Subsidie bij investeringen in duurzame energie – ISDE

Bent ook ú op zoek naar meer duurzame energiebronnen? Weet dan dat bedrijven én particulieren gebruik kunnen maken van de ‘Investeringssubsidie duurzame energie’ (ISDE).

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De overheid stimuleert huishoudens én bedrijven om minder gas te gebruiken en om meer gebruik te maken van duurzame energie. De ‘Investeringssubsidie duurzame energie’ (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De voorwaarden die voor de ISDE gelden verschillen voor de particuliere en zakelijke gebruiker.

ISDE – voorwaarden particulieren

 • U heeft een geldig Burgerservicenummer (BSN).
 • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
 • U heeft de investering al gedaan (verplichting voor de aanschaf aangegaan) vóórdat u een subsidieaanvraag doet.
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft; u heeft een bewijs van aanschaf én u heeft een betaalbewijs.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • Een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen (energieprestatiecoëfficiënt).
 • U mag het apparaat niet verwijderen binnen één jaar na de datum van de beslissing van de RVO (zie onderen).
 • U moet een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur.

ISDE – voorwaarden bedrijven

 • U heeft een geldig KvK-nummer.
 • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 • U laat het apparaat in Nederland installeren.
 • Een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen.
 • U bent eigenaar van de investering.
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik. Als dit niet mogelijk is kunt u onder voorwaarden uitstel aanvragen.
 • U moet bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur.

Let op! Het belangrijkste verschil is dat een particuliere gebruiker de subsidieaanvraag doet nádat is geïnvesteerd en een zakelijke gebruiker dit juist doet vóórdat hij de investering is aangegaan.

Soorten apparaten

Er zijn vier apparaten waarvoor de ISDE kan worden aangevraagd. Ieder met zijn eigen voorwaarden.

 1. Warmtepompen
 2. Pelletkachels
 3. Biomassaketels
 4. Zonneboilers

De warmtepomp

Een warmtepomp is een apparaat dat met behulp van een warmtewisselaar warmte onttrekt aan een hernieuwbare bron zoals lucht, bodem of grondwater. Deze geeft warmte af voor ruimteverwarming of warm tapwater. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Staat de warmtepomp op de apparatenlijst dan voldoet deze aan de voorwaarden.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort warmtepomp en de energieprestatie en ligt tussen de € 1.000 en € 2.500.

De pelletkachel

Een pelletkachel is een kachel die gestookt wordt met korrels van geperste houtsnippers: houtpellets. Ook hier worden weer specifieke technische eisen gesteld aan het apparaat (zie apparatenlijst pelletkachels) en moet deze door een deskundige installateur worden geïnstalleerd.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort pelletkachel en de energieprestatie. Voor een pelletkachel krijgt u € 50 per kW vermogen van de kachel, met een minimum van € 500.

De biomassakachel

Een biomassaketel is een ketel gestookt met biomassa voor de productie van warmte bestemd voor de verwarming van ruimtes of de productie van warm tapwater of voor gebruik in een (industrieel) proces. Ook voor biomassakachels bestaat een apparatenlijst.

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor een biomassaketel krijgt u minimaal € 2500 voor een ketel met 40 kW. Voor elke kW hierboven ontvangt u € 110 extra.

De zonneboiler

Een zonneboiler is een systeem van een warmwaterboiler met een zonnecollector. Een zonnecollector zet zonlicht om in warmte. Hiermee wordt vervolgens een ruimte of (tap)water verwarmd. Check voor uw beoogde zonneboiler of deze op de apparatenlijst voorkomt en wat de indicatieve subsidie is.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor zonneboilers hangt deze af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf € 500 per apparaat.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

De aanvraag moet worden gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om een subsidieaanvraag in te kunnen dienen heeft een particulier een DigiD nodig en een zakelijke gebruiker een eherkenning. Hiermee moet u bij het eLoket van de RVO inloggen. Binnen 8 weken krijgt u van de RVO bericht of uw aanvraag is goedgekeurd. Deze termijn kan eenmalig met 8 weken worden verlengd. De tegemoetkoming volgt een week later.

Plannen om te investeren in duurzame energie?

Overweegt u om een warmtepomp, pelletkachel, biomassakachel of zonneboiler aan te schaffen? Kijk dan eerst of het apparaat voldoet aan de gestelde eisen om in aanmerking te komen voor de ISDE. Staat een apparaat op de apparatenlijst dan komen deze in aanmerking voor subsidie.

Staat een door u aangeschaft apparaat niet op de apparatenlijst en deze voldoet wel aan de gestelde voorwaarden dan is het toch mogelijk dat u hiervoor subsidie krijgt. Hiervoor moet een verzoek worden ingediend bij de RVO.

Let op! Als u ISDE ontvangt, dan wordt deze eventueel in mindering gebracht op de MIA en EIA.

BAA ADVIES. Doe u aanvraag voor ISDE-subsidie op tijd. Dat betekent voor u als particulier uiterlijk binnen 6 maanden ná investeren en voor u als zakelijk gebruiker vóórdat u gaat investeren. Uw adviseur van BAA kan u helpen bij het aanvragen van de ISDE.