Leveren aan ander EU-land: belangrijke verandering per 1 juli 2021

We schreven een paar maanden geleden nog over de complexe btw-regels als u zaken doet in het buitenland. In dit artikel focussen we op de nieuwe regels voor leveringen aan particulieren en niet-btw-ondernemers in Europa die 1 juli 2021 ingaan.

Complexe regels vanaf 1 juli vereenvoudigd

De Nederlandse ondernemer heeft met een wirwar aan fiscale regels te maken. Met name de omzetbelasting (btw) maakt het af en toe bont. Zeker voor handel met particulieren over de grens is het niet altijd eenvoudig om direct inzichtelijk te krijgen hoe een en ander geregeld moet worden.

De nieuwe regels per 1 juli 2021 brengen daar verandering in. Dan voeren de EU-landen het zogenaamde éénloketsysteem in en wordt de uitvoerbaarheid van btw-aangifte vereenvoudigd.

De regels vóór 1 juli 2021

Onder de omzetdrempel. Door het toenemende aantal websites en online bestellingen (e-commerce) wordt steeds meer naar het buitenland geleverd. Op het moment dat u nu aan een particulier of aan een ondernemer zonder btw-nummer in een ander EU-land levert, gaat de regeling voor afstandsverkopen spelen. Elk EU-land heeft een omzetdrempel voor afstandsverkopen. Blijft u als Nederlandse leverancier onder deze drempel, dan moet u Nederlandse btw op de factuur zetten. Deze btw dient dan in de Nederlandse btw-aangifte te worden afgedragen.

Boven de omzetdrempel. Als de drempel van het andere EU-land wordt overschreden, dan moet u de btw van dat EU-land berekenen over de goederen die geleverd zijn en deze btw op de factuur vermelden. Doordat ieder land een eigen drempelbedrag heeft (uiteenlopend van € 25.000 tot € 100.000) is het belangrijk om alles goed in beeld te hebben. De afstandsverkopen dienen (boven de drempel) namelijk ook in de Nederlandse btw-aangifte te worden aangegeven!

Administratieve rompslomp. Btw berekenen van een ander EU-land kan alleen als u ook een btw-nummer van het andere EU-land heeft. Het aanvragen hiervan bij de betreffende buitenlandse belastingdienst kan administratief veel tijd in beslag nemen. Dit was dan ook een complicerende factor en voor veel ondernemers een doorn in het oog.

Voorbeeld
Bedrijf A levert via een website goederen aan particulieren in Duitsland (€ 150.000) en in Spanje (€ 7.500). Het drempelbedrag voor afstandsverkopen voor Duitsland is € 100.000 en voor Spanje € 35.000. Voor Duitsland moet bedrijf A zich dus registreren in Duitsland voor de omzetbelasting en in Duitsland de btw afdragen en voor Spanje moet Nederlandse btw in rekening te worden gebracht. Maar goed … daar komt dus verandering in.

De MOSS-regeling. Voor het leveren van digitale diensten aan een EU-land bestond er al de MOSS-regeling. Die komt per 1 juli 2021 te vervallen.

Wat verandert er per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 komen de verschillende drempelbedragen te vervallen. In de plaats daarvan komt één enkel drempelbedrag van € 10.000 per kalenderjaar. In 2021 geldt dit drempelbedrag van € 10.000 voor de periode van 1 juli tot en met 31 december. Opgelet, want dit drempelbedrag geldt voor leveringen in alle EU-landen samen en ook digitale diensten (telecomdiensten e.d.) die u eventueel levert moeten hierbij opgeteld worden.

Overschrijdt u het drempelbedrag, dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. registreren in de betreffende EU-landen en in die landen btw-aangifte en de afdracht doen; óf
  2. het nieuwe éénloketsysteem voor alle EU-landen gebruiken.

Nieuw: het éénloketsysteem

Met het éénloketsysteem doet u per kwartaal btw-aangifte voor leveringen van goederen en diensten binnen de EU. De btw dient in één keer te worden betaald. De Nederlandse Belastingdienst stuurt vervolgens een melding naar de buitenlandse belastingdiensten.

Let op: gaat u het éénloketsysteem gebruiken voor de btw-melding van de levering van goederen? Dan moet u de nieuwe regeling ook toepassen voor de al bestaande diensten aan particulieren in andere EU-landen. Er kunnen geen twee regelingen naast elkaar bestaan.

Voorwaarden éénloketsysteem

Wilt u van het éénloketsysteem gebruik maken dan moet u zich registreren en aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u levert goederen die al in de EU zijn en aan een klant in een ander EU-land;
  • u levert rechtstreeks aan klanten die geen btw-aangifte doen (particulieren en ondernemers zonder btw-nummer);
  • u kunt de regeling niet toepassen voor margegoederen, (bijna) nieuwe vervoermiddelen en montageleveringen;
  • u zorgt er zelf voor dat de goederen naar de klant verzonden worden.

Niet verplicht

Het is niet verplicht om het éénloketsysteem te gebruiken. Als u het niet wilt of niet aan de voorwaarden voldoet, moet u zich registreren in het andere EU-land en daar uw btw-verplichting voldoen.

Registratie éénloketsysteem

Registreren kan via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Na de registratie kan de eerste melding (aangifte) worden gedaan vanaf het derde kwartaal 2021. Aan de keuze van het éénloketsysteem zit u in principe twee jaar vast. Er geldt een administratieverplichting voor het éénloketsysteem. Dat houdt in dat er een bewaarplicht is van 10 jaar. Daarnaast gelden de factuurregels van Nederland en niet van het land waaraan wordt geleverd. In de praktijk betekent dit dat er voor de btw dan geen factuur hoeft te worden uitgereikt.

Terugvragen BTW

Het terugvragen van btw in andere EU-landen is niet mogelijk met het éénloketsysteem. Dit dient nog steeds op de normale manier te gebeuren via de Nederlandse Belastingdienst.

Keuze buitenlandse BTW

Als u in verband met in het buitenland gemaakte kosten de voorbelasting dáár wilt aftrekken, dan kunt u ervoor kiezen om toch buitenlandse btw op de factuur te zetten. Zelfs als de omzet beneden het drempelbedrag van € 10.000 ligt. Daarvoor moet een verzoek worden ingediend bij de Nederlandse Belastingdienst.

BAA ADVIES. Gelukkig zijn de btw-regels voor leveringen aan particulieren en niet-btw-ondernemers in de EU per 1 juli 2021 sterk vereenvoudigd. Het is nu vooral voor webshops een stuk makkelijker om zaken te doen in andere EU-landen. U moet zich voor het nieuwe éénloketsysteem wel eerst registeren.