Meer rendement op uw spaargeld!

Als u niet oppast, betaalt u heel wat belasting over uw vermogen; de vermogensrendementheffing. De spaar-BV is een eenvoudige en legale manier om het rendement op uw vermogen met wel 1.000% te verhogen.

Meer rendement op uw spaargeldDe vermogensrendementheffing

In Nederland moet u over vermogen (als dit hoger is dan het heffingsvrij vermogen van € 30.360 per persoon) belasting betalen. Een regeling waarbij niet het werkelijke rendement, maar een forfaitair rendement wordt belast. Een regeling overigens die de laatste tijd flink onder druk staat, maar waarbij in de rechtspraak de overheid nog steeds in het gelijk wordt gesteld.

Voorbeeld
Stel, u bent alleenstaand en heeft € 250.000 spaargeld. Uw rendement bij de bank is 0,5% rente = € 1.250. Volgens de Belastingdienst zou u in 2020 echter een forfaitair rendement hebben van € 7.489. Hierover bent u 30% belasting verschuldigd € 2.246 wat neer komt op een kostenpost van € 996 (€ 1.250 rente minus € 2.246 belasting).

En wat is het gevolg van die hoge belastingheffing?

Het gevolg hiervan is dat men massaal op zoek gaat naar alternatieven. En ja…, die zijn er. Een eenvoudige en legale manier om uw rendement op uw vermogen met 1.000% te verhogen kan de spaar-BV zijn. Aan de hand van onderstaand voorbeeld ziet u wat het verschil in belastingheffing kan zijn als u kiest voor zo’n spaar-BV.

Voorbeeld
Zie bovenstaand voorbeeld. In plaats van op de bank te sparen, richt u nu een spaar-BV op en stort het geld hierin. De ontvangen rente van € 1.250 is dan belast tegen 16,5% vennootschapsbelasting = € 206 en 26,25% dividendbelasting op het moment dat u het rendement naar privé haalt.

Winst voor belasting € 1.250
Af: vennootschapsbelasting 20% € 206 -/-
Winst voor belasting € 1.044
Af: dividendbelasting 25% € 274 -/-
Netto resultaat € 770

De conclusie

Sparen op de bank. U betaalt € 2.246 belasting en heeft een kostenpost van € 996.

De spaar-BV. U betaalt € 480 belasting en houdt nog € 770 over aan het gemaakte rendement.

Het voordeel. Een alleenstaande met € 250.000 behaalt dus een aanzienlijk voordeel van € 1.766. Overigens kunt u er ook voor kiezen om het rendement in de spaar-BV te laten. In dat geval betaalt u alleen de vennootschapsbelasting van € 206. U moet wel rekening houden met de notariskosten in verband met de oprichting van de spaar-BV (+/- € 400,-) en de jaarlijkse kosten voor de aangifte vennootschapsbelasting en de publicatieplicht bij de Kamer van Koophandel.

Stappenplan voor de spaar-BV

  • Stap 1. Richt bij de notaris een spaar-BV op. Bij voorkeur aan het einde van een jaar. Het rendement tot het moment van inbreng in de spaar-BV zit dan in privé en is belastingvrij. Hiermee heeft u 1 jaar gewonnen. Het rendement in de spaar-B.V. is namelijk belast met vennootschapsbelasting.
  • Stap 2. Kies voor een zo hoog mogelijk aandelenkapitaal, dan bent u de minste notariskosten kwijt. Overleg hier zeker met uw adviseur over. U kunt namelijk ook voor agio kiezen. Dat is een bedrag dat door u bovenop de nominale waarde van uw aandelen in de BV stort. Het is een begrip in het belastingrecht, maar niet echt makkelijk.
  • Stap 3. Open namens de BV een bank(spaar)rekening en stort het aandelenkapitaal op deze rekening.

Als u al een BV heeft

Lenen aan uw BV. Stel, u wilt € 100.000 aan uw BV lenen. Doe dit dan op 30 december 2018. De rente die u met de spaar-BV afspreekt moet zakelijk zijn en is belast in box 1 tegen maximaal 49,50%. Als u per 30 december leent is de rente over dat jaar nagenoeg nihil (1 dag).

U mag niet boxhoppen. Door het geld voor 01-01-2019 (de peildatum) uit te lenen aan uw BV wordt het vermogen niet belast in box 3. Let wel op dat het geld minimaal zes maanden in de spaar-BV moet blijven zitten. Een regeling van de overheid om te voorkomen dat u gaat ‘boxhoppen’. De overheid voorkomt zo dat u op 30 december van een jaar geld aan uw spaar-B.V. leent en deze lening vervolgens op 2 januari weer aflost.

Agio storten. U kunt er echter ook voor kiezen om agio op uw aandelen te storten. In beide gevallen realiseert u een heffing over het werkelijke rendement in plaats van over een forfaitair rendement.

Tax planning. Als u al een BV heeft, vraag dan uw adviseur om u te helpen met de tax planning om zo min mogelijk belasting te betalen.

Wat als u het geld weer nodig heeft?

Als u uw vermogen in een spaar-BV heeft zitten en u het geld weer nodig heeft dan zijn er een aantal opties.

  1. Geld teruglenen van uw BV.
  2. Omzetten en terugbetalen aandelenkapitaal. U kunt ervoor kiezen om het aandelenkapitaal terug te betalen. U moet hiervoor wel naar de notaris. Als u agio heeft gestort moet u twee keer naar de notaris.
  3. Dividenduitkering doen. De spaar-BV moet weliswaar voldoen aan de uitkeringstoets, maar dat zorgt in geval van een spaar-BV niet snel voor problemen. Een dividenduitkering kost u 26,25% dividendbelasting (zie voorbeeld hiervoor).
BAA ADVIES. Een spaar-BV is al snel interessant om méér rendement op uw vermogen te maken. Vraag uw adviseur om u te helpen met een optimale tax planning en om u te begeleiden bij de eventuele oprichting van de spaar-BV bij de notaris tot het moment van einde van de spaar-BV.