HR-wijzigingen per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 zijn er enkele wetswijzigingen en regelingen in werking getreden die belangrijk zijn voor het personeelsbeleid binnen uw organisatie. Er komen vier onderwerpen aan bod: 1. de coronasteunmaatregelen, 2. het minimumloon, 3. oproepkrachten en 4. vakantiedagen.

1. De coronasteunmaatregelen

We zitten alweer in de volgende ronde van de coronasteunmaatregelen. Hierin zijn twee HR-zaken belangrijk: de NOW-subsidie en de vaste reiskostenvergoeding.

De NOW-subsidie. Het demissionaire kabinet heeft aangekondigd dat de NOW tot en met het derde kwartaal van 2021 verlengd wordt. Werkgevers die dit nodig hebben, kunnen dus ook in het derde kwartaal een subsidie voor de loonkosten aanvragen. Om voor deze vierde aanvraag in aanmerking te komen moet uw onderneming een omzetverlies lijden van minimaal 20%. Het maximale subsidiepercentage wordt 80%. De referentiemaand van de loonsom is aangepast van juni 2020 naar februari 2021. De NOW 4.0 loopt van 1 juli tot en met 30 september 2021. Hier leest u meer over de nieuwste coronamaatregelen.

De vaste reiskostenvergoeding. De goedkeuring rondom de onbelaste reiskostenvergoeding tot 1 oktober 2021 wordt verlengd. De nieuwe regels hieromtrent worden dus nogmaals uitgesteld. Het komt erop neer dat u als werkgever dus tot 1 oktober géén gevolgen hoeft te verbinden aan een veranderd reispatroon van de werknemer die vanwege coronamaatregelen veel meer thuiswerkt. U mag blijven uitgaan van de feiten waarop de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is gebaseerd. Dit maakt onderdeel uit van een nieuwe verlenging van de coronasteun van de overheid.

2. Het wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon stijgt met 0,96%. U betaalt als werkgever in de tweede helft van 2021 minimaal € 1.701 bruto per maand aan werknemers van 21 jaar en ouder.

3. Oproepkrachten

Doen van aanbod. De regels met betrekking tot het aanbod urenomvang voor oproepkrachten zijn per 1 juli 2021 strenger. De Verzamelwet SZW 2021 regelt dat de vaste arbeidsduur uiterlijk na twee maanden in moet gaan. Deze nieuwe regel die is geïntroduceerd rond de Wet arbeidsmarkt in balans is strenger. Uiterlijk in de 13e maand dient u als werkgever uw medewerker die oproepkracht is een vaste arbeidsomvang te bieden die minstens gelijk is aan het gemiddeld aantal uren waarvoor de werknemer de afgelopen 12 maanden is opgeroepen.

De financiële gevolgen als de werkgever nalaat om dit aanbod te doen, kunnen groot zijn. De oproepkracht kan dan namelijk met terugwerkende kracht het loon eisen over de uren waarvoor de aanbiedingsverplichting van toepassing was. Dit recht van de oproepkracht vervalt pas na een periode van vijf jaar. Het is dus belangrijk om een en ander goed schriftelijk vast te leggen.

Aanvaarden aanbod en ingangsdatum. Er zijn nieuwe regels voor het aanvaarden van het aanbod door de werknemer en de ingangsdatum van de vaste arbeidsduur. In artikel 7:628a van het Burgerlijk Wetboek staat dat elke keer als de oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, u als werkgever uw werknemer een aanbod moet doen. De werknemer moest binnen ten minste een maand dit aanbod aanvaarden. De term ‘ten minste’ is nu uit de wet gehaald. De werknemer moet dus binnen een maand laten weten of hij op het aanbod ingaat. De werknemer hoeft het aanbod uiteraard niet te accepteren.

Deze aanbiedingsverplichting voor oproepkrachten moet u, als werkgever, elk jaar herhalen. Als een aanbod van vorige keer niet is geaccepteerd, waardoor er nog steeds sprake is van een oproepkracht, bent u als werkgever verplicht om een jaar later opnieuw een aanbod te doen.

De wet bepaalt dat de vaste arbeidsomvang uiterlijk ingaat op de 1e dag van de maand nadat twee maanden zijn verstreken: de maand vóór het aanbod en de maand van aanvaarding. De ingang van de vaste arbeidsomvang start dus uiterlijk op de eerste dag van de 15e maand.

Een voorbeeld
Het aantal gemiddelde verloonde uren van oproepkracht Hetty is tussen 1 november 2020 en en 31 oktober 2021 20 uur per maand. De werkgever moet vóór 1 december 2021 hiervoor een aanbod doen voor 20 vaste uren. Accepteert Hetty dit aanbod, dan krijgt Hetty vanaf 1 januari 2022 het loon voor 20 uren per maand. Accepteert Hetty dit niet, dan blijft ze verloond worden als oproepkracht met een flexibel aantal uren. Voor 1 december 2022 moet de werkgever Hetty opnieuw een aanbod doen.

4. Wettelijke vakantiedagen

Per 1 juli 2021 zijn de wettelijke vakantiedagen van 2020 van uw werknemers formeel vervallen. Behalve als zij niet de gelegenheid hebben gehad deze op te nemen of als er in de cao of in het bedrijfsreglement hierover andere afspraken zijn gemaakt. Het is belangrijk om uw werknemers hierover goed te informeren als dit speelt.

BAA ADVIES. Houd goed de laatste HR-actualiteiten per 1 juli 2021 in de gaten. Zijn er veranderingen en aandachtspunten die voor u gelden en moet er dus actie worden ondernomen? Dan is het belangrijk om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan.