Tijdig suppletie btw indienen en voorkom onnodige belastingrente

Na afloop van een boekjaar kan het voorkomen dat u te weinig btw heeft betaald of teveel heeft afgedragen. Dan moet u een suppletieaangifte omzetbelasting indienen. Dit moet u wel tijdig doen, anders zal de belastingdienst, bij een nabetaling van btw, belastingrente in rekening brengen.

Uw plichten

Na afloop van elke boekjaar dient u als btw-ondernemer te bepalen of er te veel of te weinig btw is afgedragen. Meestal zal dit checken plaatsvinden tijdens het opstellen van de jaarrekening.

Daarnaast heeft u ook de wettelijke verplichting om de Belastingdienst te informeren als een eerder ingediende btw-aangifte niet volledig of incorrect is. Dit is de zogenaamde informatieplicht.

De suppletieaangifte

Als blijkt dat er inderdaad een onvolledige btw-aangifte is ingediend dan bestaat de verplichting om dit via een suppletieaangifte omzetbelasting te corrigeren. In deze suppletieaangifte moeten voor het betreffende tijdvak de juiste en volledige gegevens worden ingevuld. Deze suppletieaangifte moet digitaal worden ingediend bij de Belastingdienst (in het verleden kon dit ook nog op papier).

U doet dit via Mijn Belastingdienst Zakelijk, onder ‘Correctie btw-aangifte’. Maar uiteraard kan ook uw BAA-adviseur voor u suppleren via een speciaal softwarepakket.

Correctie meer of minder dan € 1.000?

Als u per saldo minder dan € 1.000 aan btw moet bijbetalen of terugkrijgt, dan is een suppletieaangifte niet nodig. U kunt dan corrigeren door in de eerstvolgende btw-aangifte de te veel of te weinig afgedragen belasting alsnog op te nemen in de aangifte. Als bijvoorbeeld blijkt dat in 2019 € 750 te weinig is afgedragen, dan kan u dit bedrag in de btw-aangifte over het eerste kwartaal van 2020 meenemen. U hoeft dan geen aparte suppletieaangifte over 2019 in te dienen.

Naheffing Belastingdienst

Vijfjaartermijn. De termijn voor het indienen van een suppletieaangifte omzetbelasting is vijf jaar. Met andere woorden: u bent verplicht om binnen vijf jaar een onjuiste en onvolledige btw-aangifte te corrigeren. Aan de andere kant kan de Belastingdienst ook vijf jaar lang een naheffing opleggen als wordt geconstateerd dat een btw-aangifte onjuist of onvolledig was. Een onvolledige btw-aangifte uit 2015 kan dus tot en met 2020 worden gecorrigeerd door de Belastingdienst via een naheffingsaanslag.

De naheffingsaanslag. De suppletie en de daaropvolgende naheffingsaanslag leidt tot een teruggave of te betalen bedrag. Bij een teruggave ontvangt u een teruggaafbeschikking. Een te betalen bedrag leidt tot een naheffingsaanslag; u moet het verschuldigde bedrag pas betalen ná ontvangst van die naheffingsaanslag.

Voorkom belastingrente

Wacht u té lang met het indienen van de suppletieaangifte, dan gaat automatisch de belastingrente lopen. Dit speelt met name bij nog te betalen btw. Om dit te voorkomen is het aan te raden om zo snel mogelijk de correctie in de vorm van een suppletieaangifte in te dienen. Voor het jaar 2019 moet dit dus vóór 1 april 2020 gebeuren.

Verzuim- en vergrijpboete

Opgelet! Suppletieaangiften met een bedrag boven € 20.000 of meer dan 10% van het eerder betaalde of terugontvangen bedrag, kunnen te maken krijgen met een verzuimboete. Deze bedraagt 5% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50- en een maximum van € 5.514. Bij het bewust niet indienen kan er mogelijk ook een vergrijpboete worden opgelegd. Vergrijpboetes zijn hoge boetes, maar de Belastingdienst moet dan wel bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld.

BAA ADVIES. Check tijdig of u correct en volledig uw btw-aangiftes hebt ingediend. Is dit niet zo, dat geldt er een informatieplicht en moet u zo snel mogelijk een suppletieaangifte omzetbelasting doen. Doe dit voor het boekjaar 2019 vóór 1 april 2020 en voorkom onnodige belastingrente.