Privéauto zakelijk gebruiken: wat met de btw?

Als u als ondernemer uw privéauto ook zakelijk gebruikt, mag u € 0,19 per kilometer in aftrek brengen en autokosten zijn dan niet aftrekbaar. Maar hoe zit het met de btw?

Privéauto en de btw

Wordt een auto die de ondernemer tot zijn privévermogen rekent ook voor zakelijke doeleinden gebruikt dan kan de ondernemer de btw over het onderhoud en gebruik aftrekken. Maar alleen voor het deel dat de auto ook voor belaste omzet wordt gebruikt. Voor het privégebruik is dus geen aftrek mogelijk en moet er gecorrigeerd worden. Hierbij geldt woon-werkverkeer overigens voor de btw als privégebruik.

Voor het bepalen van het privégebruik is het van belang of de ondernemer wel of niet een kilometeradministratie bijhoudt.

Wél een kilometeradministratie

Houdt de ondernemer een sluitende kilometeradministratie bij dan kan met behulp hiervan berekend worden wat de verhouding is tussen het zakelijk gebruik en het privégebruik. Ook kan de ondernemer berekenen of dat het zakelijk gebruik betrekking heeft op belaste of vrijgestelde omzet.

Voorbeeld
Uit de kilometeradministratie blijkt dat een ondernemer op jaarbasis 40.000 kilometers heeft gereden, waarvan 30.000 zakelijke kilometers. Daarnaast blijken uit de administratie de volgende gegevens:

    • 40.000 km, verbruik 1:15; brandstofkosten € 1,80 per liter → € 4.800; inclusief € 833 btw.
    • Grote onderhoudsbeurt, apk, nieuwe banden € 850; inclusief € 147 btw.
    • Totaal btw in het betreffende jaar: € 980.

De ondernemer kan dan (30.000 : 40.000) x € 980 = € 735 btw in aftrek brengen.

Stel de onderneming uit dit voorbeeld is een taxibedrijf die naast belaste omzet voor de omzetbelasting (taxivervoer) ook vrijgestelde omzet heeft (ambulancevervoer). Als het taxivervoer 75% is en het ambulancevervoer 25%, dan moet de aftrek voorbelasting evenredig worden verlaagd. Het bedrag van € 735 wordt dus gecorrigeerd met 25% zodat per saldo € 551 als aftrekbare omzetbelasting resteert.

Géén kilometeradministratie

Houdt de ondernemer géén kilometeradministratie bij waaruit het privégebruik blijkt, dan mag in eerste instantie álle btw over het onderhoud en het gebruik worden afgetrokken. Maar op het einde van het jaar moet echter wel de afgetrokken btw voor het privégebruik gecorrigeerd worden door middel van een forfait. Dit forfait is een vast percentage en bedraagt 1,5% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm).

Voorbeeld
Stel dat de auto uit het voorbeeld een cataloguswaarde heeft van € 50.000. In eerste instantie is alle btw aftrekbaar (€ 980). Op het einde van het jaar moet het privégebruik worden gecorrigeerd (€ 50.000 x 1,5% = € 750). De aftrek per saldo bedraagt in dit geval € 980 – € 750 = € 230. Het verschil met de aftrek bij de sluitende kilometerregistratie bedraagt € 735 – € 230 = € 505.

Als het aantal zakelijk gereden kilometers echter heel weinig is, kan de balans de andere kant uitslaan. Voornamelijk ZZP’ers en freelancers met een privéauto die zakelijk wordt gebruikt, hebben afgelopen jaar, ten gevolge van Corona, veel minder kilometers gereden. Online vergaderen is bovendien nog steeds populair. Het kan in die situatie dus best zo zijn dat de 1,5% forfaitregeling gunstiger kan uitpakken dan de sluitende kilometeradministratie.

Nieuwe auto aangeschaft?

Als in de loop van het jaar een nieuwe auto wordt aangeschaft, dan moet het forfait tijdsevenredig worden berekend. Wordt de auto op 1 juli aangeschaft dan bedraagt de correctie voor het privégebruik 6/12 x 1,5% x € 50.000 = € 375.

Dus de auto zakelijk of privé?

Er spelen heel wat factoren mee om te bepalen of u beter zakelijk of privé kunt rijden. Niet alleen het verwacht aantal zakelijk en privé gereden kilometers en de btw spelen een rol. In geval u zakelijk gaat rijden tellen ook de afschrijving en uiteraard de bijtellingsregels mee.

BAA ADVIES. Rijdt u met uw privéauto ook zakelijk? Dan is een sluitende kilometerregistratie een middel om betaalde btw op brandstof en onderhoudskosten deels in aftrek te kunnen brengen. Het is sowieso verstandig om altijd te (laten) berekenen wat het meest voordelig is: de auto als privévermogen of als bedrijfsvermogen.