Goed nieuws voor nieuwbouwwoning met zonnepanelen

In september 2019 is er weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de uitgebreide regelgeving rondom zonnepanelen. Dit keer echter een positieve uitspraak van de Hoge Raad voor eigenaren van nieuwbouwwoningen met zonnepanelen.

Zonnepanelen nieuwbouwwoningWeer die zonnepanelen

We informeerden u al eerder over de nieuwe btw-regels voor zonnepanelen voor 2019 en 2020. De zonnepanelen blijven de gemoederen echter bezig houden. Nu heeft onlangs de Hoge Raad weer een uitspraak gedaan over de teruggave van btw op de bouwkosten van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen. En goed nieuws dit keer …

Wat speelt?

In 2017 heeft het gerechtshof geoordeeld dat voor een nieuwbouwwoning met zonnepanelen ook het deel van de btw op de bouwkosten in aftrek kunnen worden gebracht. Een deel van het dak van de nieuwbouwwoning wordt namelijk ook gebruikt voor de ondersteuning van de zonnepanelen. Vandaar dat het volgens het gerechtshof is toegestaan om de btw op de kosten van het dak in aftrek te brengen.

De staatssecretaris is daarop direct in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft op 27 september 2019 een uitspraak gedaan. Kort gezegd blijft de uitspraak van het gerechtshof staan. Voor nieuwbouweigenaren is het nu mogelijk om op basis van deze uitspraak een deel van de btw op de bouwkosten in aftrek te brengen. Het dak heeft namelijk een zakelijke functie gekregen: het dak is nodig om zonnepanelen te plaatsen die vervolgens energie terug leveren aan het netwerk.

Welk deel van de btw kan worden teruggevraagd?

U kunt helaas niet het volledige betaalde bedrag aan btw op de totale bouwkosten van de nieuwbouwwoning terugvragen. Uit de rechtsspraak blijkt dat u moet uitgaan van de vierkante meter verhouding tussen de nuttige ruimtes voor zakelijke doeleinden en woondoeleinden.

Voorbeeld

• Oppervlakte zonnepanelen 50 m2
• Oppervlakte nuttige ruimte binnen de woning 300 m2
• Oppervlakte dak waarop zonnepanelen liggen 50 m2
• Aanneemsom € 400.000 + € 84.000 btw
• Percentage aftrek (50 : 350) x 100% 14,29%
• Extra teruggave btw 14,29% x € 84.000 € 12.000

Addertje onder het gras: herziening en nieuwe KOR (OVOB)

Het terugvragen van btw op de bouwkosten is een positieve ontwikkeling voor de nieuwbouweigenaar. Er zit echter ook een addertje onder het gras. Als u namelijk van de (nieuwe) KOR gebruikt maakt, dan krijgt u met de herzieningsregeling te maken.
Dit houdt in dat de voorbelasting op de zonnepanelen en de nieuwbouwwoning ieder jaar volgend op het jaar van aanschaf opnieuw wordt beoordeeld. Als de herziening per jaar meer is dan € 500, dan moet u dit btw-bedrag terugbetalen aan de Belastingdienst. € 500 komt overeen met ca. 45 zonnepanelen; voor de particulier zal dit niet snel aan de orde zijn. Brengt u echter ook de btw op een deel van de nieuwbouwwoning in aftrek, dán kunt u al snel bóven de € 500 herziening uitkomen.

Wat kunt u hier tegen doen?

U kunt de nieuwe KOR-regeling niet van toepassing verklaren. In de praktijk betekent dit dat zolang als de herzieningsperiode geldt (voor roerende zaken 5 jaar en onroerende zaken 10 jaar) u geen gebruik maakt van de nieuwe KOR-regeling. Afmelden doet u via een speciaal formulier van de Belastingdienst.

Reken het uit

Het voordeel is dat er geen herziening optreedt en u geen eerder teruggevraagde btw hoeft terug te betalen. Het nadeel is dat er geen vrijstelling is voor het doen van aangifte omzetbelasting. U moet dan dus ook elk jaar btw over de geleverde stroom betalen. Dat moet u zelf berekenen of u gebruikt het geldende forfait. Meestal weegt het nadeel niet op tegen het voordeel. Reken het voor uw situatie dus van tevoren uit.

BAA ADVIES. Heeft u een nieuwbouwwoning gebouwd en zonnepanelen geplaatst? Dan kunt u een deel van de btw op de bouwkosten terugvragen. Maakt u gebruik van de nieuwe KOR, meld u dan hiervoor af om de herzieningsregeling te voorkomen. Bereken van tevoren wat voor uw situatie het meest voordelig is. Desgewenst helpen wij u daarbij.