Onbetaald verlof, mag u dit weigeren?

Een nieuw jaar betekent nieuwe uitdagingen, nieuwe doelen en ook nieuwe verlofdagen voor alle werknemers. Naast deze verlofdagen bestaat er echter ook nog zoiets als onbetaald verlof. Wat is dit precies en moet u daar altijd in meegaan?

onbetaald verlofWel verlof, maar geen salaris

Onbetaald verlof wordt steeds populairder. Het betekent letterlijk verlof opnemen waar een werknemer niet voor betaald wordt. De ene werknemer wil zorgverlof, de tweede gaat studeren en de derde wil een sabbatical.

Recht op langdurig zorgverlof en ouderschapsverlof

Er zijn wettelijk twee soorten onbetaald verlof waar de werknemer recht op heeft.

1. Langdurig zorgverlof. Langdurend zorgverlof is er voor om iemand in de omgeving van de werknemer te verzorgen die voor langere tijd ziek of hulpbehoevend is. Voorwaarde daarbij is wel dat de werknemer de enige is die de zieke zorg kan geven. Een werknemer ontvangt bij zorgverlof geen salaris.

2. Ouderschapsverlof. Op dit moment krijgen werknemers ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Beide ouders hebben als werknemer recht op 26 keer het aantal uren dat per week gewerkt wordt. Bij een werkweek van 40 uur, komt dat neer op 26 x 40 = 1.040 uur ouderschapsverlof. Zo kan een werknemer in theorie twee jaar lang één dag per week minder werken.

De nieuwe Europese richtlijn gaat hier verandering in brengen. Het uitgangspunt van dit voorstel is om ouders te voorzien van betaald ouderschapsverlof van 2 maanden. Naar verwachting zal het kabinet in het eerste kwartaal van 2020 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aanbieden. Uitgangspunt is dat de regeling per juli 2022 in kan gaan. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Andere verlofvormen

Voor onbetaald verlofvormen anders dan langdurig zorgverlof en ouderschapsverlof bestaan geen wettelijke regels. Wil een werknemer vrij nemen om een opleiding te gaan volgen of een wereldreis te gaan maken, dan bent u als werkgever niet verplicht hier akkoord op te geven. De enige uitzondering hierop kan zijn dat in de cao of het personeelshandboek voor het bedrijf(stak) afwijkende afspraken omschreven staan over het recht op betaald verlof.

Gevolgen voor de werknemer

Onbetaald verlof kan naast minder loon óók nog andere gevolgen voor de werknemer hebben. Wijs hem of haar op de mogelijke gevolgen voor:

  • de opbouw van vakantiedagen (minder opbouw behalve in geval van langdurig zorgverlof en aanvullend geboorteverlof dat ingaat per 1 juli 2020);
  • kinderopvang-, zorg- en huurtoeslag (door lager inkomen heeft werknemer mogelijk recht op meer toeslagen);
  • opbouw van pensioen (afhankelijk van de overeengekomen pensioenregeling);
  • lagere (WW-) uitkering door lager salaris.

Neem een verzoek serieus

Neem in het kader van goed werkgeverschap een aanvraag voor onbetaald verlof altijd serieus. Als u beslist het verlof niet goed te keuren onderbouw uw besluit dan met de afgewogen voor- en nadelen. Dit helpt de verstandhouding tussen u en de werknemer op peil te houden.

BAA ADVIES. Behalve voor langdurig zorgverlof en ouderschapsverlof bent u niet verplicht mee te werken aan een aanvraag voor onbetaald verlof. Neem zo’n aanvraag echter wel altijd serieus en wijs de werknemer op de mogelijke gevolgen voor toeslagen, vakantiedagen en pensioen.