U heeft een monumentenpand? Denk aan de fiscale mogelijkheden

Bent (of wordt) u eigenaar van een rijksmonumentenpand? Dan verricht u ongetwijfeld onderhoudswerk aan uw pand. Dan mag u de kosten daarvoor hoogstwaarschijnlijk aftrekken. Wat zijn de regels nú en wat worden de regels in 2019?

Hoe werkt de (huidige) regeling?

monumentenpand en fiscale mogelijkhedenWilt u de onderhoudskosten voor een monumentenpand aftrekken, dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het pand moet zijn ingeschreven in het Rijksmonumentenregister. Als het nog niet is ingeschreven, moet het pand definitief aangewezen zijn als beschermd monument. Kijk hier of uw (mogelijk toekomstig) pand staat ingeschreven in het Rijksmonumentenregister.
 • U betaalt de onderhoudskosten dit jaar.
 • Het pand is uw eigen woning of een woning die u verhuurt.

Let op. Naast deze regeling kunnen er ook nog enkele subsidieregelingen van toepassing zijn. Voor bijvoorbeeld onderhoud en herbestemming of voor bijvoorbeeld asbestsanering.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Alleen de kosten voor het vervangen of repareren van onderdelen van uw rijksmonumentenpand zijn aftrekbaar. Het moet gaan om onderhoudskosten. Dat zijn kosten die u maakt om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen. Ook kosten voor achterstallig onderhoud vallen hieronder. Deze kosten moeten in redelijkheid zijn gemaakt. Het gaat dus niet om een verbetering, zoals een uitbreiding van het pand.

Wel aftrekbaar. Enkele voorbeelden van onderhoudskosten die aftrekbaar zijn:

 • reparaties door een elektricien, loodgieter, metselaar, stukadoor en timmerman;
 • onderhoud of reparatie van een cv-installatie, boiler, geiser, schoorsteen en dergelijke;
 • buitenschilderwerk;
 • opstoppen en verdekken van rieten daken; en
 • in sommige gevallen binnenschilderwerk.

Niet aftrekbaar. Enkele voorbeelden van onderhoudskosten die niet aftrekbaar zijn:

 • de meerprijs bij het vervangen van een eenvoudige keuken door een luxe keuken;
 • het opnieuw aanbrengen van een monumentaal element dat in de loop van de tijd is verdwenen, zoals een oude schouw of een glas-in-loodraam;
 • werkzaamheden die zo ingrijpend zijn, dat in feite een nieuw pand ontstaat;
 • verbouwingen aan het pand, waardoor de aard ervan verandert;
 • de zogenoemde huurderslasten, zoals behangen, kleinere reparaties en schilderwerk;
 • de zogenoemde eigenaarslasten, zoals de opstalverzekering, onroerendezaakbelasting of rioolrechten;
 • afschrijvingen;
 • kosten waarvoor u een vergoeding van een schadeverzekering hebt gekregen of gaat krijgen;
 • kosten voor tuinonderhoud (tenzij zelfstandig ingeschreven in het register), behangen en binnenschilderwerk.

Hoe werkt de aftrek?

Van alle aftrekbare onderhoudskosten is 80% hiervan aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting.

Voorbeeld. De totale onderhoudskosten zijn € 75.000. De ontvangen subsidie is € 25.000. De aftrek is dan 80% van € 50.000 (€ 75.000 – € 25.000) = € 40.000.

Zekerheid vooraf

Heeft u dít jaar nog restauratieplannen en wilt u vooraf zekerheid welke kosten aftrekbaar zijn? Doe dan een ‘Verzoek vaststelling aftrekbaarheid onderhoudskosten voor rijksmonumentenpand’ (formulier van 6 pagina’s) bij de Belastingdienst.

Vanaf 2019 komt er (hoogstwaarschijnlijk) een nieuwe regeling

Naar een subsidieregeling. Al op Prinsjesdag 2016 werd door de staatssecretaris van toen aangegeven dat de monumentenaftrek zou worden vervangen door een subsidieregeling. Na meerdere keren te zijn uitgesteld heeft deze omzetting nog steeds niet plaatsgevonden. Het ziet er nu echter naar uit dat met ingang van 2019 de nieuwe regeling alsnog zal worden ingevoerd

Brief Tweede Kamer. Het ingediende wetsvoorstel heeft nu ook steun gekregen van minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In een brief aan de Tweede Kamer heeft zij aangegeven dat een integraal stelsel van instandhouding en onderhoud van monumenten in Nederland meer gebaat is bij een subsidieregeling voor particulier onderhoud van monumentenpanden dan de huidige fiscale aftrek. De fiscale aftrek moet daarom per 2019 omgezet worden in een subsidie.

Hoe gaat dat dan werken?

De door de eigenaren van rijksmonumenten ingediende plannen voor onderhoud aan monumenten worden dan beoordeeld aan de hand van de ‘Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten’. Voor degenen die nu gebruik kunnen maken van de fiscale aftrek komt er één nieuwe, voor iedereen gelijke regeling voor onderhoud.

Hier kunt u een beroep op doen voor de instandhouding van uw rijksmonumentenwoning. U kunt dan maximaal 35% subsidie krijgen voor gemaakte instandhoudingskosten. De nieuwe subsidieregeling van 2019 kent een plafond van 45 miljoen euro.

BAA ADVIES. Onderhoud aan een monumentenpand kan leiden tot een interessante fiscale aftrekpost. Hoogstwaarschijnlijk wordt deze regeling per 1 januari 2019 vervangen door een subsidieregeling.