Opgelet! Onzakelijk handelen kan leiden tot verkapte winstuitdeling

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan overeenkomsten afsluiten met de eigen BV en daar een financieel voordeel uit halen. Als dit op een zakelijke wijze gebeurt, dan is er niets aan de hand. Maar als de Belastingdienst het onzakelijk en een verkapte winstuitdeling vindt, kan dat leiden tot een ongewenste belastingheffing. Oppassen dus.

Onzakelijk handelen is verleidelijk

Veel DGA’s hebben overeenkomsten met de eigen BV. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het van de BV lenen voor de eigen woning. In de overeenkomst die hiervoor wordt opgemaakt zijn de voorwaarden en het rentepercentage van de lening opgenomen.

Zakelijk handelen. Normaliter zijn deze overeenkomsten opgesteld onder zakelijke voorwaarden. Dit zijn voorwaarden die de BV bij een dergelijke transactie zou stellen aan een onafhankelijke derde die in vergelijkbare omstandigheden verkeert.

Onzakelijk handelen. Het is verleidelijk om voor jezelf een lagere rente in rekening te brengen dan die je aan een vreemde zou berekenen. Er is dan echter snel sprake van niet zakelijk handelen en van een bevoordeling van de DGA. En dat wordt dan weer gezien als een verkapte winstuitdeling.

Voorbeelden onzakelijk handelen

Lenen van de BV. Zoals hierboven omschreven is een veel voorkomende situatie van onzakelijk handelen het afsluiten van een lening. Er is dan niet alleen sprake van een verkapte winstuitdeling als er geen of te weinig rente wordt gerekend, maar ook als er door de DGA onvoldoende zekerheden zijn gesteld en het niet zeker is dat de DGA de lening terug zal kunnen betalen.

Verkoop onroerend goed aan de BV. Een ander voorbeeld is de verkoop van een pand door de DGA aan de BV. Als de BV een te hoge prijs voor het pand moet betalen (iets wat een onafhankelijke derde er op dat moment niet voor zou willen betalen), dan kan er sprake zijn van een verkapte winstuitdeling. Het betreft dan het verschil tussen de verkoopprijs en de waarde in het economisch verkeer.

Verkoop onroerend goed aan de DGA. Andersom kan de DGA ook een pand van de BV kopen voor een te lage waarde. Het verschil tussen de te lage verkoopwaarde en de waarde in het economisch verkeer wordt dan aangemerkt als verkapte winstuitdeling.

Te hoog salaris of pensioen. Het uitkeren van een te hoog salaris of pensioen kan ook aanleiding zijn voor de Belastingdienst om een verkapte winstuitdeling aan te merken.

En verder nog… Verder zijn er situaties dat de DGA privé-uitgaven ten laste van de BV wegschrijft. Voorbeelden uit het verleden zijn de bouw van een garage, de aanleg van de tuin of de aanschaf van een privéauto.

Als u de grenzen opzoekt…

Wil er ook daadwerkelijk sprake zijn van een verkapte winstuitdeling, dan moeten zowel de BV als de DGA zich van de bevoordeling bewust zijn en moet de DGA de bevoordeling hebben aangenomen. De bewijslast van dit bewustzijnsvereiste ligt bij de Belastingdienst. Als u dus de grenzen opzoekt van wat nog zakelijk is, dan loopt u altijd risico. De Belastingdienst moet echter wel aantonen dat u bewust gehandeld heeft.

De mogelijkheid van een verkapte winstuitdeling is bij elke transactie tussen de DGA en de BV altijd een aandachtspunt van de Belastingdienst. Reden genoeg dus om heel alert te zijn bij de overeenkomsten die er tussen BV en DGA worden opgesteld.

Voorbeeldberekening van de gevolgen

U verkoopt aan uw BV een pand voor € 500.000, terwijl de waarde in het economisch verkeer € 400.000 is. U wordt dus als DGA door de BV voor een bedrag van € 100.000 bevoordeeld. De inspecteur kan dit aannemelijk maken en aantonen dat er een vermogensoverdracht is geweest tussen de BV en de DGA én dat dit door beide partijen bewust is gebeurd.

De inspecteur corrigeert in de aangifte en u moet over dit inkomen in box 2 (verkapte winstuitdeling) 26,9% (2021) belasting betalen. Die € 100.000 moet dan nog wel gebruteerd worden want de bevoordeling is een netto voordeel. Over het brutobedrag is namelijk belasting verschuldigd. In dit geval is de bruto bevoordeling € 136.798 (€ 100.000 : (100% – 26,9%)) en de verschuldigde belasting € 136.798 x 26,9% = € 36.798. Bovendien loopt u kans op een extra boete.

BAA ADVIES. Transacties tussen DGA en BV zijn altijd een aandachtspunt bij de Belastingdienst. Toets bij uw adviseur daarom of geplande transacties geschieden op zakelijke voorwaarden en voorkom zo mogelijke box 2-naheffingen en boetes.