Van Kleineondernemersregeling (KOR) naar OVOB: hoe zit dat?

De huidige KOR wordt met ingang van 1 januari 2020 vervangen door een nieuwe KOR: de OVOB. Die nieuwe regeling heeft enkele essentiële verschillen. Welke zijn dat?

De KOR naar OVOB

Zo is het nu. De huidige Kleineondernemersregeling (KOR) geldt voor een natuurlijk persoon die ondernemer is (bijv. eenmanszaak of Vennootschap onder Firma) en die per jaar niet meer dan € 1.883 aan btw verschuldigd is. Door de KOR krijgen kleine ondernemers een korting en hoeven zij verder geen of minder btw te betalen. Ook kunnen ze verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen.

Zo wordt het volgend jaar. De huidige KOR wordt met ingang van 1 januari 2020 vervangen door een nieuwe regeling: de Omzet gerelateerde vrijstellingsregeling (OVOB). Ongeacht de rechtsvorm (nu dus ook BV’s, verenigingen en stichtingen) kan een onderneming kiezen voor de OVOB. Mits de jaaromzet (exclusief btw) maar beneden de grens van € 20.000 blijft en de onderneming is gevestigd in Nederland. In plaats van een korting op de btw kan de ondernemer dan kiezen voor een vrijstelling. Dit betekent voor de ondernemer:

  • geen btw-aangifte meer;
  • geen btw op factuur meer in rekening brengen;
  • door andere ondernemers in rekening gebrachte btw is niet aftrekbaar;
  • omzet dient wel bijgehouden te worden in een administratie;
  • deelname aan de OVOB betekent vrijstelling voor tenminste 3 jaar.

Internationaal

Ondernemers die voor de OVOB kiezen, zijn ontheven van hun aangifteplicht en de administratieve verplichtingen. Dit geldt ook voor de intracommunautaire prestaties die vanuit Nederland aan andere EU-landen worden verricht. Een belangrijk nadeel is wel dat diezelfde ondernemer een aangifteplicht heeft als de heffing van btw naar hem is verlegd door een leverancier uit een ander land.

Aanmelden Belastingdienst

Als u momenteel al een ontheffing van administratieve verplichtingen heeft, dan hoeft u niets te doen. De Belastingdienst meldt u dan automatisch aan voor de vrijstelling. Hiervoor ontvangt u een aparte brief.

Wilt u vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van de OVOB? Dan kunt u zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden bij de Belastingdienst. Het is dus, in tegenstelling tot de huidige KOR, geen automatisch toepasbare regeling. Om in 2020 gebruik te kunnen maken van de OVOB dient u zich voor 20 november 2019 te hebben aangemeld bij de belastingdienst. De ondernemer die eenmaal voor de regeling kiest, zit hier drie jaar aan vast.

Begin en einde OVOB

Een ondernemer die aangeeft uit de OVOB te stappen, mag de regeling daarna drie jaar niet meer gebruiken. Een ondernemer die gedurende een jaar boven de omzetgrens van € 20.000 komt, moet zich verplicht melden bij de Belastingdienst. Hij moet vanaf dat moment weer voldoen aan de normale btw-regels.

Het vervallen van de vrijstelling geldt echter niet met terugwerkende kracht. Mocht een ondernemer in augustus 2020 dus de grens van € 20.000 doorbreken, dan gelden de normale btw-regels weer vanaf dát tijdstip. Dit betekent dat de ondernemer vanaf dat moment pas weer btw in rekening dient te brengen.

Een startende ondernemer moet uiterlijk vier weken vóór de start van de activiteiten de OVOB aanvragen, anders zijn de activiteiten niet vanaf het begin vrijgesteld van btw.

U valt nu onder de KOR?

De nieuwe KOR is bedoeld als heldere oplossing voor de ondernemer. Geen korting op de af te dragen btw maar een vrijstelling van btw.

Het is voor de huidige ondernemers die de oude KOR toepassen maar de vraag of het voordelig is om de nieuwe KOR toe te passen. Weegt de vrijstelling op tegen de niet aftrekbare voorbelasting? U zult tijdig actie moeten ondernemen en moeten beoordelen of OVOB gunstig voor u is of dat er gewoon moet worden gekozen voor de ouderwetse btw-plicht.

Het is voor elke situatie anders. Wat zijn de verwachtingen voor de omzet? Vanaf 2020 is het omzetgerelateerd en niet meer afhankelijk van het totaal af te dragen bedrag aan btw.

Voorbeeld 1

KOR in 2019. Stel, € 14.000 x 21% = € 2.940 af te dragen btw. De voorbelasting bedraagt: € 1.800. Per saldo € 1.140 af te dragen btw. Door KOR-regeling wordt dit verminderd tot nul.

OVOB in 2020. Stel, € 14.000 vrijgesteld van btw factureren. De voorbelasting bedraagt € 1.800. Geen belaste prestaties dus geen btw in aftrek. Door OVOB is de af te dragen btw en de terug te vragen btw nul.

Voorbeeld 2

KOR in 2019. Stel, € 12.000 * 21% = € 2.520 af te dragen btw. De voorbelasting bedraagt € 3.520. Per saldo € 1.000 te vorderen btw. Terug te ontvangen van de belastingdienst
€ 1.000,-

OVOB in 2020. Stel, € 12.000 vrijgesteld van btw factureren. De voorbelasting bedraagt € 3.520,-. Geen belaste prestaties dus geen BTW in aftrek. Terug te ontvangen van de belastingdienst 0;

BAA ADVIES. Nagenoeg elke situatie is uniek. Of u nú in aanmerking komt voor de KOR en/of vanaf 2020 voor de OVOB. Overleg met uw adviseur wat in uw situatie wijsheid is.