Nieuwe bestelbus met grijs kenteken? Benut dan alle belastingvoordelen

Er bestaat een ‘fiscale truc’ voor IB-ondernemers die een nieuwe bestelbus met grijs kenteken willen kopen. Werkt die truc zomaar voor iedereen? En waar moet ú als IB-ondernemer overal rekening mee houden?

Eerst nog even over dat grijs kenteken

Alhoewel een bestelbus geen grijs kenteken meer heeft, weet iedereen wel wat hiermee bedoeld wordt. Het betreft een auto die voldoet aan fiscale voorwaarden waardoor men recht heeft op belastingvoordelen. Die voorwaarden zijn o.a.:

 • het vervoermiddel dient vooral voor vervoer van goederen en/of materiaal;
 • de laadruimte heeft een vlakke vloer over de breedte en lengte;
 • in de laadruimte mogen geen zitplaatsen zijn;
 • de toegestane maximale massa is 3.500 kilogram.

In de Checklist Bestelauto vindt u een compleet overzicht van de voorwaarden.

De fiscale truc

Van een echte truc is er eigenlijk geen sprake; u houdt zich immers netjes aan de wet. Het is meer een slimmigheidje waar sommige ondernemers gebruik van kunnen maken. Het komt in het kort op het volgende neer.

Bestelauto kopen als ondernemer. U bent IB-ondernemer, gebruikt de bestelauto meer dan 10% zakelijk, heeft een btw-nummer en koopt de bestelauto op naam van de onderneming. U heeft dan recht op bpm-vrijstelling en u kunt de btw op de aanschaf in principe in aftrek brengen.

Etiketteren als privévermogen. Vervolgens moet u de bestelauto voor de inkomstenbelasting etiketteren en kiest u hierbij voor privévermogen. De bestelauto wordt dan dus als privébezit aangemerkt.

Het grote voordeel. U hoeft de bpm en een deel van de btw niet terug te betalen én u hoeft geen bijtelling over de bestelauto te betalen. Er zijn echter ook nadelen, maar daar later meer over. Eerst kijken we nog naar de regels voor de bpm-vrijstelling en naar de regels over het etiketteren.

Regels voor vrijstelling van bpm

Als u geen bpm hoeft te betalen betekent dat een aanzienlijk belastingvoordeel van ongeveer 30% van de aanschafprijs (bij de eerste registratie). Er gelden echter strikte voorwaarden:

 • de bestelauto moet voor meer dan 10% zakelijk worden gebruikt;
 • de bestelauto moet op naam van de ondernemer/onderneming staan; en
 • de ondernemer moet een btw-nummer hebben.

Doorschuiven bpm-vrijstelling. Als de ondernemer de bestelauto doorverkoopt aan een andere ondernemer (die ook aan de voorwaarden voldoet) dan hoeft de eerder vrijgestelde bpm niet afgedragen te worden. De koper kan dan ook gebruik maken van de ondernemingsregeling voor de bpm. Hiervoor moeten u en de koper het formulier ‘Doorschuifregeling ondernemers’ ondertekenen.

Vervallen bpm-vrijstelling. Eenvoudig gezegd vervalt de bpm-vrijstelling als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. De bestelauto wordt namelijk vijf jaar door de Belastingdienst gevolgd om te checken of de bpm-vrijstelling terecht is toegepast. De volgende omstandigheden zorgen ervoor dat alsnog (een resterend deel van) de BPM moet worden terugbetaald, inclusief boete als dit niet binnen één maand wordt gemeld bij de Belastingdienst:

 • de bestelauto wordt minder dan 10% zakelijk gebruikt;
 • de bestelauto voldoet niet meer aan de richtlijnen van de Belastingdienst;
 • de bestelauto wordt verkocht aan een particulier.

Regels voor etiketteren van de bestelauto

Is de bestelauto privé- of zakelijk vermogen. Soms kunt u als ondernemer kiezen en soms niet. Afhankelijk van de etikettering kunnen fiscale voor- en/of nadelen worden behaald. Hoe zit dat …

U koopt als particulier. Er valt dan niets te kiezen. De bestelauto is privébezit en de volledige bpm en btw moet worden betaald. Er zijn geen fiscale voordelen te behalen.

U koopt als ondernemer. Dan moet u bepalen of de bestelauto ondernemings- of privévermogen is. De Belastingdienst heeft hiervoor de volgende richtlijnen:

 • 90% of meer zakelijk gebruik: verplicht ondernemingsvermogen
 • 10% of minder zakelijk gebruik: verplicht privévermogen
 • Tussen 10% en 90% zakelijk gebruik: keuzevermogen

Verplicht ondernemingsvermogen. Er is een bpm-vrijstelling en de btw op de aanschaf kan worden teruggevraagd. Alle kosten zijn aftrekbaar en u heeft recht op Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Maar … er is dan ook sprake van een bijtelling. Behalve als er een verklaring voor uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto is, er een sluitende kilometeradministratie met minder dan 500 privékilometers is of als er bewijs is dat de bestelauto niet geschikt is voor personenvervoer.

Verplicht privévermogen. Doordat de bestelauto minder dan 10% zakelijk wordt gebruikt, is er geen recht op bpm-vrijstelling. U kunt als ondernemer dan wel de zakelijk gereden kilometers declareren aan de onderneming en deze in aftrek brengen (€ 0,19 per kilometer).

Keuzevermogen. U kunt nu kiezen voor ondernemingsvermogen en dat heeft dezelfde gevolgen als bij verplicht ondernemingsvermogen. U kunt óók kiezen voor privévermogen, maar dat heeft niet dezelfde gevolgen als bij verplicht privévermogen! En hierin schuilt het fiscale slimmigheidje. U koopt als ondernemer en betaalt geen bpm en vraagt de btw terug. U etiketteert de bestelauto voor de IB als privévermogen en betaalt geen bijtelling. Let op: daarbij moet er wel vijf jaar lang jaarlijks beoordeeld worden hoeveel er zakelijk en prive gereden is en moet er al dan niet btw betaald worden (herzieningsregeling btw roerende goederen).

Is die fiscale truc interessant voor u?

Een beetje flauw om te zeggen, maar dat ligt aan de omstandigheden. Want u kunt dan bijvoorbeeld ook geen kosten in aftrek brengen. In onze praktijk blijkt dat voor de meeste ondernemers dit niet het meest voordelig is, maar voor sommige wel. Een dergelijke beslissing is dan ook geen sinecure en een en ander moet goed doorgerekend worden.

BAA ADVIES. U kunt als ondernemer een bestelauto (grijs kenteken) kopen met bpm-vrijstelling en de btw deels terugvragen. Als u dan de bestelauto voor de IB als privévermogen etiketteert, hoeft u geen bijtelling te betalen. Laat altijd uw keuzes vóór de aanschaf van een bestelauto goed doorrekenen, waarbij er met úw persoonlijke omstandigheden rekening wordt gehouden.