Kinderalimentatie 2015 berekenen: nog veel onduidelijkheid

De Wet Hervorming Kindregelingen is met ingang van 1 januari 2015 in werking getreden. Deze wet betekent een grote verandering op financieel gebied voor gescheiden ouders. Wat kunnen deze gevolgen zijn?

Welke kindregelingen zijn in 2015 vervallen?

De volgende regelingen zijn vervallen:

  • de alleenstaande ouderkorting in de bijstand
  • de alleenstaande ouderkorting
  • het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie.

Alleenstaande-ouderkop: hoger kindgebonden budget

Het kindgebonden budget wordt daarentegen verhoogd voor de verzorgende ouder bij een inkomen onder de € 19.767,-. Voor die verzorgende ouder wordt het inkomensafhankelijke kindgebonden budget verhoogd met de alleenstaande-ouderkop (€ 3.050,- in 2015). Dit heeft mogelijk grote gevolgen voor de kinderalimentatie!

Tip. U kunt op de website van de Belastingdienst een proefberekening maken (klik hier), maar als u vragen heeft, kunt u uiteraard ook met ons contact opnemen.

Kinderalimentatie en de gevolgen na alle wijzigingen

De gevolgen. Als u kinderalimentatie betaalt of ontvangt, dan is met het bepalen van de hoogte daarvan meestal rekening gehouden met de aftrek van levensonderhoud van kinderen. Bovenstaande wijzigingen kunnen dus grote gevolgen voor de hoogte van de kinderalimentatie en kunnen bovendien een reden zijn om deze alimentatie te wijzigen. Wellicht zult u met uw ex in gesprek moeten gaan. Wat is goed om te weten?

Expertgroep Alimentatienormen; dit moet u weten

Alimentatie bepaald door de behoefte. De hoogte van de kinderalimentatie wordt in eerste instantie bepaald door de behoefte aan alimentatie. In tweede instantie wordt gekeken of de alimentatieplichtige voldoende draagkracht heeft om de alimentatie te kunnen betalen. De alimentatie wordt nooit hoger dan de behoefte.

De behoefte wordt verlaagd. Eind 2014 heeft de Expertgroep Alimentatienormen in het Rapport Alimentatienormen 2015 uitsluitsel gegeven over de berekening van de alimentatie en de wijze waarop de alleenstaande-ouderkop moet worden verwerkt. De expertgroep beveelt aan om het totale kindgebonden budget (inclusief alleenstaande-ouderkop) in mindering te brengen op de behoefte van het kind.

Door kindgebonden budget geen alimentatie meer betalen? De Expertgroep merkt op dat door de verhoging van het kindgebonden budget het er in een aantal gevallen toe kan leiden dat er geen behoefte van het kind meer resteert waarin de ouders moeten voorzien. In een dergelijk geval is er volgens de Expertgroep geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de andere, niet-verzorgende ouder. Er hoeft dan geen kinderalimentatie (meer) te worden betaald.

Niet iedereen is het hier over eens!

De redenatie van de Expertgroep leidt er toe dat in vele gevallen betaling van kinderalimentatie niet meer aan de orde is. Niet vanwege een gebrek aan draagkracht van de ouder, maar vanwege het feit dat de behoefte van het kind volledig wordt ingevuld door het ontvangen kindgebonden budget.

Er is onduidelijkheid! Inmiddels is door de Rechtbank Den Haag afgeweken van bovenstaande richtlijnen die zijn opgesteld door de Expertgroep Alimentatienormen, de zogenaamde Haagsche lijn. Het is op dit moment nog steeds onduidelijk op welke manier de Wet Hervorming Kindregelingen invloed heeft op de bepaling van de kinderalimentatie. Houdt daarom de website van BAA in de gaten voor de laatste wijzigingen en nieuwtjes.

BAA ADVIES. Bent of gaat u in gesprek met uw ex over kinderalimentatie? Weet dan dat de hoogte daarvan wellicht kan of moet worden aangepast door het vervallen van allerlei regelingen.

Weet ook dat het totale kindgebonden budget, incl. de nieuwe alleenstaande-ouderkop, volgends de Expertgroep Alimentatienormen in mindering kan worden gebracht op de kinderalimentatie, waardoor deze misschien wel niet meer hoeft te worden betaald. Van deze richtlijn is echter door de Rechtbank afgeweken; er is dus onduidelijkheid. Wij houden u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte.