Samenwerken met de eigen BV: is dit fiscaal voordelig?

U heeft een BV die relatief weinig winst maakt? Dan is het wellicht slim om als natuurlijk persoon een Vof met de eigen BV aan te gaan. Dat kan tot minder belastingheffing leiden, maar dan moet u zich wel aan de regels houden.

Samenwerken met de eigen BVEen BV met te weinig winst

Er zijn diverse DGA’s met een eigen BV die te weinig winst maken om de fiscale voordelen van een BV volledig te benutten. Daarnaast moet een BV met de DGA in dienst een gebruikelijk loon (€ 45.000 in 2018) betalen. Als hier echter te weinig financiële middelen voor zijn dan kan dit tot problemen leiden. Om deze redenen kan een terugkeer naar de eenmanszaak (en naar de fiscale voordelen daarvan) gewenst zijn.

Vof-BV-constructie

De constructie is eenvoudig. U, als DGA, gaat als natuurlijk persoon een samenwerkingsverband aan met de eigen BV: de Vof. U brengt geld, arbeid en kennis in en de BV brengt geld en goederen in. Op deze manier zorgt de Vof voor een eigen omzet en mogelijkerwijs voor winst. De winst wordt op basis van een vooraf bepaalde verdeelsleutel tussen u en de BV verdeeld. Doordat u (als DGA) nu binnen de Vof werkzaamheden verricht, kan het gebruikelijk loon in de BV worden verminderd.

De fiscale voordelen

Fiscaal gezien heeft deze constructie het beste van twee werelden. Uw winstdeel wordt in de inkomstenbelasting belast en u kunt in de inkomstenbelasting gebruikmaken van de ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Het resterende belastbaar inkomen wordt belast tegen maximaal 51,95% (2018).

Het winstdeel van de BV wordt in de vennootschapsbelasting belast tegen 20% of 25% bij een winst van meer dan € 200.000.

De Belastingdienst sputtert tegen

De aandelen van de BV vallen voor de DGA in de inkomstenbelasting in box 2 en de voordelen worden belast (25% in 2018). De Belastingdienst heeft al diverse keren aangegeven dat de aandelen van de BV behoren tot het verplicht ondernemingsvermogen van de Vof. Dit heeft verschillende nadelige gevolgen voor bovenstaande constructie. De aandelen vallen dan namelijk niet meer in box 2 maar in box 1. En dat betekent dat er moet worden afgerekend over de waardestijging van de aandelen én toekomstige dividenduitkeringen zijn voortaan belast in box 1.

Maar de Belastingdienst krijgt géén gelijk

Let op verplicht ondernemingsvermogen. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de Belastingdienst echter ongelijk gegeven. Het Hof is van mening dat als de bezittingen van de BV (activa) nagenoeg volledig (meer dan 90%) worden gebruikt door de Vof, dat er dan sprake is van verplicht ondernemingsvermogen met alle fiscale nadelen van dien.

Verricht andere activiteiten. Als de BV naast de participatie in de Vof ook nog andere activiteiten verricht (met meer dan 10% van de bezittingen) dan kan de constructie dus fiscaal voordelig zijn. Kiest u hiervoor dan moet u dus met meer dan 10% van alle bezittingen beleggen in aandelen of onroerend goed, leningen verstrekken of zelfstandige economische activiteiten verrichten.

BAA ADVIES. Als uw BV weinig winst maakt, kunt u overwegen om als natuurlijk persoon een samenwerking aan te gaan met uw eigen BV (Vof). Dat kan leiden tot grote fiscale voordelen. De BV moet dan wel met meer dan 10% van alle bezittingen andere activiteiten verrichten. Het is dus zeer raadzaam om samen met uw BAA-contactpersoon de constructie van een Vof met de eigen BV vooraf goed door te lichten.