Verlaging vennootschapsbelasting sigaar uit eigen doos?

Zoals u wel weet is in het regeerakkoord Rutte 3 de verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting opgenomen. Dat lijkt een goed bericht voor de DGA, of bekostigt de DGA dat zelf? Is het een sigaar uit eigen doos? 

Rutte 3 en de verlaging van de vennootschapsbelasting

Het vennootschapsbelastingtarief is op dit moment:

1. Eerste schijf Winst tot € 200.000 20%
2. Tweede schijf Winst > € 200.000 25%

In stappen zal dit tarief vanaf 2019 worden verminderd naar uiteindelijk 16 en 21% in 2021.

Jaar Schijf 1 Tarief % Schijf 2 Tarief %
2017-2018 tot € 200.000 20 € 200.000 en meer 25
2019 tot € 200.000 19 € 200.000 en meer 24
2020 tot € 200.000 17,5 € 200.000 en meer 22,5
2021 tot € 200.000 16 € 200.000 en meer 21

Het plan van het vorige kabinet om de eerste schijf te verhogen naar een winst van € 350.000 gaat dus niet door, waardoor de eerste schijf € 200.000 blijft.

Verlaging vennootschapsbelasting 2018En wie betaalt dat?

Om de verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting te kunnen bekostigen is in het regeerakkoord opgenomen (en niet eerder uitgelekt …) dat het box 2 tarief (aanmerkelijk belang) in stappen omhoog gaat naar 28,5% in 2021. Een tariefstijging van maar liefst 3,5% ten opzichte van nu.

Voorbeeld verlaging vennootschapsbelasting versus stijging box 2 tarief

Zo is het nu. Stel, uw BV maakt in 2017 een winst van € 100.000. Hierover is in de eerste plaats 20% vennootschapsbelasting verschuldigd. Indien uw BV het restant (€ 80.000) uitkeert aan u als haar enig aandeelhouder dan is hierover een box 2 heffing van 25% verschuldigd. De totale heffing bedraagt dan € 40.000 ofwel 40%.

Zo wordt het straks. Stel, uw BV maakt ook in 2021 € 100.000 winst. De verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt dan 16% en de box 2 heffing 28,5%. De totale heffing bedraagt nu € 39.940 ofwel 39,94%.

De sigaar uit eigen doos

Omdat de box 2 heffing omhoog gaat merkt u als DGA weinig van de verlaging van de vennootschapsbelasting als u ervoor kiest om de winst na aftrek van vennootschapsbelasting uit te keren naar privé. In bovenstaand voorbeeld is er slechts sprake van een verschil van 0,06%. In onderstaande tabellen kunt u zien wat de verschuldigde (gecombineerde) heffing bij verschillende winsten in de verschillende jaren gaat bedragen.

Winst € 50.000

Jaar VPB IB Totaal Tarief 
2017-2018 € 10.000 € 10.000 € 20.000 40,00%
2019 € 9.500 € 10.125 € 19.625 39,25%
2020 € 8.750 € 11.261 € 20.011 40,02%
2021 € 8.000 € 11.970 € 19.970 39,94%

Winst € 100.000

Jaar VPB IB Totaal Tarief 
2017-2018 € 20.000 € 20.000 € 40.000 40,00%
2019 € 19.000 € 20.250 € 39.250 39,25%
2020 € 17.500 € 22.523 € 40.023 40,02%
2021 € 16.000 € 23.940 € 39.940 39,94%

Winst € 200.000

Jaar VPB IB Totaal Tarief 
2017-2018 € 40.000 € 40.000 € 80.000 40,00%
2019 € 38.000 € 40.500 € 78.500 39,25%
2020 € 35.000 € 45.045 € 80.045 40,02%
2021 € 32.000 € 47.880 € 79.880 39,94%

Winst € 300.000

Jaar VPB IB Totaal Tarief 
2017-2018 € 65.000 € 58.750 € 123.750 41,25%
2019 € 62.000 € 59.500 € 121.500 40,50%
2020 € 57.500 € 66.203 € 123.703 41,23%
2021 € 53.000 € 70.395 € 123.395 41,13%

De dividenduitkering

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat, tariefmatig gezien, 2019 het meest gunstige jaar is om dividend uit te keren. Zowel bij winsten onder de € 200.000 als daarboven.

Uitkeringstoets. Als een vennootschap dividend uit wil keren, moet het bestuur toetsen of door het uitkeren van dividend de betaling van opeisbare schulden aan de overige crediteuren niet in gevaar komt. De continuïteit van de onderneming mag dus niet in gevaar komen door de uitkering van dividend. Het is dus niet zomaar mogelijk om dividend uit te keren.

Balanstest. Met behulp van een zogenaamde balanstest wordt vastgesteld dat een voorgenomen dividenduitkering er niet toe leidt dat het eigen vermogen kleiner wordt dan de niet uitkeerbare reserves.

Afschaffen dividendbelasting. In het regeerakkoord is óók de afschaffing van de dividendbelasting (15%) opgenomen. Hiermee wil Nederland haar fiscale vestigingsklimaat verbeteren. De heffing over het dividend vindt dan uitsluitend plaats in de aangifte inkomstenbelasting (28,5% in 2021).

BAA ADVIES. Bent u voornemens om dividend uit te keren? Houdt dan rekening met de voorgenomen tariefswijzigingen. Voor de uitkeringstoets (én balanstest) kunt u contact opnemen met uw adviseur van BAA. Hij of zij kan voor u berekenen of de vennootschap voldoet aan de voorwaarden om dividend uit te keren.