Schijnzelfstandigheid – ZZP’ers opgepast!

Schijnconstructies in het vizier bij de Belastingdienst. De fiscus stelt 100 miljoen euro beschikbaar om ‘schijnzelfstandigen’ op te sporen. Hoe weet u of u een van die ‘schijnzelfstandigen’ bent? Of dat u een ‘schijnzelfstandige’ inhuurt? Welke risico’s loopt u als ondernemer?

Fiscale voordelen voor ZZP’er

Laten we aan de hand van een cijfervoorbeeld eens bekijken wat eigenlijk de fiscale verschillen zijn tussen de ZZP’er en de werknemer in loondienst. Daarbij gaan we uit van een winst en een salaris van € 45.000,- en we gaan ervan uit dat de ZZP’er voldoet aan het urencriterium en een starter is.

Winst ZZP’er € 45.000
Af: zelfstandigenaftrek €  7.280
Af: startersaftrek €  2.123
Af: MKB winstvrijstelling €  4.984
Belastbare winst € 30.613
Winst ZZP’er € 45.000
Af: verschuldigde belasting en premies € 11.766
Netto € 33.234
Salaris werknemer € 45.000
Af: verschuldigde belasting en premies € 17.828
Netto € 27.172

De belastingdruk voor de ZZP’er is dus beduidend minder dan de belastingdruk voor de werknemer in loondienst.

ZZP’er en schijnzelfstandigheid; waarop moet u alert zijn?

Gezien deze voordelen voor de ZZP’er werd vaak een dienstverband omgezet in een inhuurconstructie waarbij dezelfde werknemer als zelfstandige werd ingehuurd. Jarenlang konden zelfstandigen rekenen op een coulant beleid van de Belastingdienst. Hier komt vanaf 2015 verandering in. De Belastingdienst stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor het bestrijden van de zogenaamde schijnzelfstandigen die gebruikmaken van belastingvoordelen waar ze geen recht op hebben.

Checklist schijnzelfstandige

De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van een aantal criteria beoordeeld of er sprake is van zelfstandigheid. Bent u een zelfstandige die aan het zogenaamde urencriterium (1.225 uur per jaar) voldoet? Dan moet u ook voldoen aan onderstaande criteria voor ondernemerschap.

De zelfstandig ondernemer (ZZP’er)

  • heeft minimaal drie verschillende opdrachtgevers;
  • factureert niet meer dan 70% van de inkomsten aan dezelfde opdrachtgever;
  • kan een ander in zijn/haar plaats sturen, zonder dat dit een probleem is;
  • staat niet in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever, de opdrachtgever is niet de baas;
  • drijft voor eigen risico de onderneming. Als een opdracht niet naar tevredenheid wordt verricht, dan hoeft de opdrachtgever niet te betalen;
  • er geldt geen doorbetalingsplicht bij ziekte;
  • maakt reclame voor de onderneming (visitekaartjes, advertenties, een website, etc.).

Als aan deze criteria wordt voldaan is er sprake van ondernemerschap in fiscale zin. De eerste twee factoren wegen daarbij het zwaarst. De Belastingdienst houdt wel rekening met het feit dat startende ondernemers vaak nog geen drie opdrachtgevers hebben.

De gevolgen als de Belastingdienst oordeelt dat iemand een schijnzelfstandige is

Als de Belastingdienst oordeelt dat iemand een schijnzelfstandige is, en hij of zij dus onterecht belastingvoordeel heeft geclaimd, worden zowel de niet ingehouden belastingen en sociale premies, als de genoten aftrekposten, gecorrigeerd en verhaald.

VAR-wuo. Als de ZZP’er over een VAR-wuo beschikt dan is de opdrachtgever in beginsel vrijgesteld van gevolgen (naheffingen en boetes). Als echter aangetoond kan worden dat de opdrachtgever opzettelijk heeft meegewerkt met het verkeerd invullen van de VAR, kan ook de opdrachtgever geconfronteerd worden met naheffingen en boetes. Meer over de VAR leest u hier.

BAA ADVIES. U loopt nu meer dan andere jaren risico dat u of de door u ingehuurde ZZP’er door de Belastingdienst als schijnzelfstandige wordt gezien. Hanteer onze checklist en mocht u nog vragen hebben of twijfelt u aan uw mate van zelfstandigheid neem dan gerust contact op met uw adviseur van BAA.