Onderneemster die moeder werd (2005 – 2008) krijgt compensatie

Vrouw en zelfstandig ondernemer? En tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen? Dan opgelet, want vanaf 15 mei 2018 kunt u een compensatie aanvragen bij het UWV.

Compensatie onderneemster die moeder werdHoe is het nu geregeld?

Bent u nu zwanger en heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u voor de periode rond de bevalling bij het UWV een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aanvragen: de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). Deze regeling ligt vast in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Bent u vergeten deze uitkering aan te vragen dan kunt u dat met één jaar terugwerkende kracht alsnog doen.

Wat speelde er in 2005 en 2008?

In mei 2005 verviel, door een wijziging in de WAZO, de publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 kregen zij echter via de ZEZ opnieuw recht op een uitkering gedurende tenminste 16 weken.

Onderneemsters die moeder werden tussen mei 2005 en juni 2008

Vrouwen die in de tussenliggende periode (mei 2005 en juni 2008) bevielen van een kind, konden géén beroep doen op een publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

Naar de rechter. Sommigen waren het hier niet mee eens en stapten naar de rechter. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot verschillende uitspraken. Zo stelde de Hoge Raad in 2011 de vrouwen in het ongelijk, maar de rechtbank Midden-Nederland kwam in 2016 tot een ander oordeel. Na een tussenuitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in juli vorig jaar besloot de vorige minister van Sociale Zaken een compensatieregeling te treffen.

20.000 vrouwen krijgen alsnog compensatie. Naar schatting kunnen ca. 20.000 vrouwen vanaf 15 mei alsnog een aanvraag doen voor een compensatie van € 5.600 bruto. De compensatie wordt vanaf 1 januari 2019 uitgekeerd. Eerdere berichtgeving dat de compensatie in 2018 zou worden uitbetaald, is omwille van de uitvoerbaarheid bij de Belastingdienst niet juist.

Opgelet; de compensatie wordt gezien als loon

De zwangerschaps- en bevallingsuitkering geldt voor de Belastingdienst als inkomen. Het inkomen wordt hoger waardoor dit mogelijk gevolgen kan hebben voor toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag. Om terugvorderingen zoveel mogelijk te voorkomen, is ervoor gekozen om de compensatie in het nieuwe belastingjaar uit te keren (2019). Komt u voor de compensatie in aanmerking, dan kunt u de extra inkomsten tijdig doorgeven aan de Belastingdienst en de eventuele toeslagen hierop aan passen.

Wanneer aanvragen?

De aanvraagperiode start 15 mei en loopt tot 1 oktober 2018. Deze aanvraagperiode is verruimd van drie naar vierenhalve maand. Minister Koolmees wil zoveel mogelijk vrouwen de kans te geven een beroep te doen op de regeling. UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben toegezegd extra communicatie in te zetten om de vrouwen te bereiken.

Hoe aanvragen?

De bovengenoemde compensatie kan worden aangevraagd met een aanvraagformulier. Vanaf 15 mei 2018 is dit formulier te downloaden via de website van het UWV. Hier zal ook meer over de aanvraagprocedure en aanvraagtermijn worden gepubliceerd. Ook zal de regeling op sociale media en bij verschillende belangenorganisaties onder de aandacht worden gebracht.

BAA ADVIES. Heeft u recht op een compensatie van € 5.600 omdat u als onderneemster tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 moeder werd? Zet dan nú al in uw agenda dat u ná 15 mei 2018 die compensatie moet aanvragen. Uw adviseur van BAA helpt u daar graag bij. Oók als u als zelfstandig onderneemster nog moet bevallen en gebruik wilt gaan maken van de regeling Zelfstandige En Zwanger (ZEZ).