Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren – TOGS

Corona-update: TOGS

Om getroffen ondernemers tegemoet te komen heeft het kabinet de TOGS ingevoerd. Op basis van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) ontvangen gedupeerde ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen.

Voor wie is de TOGS bedoeld?

De maatregelen van het kabinet hebben directe gevolgen voor een grote groep ondernemers in een aantal specifieke sectoren die te maken hebben met een sluiting vanwege besmettingsgevaar. Denk hierbij met name aan horeca, winkels, evenementen, uiterlijke verzorging en de reisbranche. U weet ongetwijfeld wel of uw eigen zaak dicht moe(s)t, maar twijfelt u nog dan kunt u dat checken op de website van de RVO.

Voor deze sectoren reikt het kabinet een gift van € 4.000 aan om de vaste lasten te kunnen betalen. Deze vergoeding is eenmalig voor de komende drie maanden en is voor alle ondernemingen gelijk.

Voorwaarden TOGS

U en/of uw onderneming, moeten aan onderstaande voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming.

 1. SBI-code. Hoofdactiviteit van de onderneming moet overeenkomen met één van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel. Oftewel: als uw hoofdactiviteit in het handelsregister van de KVK is opgenomen met een SBI-code die op de lijst voorkomt, dan komt u in principe in aanmerking. U kunt dat checken met uw KvK-nummer zoals hierboven omschreven of dit zelf beoordelen met de lijst van SBI-codes.
 2. Gevestigd buiten de woning. De onderneming moet fysiek gevestigd zijn buiten uw woning. Er geldt een uitzondering voor de horeca, waarbij u bijvoorbeeld boven uw zaak woont.
 3. Minimale omzet. U verwacht dat de omzet minimaal € 4.000 zal dalen in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020.
 4. Minimale kosten. U en/of uw onderneming, heeft minimaal € 4.000 aan vaste lasten in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020.
 5. Maximum aantal werknemers. Uw onderneming heeft maximaal 250 werknemers in dienst.
 6. KvK vóór 15 maart. De onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij de KVK op peildatum 15 maart 2020.
 7. Géén overheid. De onderneming is geen overheidsbedrijf.
 8. Niet failliet. De onderneming is niet failliet.
 9. Geen surseance. De onderneming heeft geen verzoek tot verlening surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

TOGS aanvragen

Via de website van het RVO kunt u voor uw onderneming de TOGS aanvragen van 27 maart 2020 tot en met 26 juni 2020. De aanvraag kunt u doen via uw DigiD inloggegevens of via een eHerkenningsmiddel. Mocht u gebruik maken van een intermediair voor de aanvraag, dan heeft u een machtiging nodig. Deze machtiging hoeft niet meegestuurd te worden, maar kan worden opgevraagd ter controle.

Na de aanvraag

De RVO probeert binnen twee weken na aanvraag een besluit te nemen en vervolgens bij positief oordeel binnen een paar werkdagen uit te betalen.

De aanvraag wordt ook achteraf gecontroleerd. Bij een onterechte verstrekking wordt het uitbetaalde bedrag herzien en teruggevorderd. Dit kan tot vijf jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.

Ik kom niet in aanmerking. Wat nu?

De TOGS is bedoeld voor ondernemingen in specifieke sectoren. Als de SBI-code van uw onderneming niet in de lijst staat, dan komt uw onderneming niet in aanmerking voor de TOGS. Dit kunt u nog doen:

 • De regeling TOGS volgt de ontwikkelingen en signalen op de voet. De regeling staat nog open tot 26 juni 2020. Indien nodig wordt de TOGS verruimd en wordt u daarvan door de overheid op de hoogte gebracht.
 • Als u van mening bent dat uw SBI-code in het Handelsregister niet overeenkomt met de hoofdactiviteit van de onderneming, dan kunt u dit melden bij het RVO.
 • Mogelijk heeft uw onderneming recht op één van de andere regelingen voor uitzonderlijke financiële steun van het kabinet.
BAA ADVIES. Staat uw hoofdactiviteit in de branchelijst (SBI-codes)? Dan komt u in aanmerking voor de TOGS als u aan alle voorwaarden voldoet. Meent u dat de SBI-code van uw onderneming in het handelsregister niet correct is? Meld dit dan bij de RVO om eventueel toch nog in aanmerking te komen voor de TOGS.