Middelingsregeling: een vaak vergeten belastingvoordeel

Heeft u een paar jaar een sterk wisselend inkomen gehad? Dan kan het zijn dat u méér belasting heeft betaald dan als u belasting zou hebben betaald over het gemiddelde van diezelfde periode. Daarom mag u inkomen middelen. En aan die middelingsregeling wordt vaak niet gedacht.

Wisselend inkomen?

Het inkomen kan om diverse redenen sterk afwijken van de voorgaande jaren. Denk hierbij aan o.a.:

  • sterke stijging of daling van de jaarwinst van uw onderneming;
  • een andere baan, ontslag of pensioen/AOW;
  • een eenmalige uitkering (transitievergoeding);
  • extra aftrekposten (alimentatieverplichting, hypotheeklasten, zorgkosten, enz.);
  • investeringen en verliesverrekeningen.

De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Door een hoog inkomen betaalt u in 2019 over een belastbaar inkomen vanaf € 68.508 een progressief tarief van 51,75%. Dit betekent dat u in een jaar met een hoog inkomen over de top van het inkomen meer belasting betaalt dan in een jaar met een laag belastbaar inkomen.

Drie aaneengesloten jaren

Middeling van het inkomen kan worden toegepast over een periode van drie aaneengesloten jaren. Het inkomen over deze gekozen jaren wordt gemiddeld en op die manier kan er alsnog gebruik worden gemaakt van de lagere tarieven uit de andere jaren

De middelingsregeling toepassen

Middeling kan dus worden toegepast over een periode van drie aaneengesloten jaren, maar pas op basis van de bedragen vermeld op de definitieve aanslagen inkomstenbelasting. Bovendien geldt er een uiterste datum voor het indienen van de verzoek tot middeling. Uw verzoek moet uiterlijk binnen drie jaar nadat de definitieve aanslagen inkomstenbelasting vaststaan ingediend zijn. Een aanslag staat vast zes weken nadat de is opgelegd en geen bezwaar is gemaakt. Het drempelbedrag voor een teruggave is voor 2019 minimaal € 545.

Opgelet

Een jaar kan slechts één keer worden gebruikt voor middeling. Vraag dus niet te snel middeling voor een periode van drie jaar aan, want wellicht is middeling over een andere periode gunstiger. Overleg eventueel met uw adviseur en laat hem berekenen wat voor u het meest gunstige is.

Voorbeeld
Jaap is in 2014 een eigen onderneming begonnen. Na twee opstartjaren begon zijn bedrijf in 2017 goed te draaien. Van 2015 t/m 2017 was zijn totale inkomen € 167.500. Bij middeling krijgt hij € 2.406 terug.

Jaar 2015 2016 2017 Totaal
Inkomen box 1 € 35.000 € 37.500 € 95.000 € 167.500
Belasting en premies box 1 € 13.608 € 14.381 € 41.036 € 69.025
Gemiddeld inkomen € 55.833 € 55.833 € 55.833
Herrekening IB/premies € 22.358 € 21.787 € 21.929 € 66.074
Verschil € 2.951
Af: drempel € 545
Teruggave € 2.406

Een verzoek indienen

U moet voor een middeling een schriftelijk verzoek indienen. Geef hierop aan over welke jaren u wilt middelen. Want zoals gezegd, over een jaar waarover u al gemiddeld heeft, kunt u namelijk niet nogmaals middelen.

BAA ADVIES. Ondernemers hebben vaak te maken met sterk wisselende inkomens. Het middelen van het inkomen over drie aaneengesloten jaren kan dan leiden tot een belastingteruggave. Deze middelingsregeling wordt echter vaak vergeten toe te passen. Uw BAA-adviseur houdt dat echter voor u in de gaten.