Mag u autoschade verhalen op de werknemer?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat geldt ook voor de (lease)-auto van de zaak. Maar wie betaalt dan de schade en/of het eigen risico? Mag u dat op de werknemer verhalen?

Schade gedurende werktijd auto van de zaak

Voor veel schades gemaakt tijdens werktijd wordt nog steeds het eigen risico ten onrechte verhaald op de werknemer. Dit blijkt uit een onderzoek door Vereniging Zakelijke Rijders (VZR). In de praktijk wordt dit eigen risico vaak netto ingehouden op het salaris.

De wet is heel duidelijk. Een werkgever mag geen schade verhalen op de werknemer, tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid. Een werkgever mag dus géén eigen risico doorbelasten als de schade onder werktijd is ontstaan. In de praktijk gaat dat nogal eens verkeerd; meer dan 60% van de autoregelingen over het eigen risico zouden in strijd zijn met de wet.

Schade gedurende privégebruik auto van de zaak

De schade die in privétijd is gemaakt, mag wel worden verhaald op de werknemers. U mag dan het eigen risico doorbelasten aan de werknemer. Het mag echter niet meer zijn dan wat normaal gesproken als eigen risico zou gelden, als de werknemer privé verzekerd zou zijn. Gebruikelijk is een eigen risico tussen de € 150 en € 300. Volgens de VZR zou het eigen risico niet hoger dan € 300 mogen zijn, omdat reguliere particuliere auto – verzekeringen vergelijkbare bedragen voor eigen risico hanteren.

Schade gedurende werktijd privé auto werknemer

U moet als werkgever de schade vergoeden, als de werknemer tijdens werk schade veroorzaakt aan zijn/haar eigen auto. U bent echter niet aansprakelijk bij opzet of bewust roekeloos handelen.

Schade bij woon-werkverkeer. Krijgt de werknemer schade aan de auto tijdens woon-werk verkeer, dan bent u als werkgever meestal niet aansprakelijk voor de schade. Er zijn uitzonderlijke situaties waarbij het woon-werkverkeer wordt gezien als het uitvoeren van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld als de werknemer voor u nog een pakketje aflevert op weg naar huis. In dat geval kunt u wél aansprakelijk zijn.

Schade aan een leaseauto

In principe geldt voor een leaseauto hetzelfde als voor een bedrijfsauto. Wordt deze buiten werktijd gebruikt (dus privé), dan is de schade in principe voor rekening van de werknemer. Krijgt men schade onder werktijd? Dan bent u alleen aansprakelijk, als er géén sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Tip. Check sowieso altijd eerst de leaseovereenkomst die met de leasemaatschappij is afgesloten. Hierin kunnen afspraken staan over schade.

Spreek het goed af!

Wilt u bijzondere afspraken maken met uw werknemer(s) over de auto van de zaak? Check of die niet tegen de wet ingaan en leg ze dan vast in een autoreglement dat u de werknemer laat tekenen. Denk aan zaken als:

  • Privégebruik toegestaan ja/nee en eventueel onder welke voorwaarden.
  • Financiële bijdrage voor privégebruik.
  • Aansprakelijkheid bij privégebruik (werknemer betaalt eigen risico als schade ontstaat tijdens privégebruik).
  • Tanken hoe, waar, enz.
  • Schoonhouden.
  • Onderhoudsbeurten.
  • Sancties bij roekeloos rijden.
  • Enz.
BAA ADVIES. Wilt u het eigen risico bij schade aan uw werknemer doorbelasten? Laat uw salarisadministrateur dan weten in welke sfeer de schade is ontstaan en of het eigen risico volgens u mag worden ingehouden. U voorkomt dan onnodige problemen.