Een eigen bedrijf starten vanuit de WW – hoe zit dat?

Menig ZZP’er is ooit een eigen bedrijf gestart vanuit een WW-situatie. Tijdens de start golden voor de ondernemer allerlei “WW-regels”. Wat zijn die regels heden ten dage? Wat moet u weten als u vanuit een WW-situatie een onderneming wilt starten?

Een eigen bedrijf starten vanuit de WWHet kan eenieder overkomen

75/70% WW-uitkering. Het ene moment heeft u nog een baan en het andere moment staat u op straat. Veel mensen vallen dan terug op een WW-uitkering van de eerste twee maanden 75% van het loon en daarna 70% van het vroegere loon.

Of aan de slag als ondernemer. Een groot aantal mensen heeft er in de afgelopen jaren voor gekozen om hun (vast) dienstverband in te ruilen voor een leven als Zelfstandige (ZZPér) Dat is echter een financieel onzekere stap. Gelukkig bood het UWV in sommige gevallen uitkomst. En dat doet het UWV nog steeds; alhoewel de regels van tijd tot tijd wijzigen. Wat is op dit moment de stand van zaken?

Voortraject van de start van een bedrijf vanuit de WW

Alvorens u de mogelijkheid krijgt om een bedrijf te starten vanuit de WW, dient u eerst de online training “Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering” te volgen. De resultaten daarvan bespreekt u dan met de aan u toegewezen adviseur. Uw adviseur is vervolgens degene die het groene licht geeft om een onderzoeksperiode te starten.

Wat is de “onderzoeksperiode”?

De onderzoeksperiode duurt maximaal 6 weken. Tijdens deze periode hoeft u niet te solliciteren maar behoudt u wel recht op de WW uitkering. In deze zes weken moet u een ondernemingsplan opstellen waaruit onder andere de haalbaarheid en financieringsmogelijkheden van de onderneming in kaart moeten worden gebracht.

Na de onderzoeksperiode

Geen bedrijf starten. Na deze onderzoeksperiode moet u kiezen: een eigen bedrijf starten of niet? Ziet u af van de start van een eigen bedrijf, dan blijft de WW uitkering in stand en “herleeft” de oude situatie van voor de onderzoeksperiode.

Wel een bedrijf starten. Bent u op basis van het onderzoeksplan tot de conclusie gekomen om te starten met het bedrijf en dan zijn er drie mogelijkheden:

  1. starten mét WW-uitkering met een startperiode;
  2. starten mét WW-uitkering zónder startperiode;
  3. starten zónder WW uitkering.

Starten mét WW-uitkering met een startperiode

Bij de startperiode ontvangt u gedurende 26 weken 29% minder WW uitkering. De inkomsten van uw eigen bedrijf worden niet gekort en ook mag u zoveel uur als u wilt besteden aan uw eigen onderneming.

Géén sollicitatieplicht. Een bijkomend voordeel is dat u niet hoeft te solliciteren tijdens deze periode van 26 weken. In de startperiode mogen geen werkzaamheden worden verricht voor de ex-werkgever.

Starten mét WW-uitkering zónder startperiode

Als u hiervoor kiest, wordt de WW-uitkering niet gekort met 29% maar met een zogenaamd fictief inkomen (urenkorting).

Het fictieve inkomen. Het fictieve inkomen is gebaseerd op de gewerkte uren voor het eigen bedrijf. Dit fictieve inkomen wordt blijvend van de WW-uitkering afgetrokken en ook bij minder uren wordt dit fictieve inkomen niet lager. Bij meer werkuren voor het eigen bedrijf wordt het fictieve inkomen wel blijvend hoger.

Een rekenvoorbeeld

  • Jan werkte 40 uur (gemiddeld 8 uur per dag) en raakt volledig werkloos. Het dagloon van Jan was € 200. Het gemiddeld uurloon was dus € 200 : 8 = € 25.
    Jan start met zijn bedrijf en besteedt hieraan 60 uur per maand. Het fictieve bruto inkomen is dan 60 x € 25 = € 1.500. Hiervan wordt 70% (€ 1.050) blijvend verrekend met de WW uitkering.

Wél sollicitatieplicht. Bij deze keuze blijft de sollicitatieplicht voor de uren waarvoor nog een WW uitkering wordt ontvangen.

Starten zónder WW uitkering

Hierbij kiest u ervoor de WW-uitkering geheel te stoppen. U heeft dan ook geen enkele verplichtingen meer zoals sollicitatie- en administratieve verplichtingen. U kunt zich dus volledig inzetten voor de opbouw van uw eigen onderneming.

U behoudt uw rechten. Het WW recht blijft echter behouden en kan bij het tijdig stoppen weer leiden tot een WW uitkering.

Na de startperiode

Stoppen na de startperiode. Bent u een eigen bedrijf gestart mét een startperiode en stopt u hierna met uw bedrijf, dan ontvangt u weer de volledige WW-uitkering.

Doorgaan na de startperiode. Gaat u na de start verder met de onderneming, dan geldt de urenkorting zoals besproken in “starten met WW-uitkering zonder startperiode”. Is de urenkorting meer dan 87,5% van het WW maandloon, dan stopt de WW-uitkering.

Na het starten mét WW-uitkering, maar zónder startperiode

De WW uitkering stopt volledig op het moment dat de inkomsten uit eigen bedrijf per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW maandloon. Ook vervalt dan de sollicitatieplicht.

Stoppen met de onderneming en weer terug de WW in

Einde zelfstandig ondernemerschap. Blijkt op een gegeven moment dat de onderneming niet levensvatbaar is, of dat het zelfstandig ondernemerschap niet voor u is weggelegd, dan kunt u de WW-uitkering opnieuw aanvragen.

Nog recht op WW? Of u nog recht heeft op een WW-uitkering hangt af van de periode van zelfstandig ondernemerschap én de periode waarop u van tevoren recht had op WW. Met een voorbeeld zal ik trachten dit te verduidelijken.

Een voorbeeld

  • Jan wordt werkloos en heeft recht op een WW-uitkering van 13 maanden. Jan start meteen een eigen bedrijf en wordt gekort op de WW uitkering. Na 6 maanden komt Jan tot de conclusie dat dit toch niet zijn ding is. Hij vraagt opnieuw WW aan voor de gekorte uren, voor een resterende periode van 18 – 6 = 12 maanden.
  • Chantal wordt werkloos en heeft recht op een WW-uitkering van 28 maanden. Chantal start direct een eigen bedrijf en wordt gekort op de WW-uitkering. Na 6 maanden stopt zij als zelfstandig ondernemer. Zij kan dan een WW-uitkering aanvragen voor de gekorte uren voor een resterende periode van 28 – 6 = 22 maanden.
BAA ADVIES. U kunt op meerdere manieren, met of zonder behoud van een WW-uitkering, een eigen bedrijf opzetten. Elke vorm kent echter zijn eigen voorwaarden en financiële gevolgen. Bezint eer ge begint en maak eerst even een afspraak met een adviseur van BAA. Hij of zij maakt u wegwijs in het woud van deze wet- en regelgeving.