Grotere boetekans voor ondernemingen zonder RI&E

Sinds vorig jaar zomer is de kans op boetes bij het ontbreken van een RI&E en plan van aanpak behoorlijk gestegen. Is het nu tijd om er toch maar mee aan de slag te gaan?

Waar werk is, zijn risico’s

Werken brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid van uw werknemers. Het is zaak de kans zo klein mogelijk te maken dat werknemers door het werk een ongeval krijgen of arbeidsongeschikt worden. Hiermee komen we op het gebied van arbeidsveiligheid. Het draait hierbij om de samenhang tussen risico’s en werken. Twee belangrijke partijen hebben hier een rol in: de werknemer én u als werkgever.

De plichten van de werknemer

De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de werkplek naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokken personen. De werknemer is met name verplicht om:

  • arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze en volgens instructie te gebruiken;
  • mee te werken aan de voor werknemers georganiseerde instructies;
  • de werkgever in te lichten over opgemerkte gevaren voor de veiligheid en gezondheid in het bedrijf;
  • en de werkgever en andere deskundige personen indien nodig bij te staan bij de uitvoering van hun verplichtingen.

De werkgever en de RI&E

U als werkgever heeft enkele plichten om de gezondheid van uw werknemer zo goed mogelijk te waarborgen. Denk hierbij aan het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Deze is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Grotere kans op boetes

Veel bedrijven hebben nog geen RI&E. Uit het jaarverslag van de Inspectie SZW (Arbo in bedrijf 2018) blijkt dat 49% van de ondernemingen nog (steeds) geen RI&E heeft. Van de grotere bedrijven met 26 of meer werknemers heeft 11% nog geen RI&E.

Eerder boete. Sinds vorig jaar zomer kan de inspectie van de SZW niet alleen een boete opleggen na een bedrijfsongeval, maar ook na een preventief onderzoek waarbij blijkt dat er geen RI&E aanwezig is.

Hogere boetes. Bovendien is de boete voor het ontbreken verhoogd. Ons advies is dus om een RI&E te maken. Niet alleen vanwege de hoge risico’s maar ook omdat in de praktijk er minder ongevallen plaatsvinden als de risico’s goed in kaart zijn gebracht.

Dus toch maar een RI&E

Heeft u voor uw onderneming nog geen RI&E? Dan is het nu wellicht het moment om hiermee te starten.

Meer of minder dan 25 werknemers? Heeft u minder dan 25 werknemers dan mag u zelf zo’n RI&E invullen. Heeft u meer dan 25 werknemers, dan moet dat een preventiemedewerker doen. U moet de RI&E dan bovendien laten toetsen door een arbeidsdeskundige of arbodienst.

Op de website Steunpunt RI&E zijn er RI&E’s voor diverse branches beschikbaar. Die zijn niet altijd gratis. U kunt er ook terecht om online een algemene MKB risico inventarisatie te maken. Bovendien kunt u of uw preventiemedewerker hier tips vinden over de 5 RI&E stappen:

  1. Inventarisatie
  2. Evaluatie
  3. Plan van aanpak
  4. Toetsen van uw RI&E
  5. Aan de slag
BAA ADVIES. Hoort u bij 49% van de bedrijven die nog geen verplichte RI&E hebben? Dan is het nu wellicht tijd om daar tijd in te steken, want het risico op een (hogere) boete is behoorlijk verhoogd.