voor het aanvragen van subsidies. Ook kan hiermee een aanvraag verklaring omtrent gedrag worden aangevraagd.

Niveau 2. Als u over niveau 2 beschikt, is het mogelijk om omgeving gerelateerde zaken in te dienen bij alle gemeenten en provincies. Tevens kunnen aanbestedingen worden gedaan via TenderNed.

Niveau 2+. De niveau 2+ betrouwbaarheid geeft onder andere toegang tot de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (aanvragen subsidies) en de berichtenbox van Antwoord voor bedrijven.

Niveau 3. Voor het kunnen inloggen bij onder andere de UWV (aanvraag ontslagvergunning, enz.) en de Douane dient u te beschikken over een eHerkenning niveau 3.

Niveau 4. Niveau 4 wordt onder andere gehanteerd door administratie- en accountantskantoren voor het insturen van belastingaangiften.

Toekomst

eHerkenning blijft groeien. Er werd in 2016 bijna 6 miljoen keer ingelogd met eHerkenning bij 257 (overheids)-diensten en begin 2017 waren er ruim 280.000 eHerkenningsmiddelen uitgegeven. Ook de gebruiksvriendelijkheid van eHerkenning wordt voortdurend verbeterd. Documenten kunnen nu rechtsgeldig en elektronisch met eHerkenning worden ondertekend. Ook wordt het aantal publiekrechtelijke organisaties waar kan worden ingelogd met eHerkenning constant uitgebreid. Op de website eHerkenning.nl vindt u een lijst aangesloten organisaties en andere voorbeelden waar u met eHerkenning kunt inloggen.

Verplicht. In de loop van 2019 wordt het online identificeren met eHerkenning steeds vaker verplicht. De Rijksoverheid stelt het gebruik van eHerkenning dan namelijk verplicht voor de communicatie en online dienstverlening met alle overheidsorganisaties.

BAA ADVIES. Enkele maanden geleden hebben we onze loonklanten al geadviseerd om eHerkenning aan te vragen. Gezien de ontwikkelingen in de markt adviseren we ondernemers om in de komende tijd bij een van de zes erkende marktpartijen eHerkenning aan te vragen, zodat u met één virtuele sleutel digitaal toegang heeft tot veel overheidsinstanties. Mocht u bij het aanvragen van eHerkenning hulp nodig hebben, dan kunt u uiteraard uw contactpersoon bij BAA raadplegen.