Vakantie 2021 en corona – waar moet u als werkgever aan denken?

De zomervakantie staat voor de deur. Mogen werknemers zomaar naar een oranje of rood gebied reizen? Wat als een medewerker ziek wordt op vakantie? En moet u dan het loon doorbetalen?

Vakantie en corona, hoe zit dat ook alweer?

Veel landen rondom Nederland heen hebben nog steeds een negatief reisadvies. Als werknemers toch besluiten om in eigen tijd naar een gebied met negatief reisadvies af te reizen kunt u dat niet verbieden. Wordt men vervolgens ziek dan geldt niet altijd een loondoorbetalingsverplichting. Hoe zit dat?

Regels geel gebied

Als de werknemer een vakantiereis wil maken naar een gebied met geel reisadvies dan mag dat. Gele landen (gebieden) zijn landen met min of meer dezelfde besmettingsrisico’s als in Nederland. In het land van bestemming gelden de regels van dat land en daar dient uw werknemer zich aan te houden.

Werknemer wordt ziek in geel gebied

Als een werknemer ziek wordt in een land met een geel reisadvies is het van belang dat deze werknemer zicht direct meldt bij de werkgever. Vanaf de ziekmelding is de werknemer niet meer met vakantieverlof maar met ziekteverlof ook al is deze werknemer op dat moment nog in het buitenland. Maak wel goede afspraken samen zodat werknemer en werkgever altijd te bereiken zijn. En/of leg deze vast in het personeelshandboek. In dit soort situaties heeft u als werkgever een loondoorbetalingsverplichting. Eigenlijk is dit dezelfde situatie als de voor-corona-tijd.

Regels oranje gebied

De meerderheid van de landen heeft (nu nog) een oranje reisadvies. Een oranje advies houdt in dat het land zelf aangeeft dat Nederlandse toeristen op dit moment niet welkom zijn. Reist uw werknemer toch af naar een oranje gebied? Maak dan duidelijk dat u dat als werkgever niet wilt en waarom. U heeft het recht om zich hierover uit te spreken en er zijn vaak meerdere redenen voor. Denk bijvoorbeeld aan de quarantaineplicht of het ziek worden van uw werknemer tijdens de vakantie. U heeft als werkgever in beide gevallen géén loondoorbetalingsverplichting.

Voorbeeld oranje gebied

Thuisquarantaine na de vakantie. Axel gaat op vakantie naar een gebied met een oranje reisadvies. U heeft met hem daarover gesproken, maar hij besluit toch om op vakantie te gaan. Axel reist af naar een land met quarantaineplicht vooraf en achteraf van de vakantie. U geeft aan dat u een veilige werkomgeving moet kunnen garanderen en dat dit niet mogelijk is als Axel na de vakantie in thuisquarantaine moet. Dat betekent dat Axel niet kan werken in deze periode. Dit is een risico wat voor zijn eigen rekening komt. Axel kiest er namelijk zelf voor om naar het gebied af te reizen tegen uw instructies in.

Besmet in oranje gebied. Tijdens de vakantie wordt Axel besmet met het coronavirus en meldt dit bij u. U bent op dit moment niet verplicht om het loon door te betalen, omdat de werknemer tegen uw instructies toch is gegaan. Het ziektebeeld heeft te maken met de regels van het negatief reisadvies en u hoeft daarom geen loon door te betalen. Wanneer het ziektebeeld niets te maken heeft met het negatieve reisadvies dan wordt er overgegaan naar ziekteverlof.

Denk aan de AVG. Vanwege de privacy van de werknemer mag u niet vragen waar Axel op vakantie is geweest en of hij besmet is geraakt met corona. Als u echter hier van tevoren over heeft gesproken dan kunt u er wel naar informeren. Heeft u vermoedens dan ligt het aan de relatie tussen u en Axel of hij uit zichzelf een en ander aan u vertelt.

Regels rood gebied

U weet: het wordt ten stelligste ontraden om naar rode gebieden te reizen. Ook noodzakelijke reizen. Wat betreft vakanties naar rode gebieden gelden op werkgeversgebied dezelfde regels als voor oranje gebied.

Dus?

Het is dus zinvol om werknemers nu een bericht te sturen met het oog op de vakantieperiode. Hierin verwijst u naar het personeelsreglement, licht u de ziekmeldprocedure tijdens vakantie nog even toe én wijst u op het gevaar van reizen naar oranje en rode gebieden. Neem eventueel links op naar websites met tips en regels:

BAA ADVIES. Maak vóórdat de vakantieperiode begint alle regels met betrekking tot het reizen naar oranje en rode gebieden nog eens duidelijk aan uw werknemers. Als een werknemer op vakantie wil naar een land met een negatief reisadvies ga dan in gesprek en maak samen afspraken.