Voorsorteren op de fiscale wijzigingen van 2022

Prinsjesdag is achter de rug en het demissionair kabinet is bezig om het Belastingplan 2022 door de Kamer te loodsen. Ook u maakt waarschijnlijk al plannen, het is dus een mooi moment om alvast naar 2022 te kijken en om voor te sorteren op de nieuwe fiscale wijzigingen.

Drempel van opstaptarief vennootschapsbelasting omhoog

Rechtspersonen betalen in 2021 over een winst tot € 245.000 15% vennootschapsbelasting. Winsten boven de € 245.000 worden belast tegen 25%. In de Tweede Kamer is tijdens de Algemene Politieke beschouwingen een motie aangenomen om het hoge tarief in 2022 te verhogen van 25% naar 25,8%. Het tarief van 15% verandert in 2022 niet, maar het plan is om vanaf 2022 de eerste schijf van € 245.000 te verhogen naar € 395.000. Bekijk daarom tijdig of het zinvol is om een fiscale eenheid te verbreken of activiteiten binnen een vennootschap te splitsen.

Fiscale eenheid verbreken. Binnen een fiscale eenheid worden winsten van rechtspersonen bij elkaar opgeteld en kan het opstaptarief tot € 395.000 maar één keer worden benut. Door een fiscale eenheid te verbreken kan meerdere keren gebruik worden gemaakt van het opstatarief van € 395.000.

Activiteiten binnen de vennootschap splitsen. Door activiteiten te splitsen, ontstaan er meerdere entiteiten die ieder afzonderlijk belastingplichtig zijn en die ieder gebruik kunnen maken van het opstaptarief tot € 395.000.

Voorbeeld
Uw BV heeft een winst van € 500.000. De vennootschapsbelasting hierover bedraagt € 85.500. Als de BV kan worden opgeknipt in 2 ondernemingen die elk € 250.000 winst maken dan bedraagt de gezamenlijke vennootschapsbelasting € 75.000. Een besparing van € 10.500 dus.

Hogere milieu-investeringaftrek (MIA)

Het plan is om de MIA te verhogen. De MIA kent nu drie percentages: 13,5 – 27 en 36. De plannen zijn om vanaf 1 januari 2022 deze percentages te verhogen naar 27 – 36 en 45. Welk percentage geldt bij welk bedrijfsmiddel is terug te vinden op de Milieulijst die jaarlijks door de RVO wordt gepubliceerd (Milieulijst 2021).

Voorbeeld
Een BV gaat een elektrische auto kopen. In 2021 bedraagt het netto voordeel 13,5% x € 40.000 (max.) x 15% vpb tarief = € 810. Dezelfde auto levert in 2022 een netto voordeel op van 27% x € 40.000 x 15% vpb tarief = € 1.620.

Dit geldt uiteraard ook voor eenmanszaken, maar dan geldt er geen vpb-tarief maar een maximumtarief inkomstenbelasting van 49,5%.

Verhoging bijtelling auto van de zaak

De bijtelling voor een volledig elektrische auto wordt in 2022 verhoogd.

2021 2022
Tot € 40.000 € 35.000
Tarief 12% 16%
Boven € 40.000 € 35.000
Tarief 22% 22%

Voorbeeld
Stel, u wilt in 2022 een Tesla van € 75.000 gaan rijden en er is een inkomstenbelastingtarief van 49,5% van toepassing. De bijtelling wordt dan: (16% x € 35.000) + (22% x € 40.000) x 49,5% = € 7.128 per jaar. Het lage tarief van 16% geldt voor een periode van 60 maanden.

60-maandentermijn. Heeft u in het verleden een elektrische auto aangeschaft, tegen destijds een bijtelling van 4% of 8%, en de 60 maandstermijn verloopt dan is het wellicht verstandig om de auto (in geval van een BV) aan privé te verkopen.

Onbeperkte voorwaartse verliesverrekening

Heeft uw BV verlies geleden dan kan dit één jaar terug en zes jaar vooruit worden verrekend met positieve resultaten. De achterwaartse verliesverrekening van één jaar verandert niet, maar zoals we in april al meldden, verdwijnt de beperking van de voorwaartse verliesverrekening van 6 jaar. Vanaf 2022 kunnen verliezen onbeperkt naar de toekomst worden verrekenend. Trucjes om verliesverdamping te voorkomen zijn dan niet meer nodig. Hiertegenover staat wel dat verliezen voor slechts 50% verrekenbaar zijn als de belastbare winst € 1.000.000 of meer is.

Spaar-BV blijft interessant

Als vermogen op een bankrekening staat dan levert dit gezien de huidige rentestand, niets tot weinig op. U teert zelfs in als u wel vermogensbelasting hierover betaald (en/of als u geconfronteerd wordt met negatieve rente). Het heffingsvrij vermogen is in 2022 ca. € 50.000 per persoon. De Spaar-BV kan dus ook in 2022 interessant zijn. Er worden dan de werkelijke opbrengsten belast (= € 0) en het forfaitaire rendement van box 3 geldt dan niet.

Daarnaast wordt het vermogen in de Spaar-BV niet meegenomen bij de berekening van de eigen bijdrage voor het CAK. Deze kan oplopen tot wel € 2.500 per maand.

De zelfstandigenaftrek gaat omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat stapsgewijs omlaag totdat deze in 2036 nog € 3.240 bedraagt. Door de daling van het vennootschapsbelastingtarief de afgelopen jaren en het verhogen van het opstaptarief naar € 395.000 is het steeds interessanter om voor een BV te kiezen. Nieuwgierig of een BV-structuur voor uw onderneming interessant is? Bespreek dit dan in alle rust met uw adviseur.

Onbelaste thuiswerkvergoeding

Door Covid-19 werken meer werknemers thuis. In het Belastingplan is een regeling opgenomen waarin het voor werkgevers mogelijk is om vanaf 2022 een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag te verstrekken. Voorwaarde is dat de werknemer ten minste 128 dagen per jaar vanuit thuis werkt.

Mits er 128 dagen thuis wordt gewerkt, mag u 214 dagen € 2 per dag onbelast vergoeden. Vervolgens mag u voor kantoordagen € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. Werkt een werknemer op een dag thuis én op kantoor, dan moet voor die dag gekozen worden tussen een reiskostenvergoeding of de thuiswerkvergoeding.

Een vergoeding voor internet en telefoon thuis staat los van de thuiswerkvergoeding en kan nog steeds onbelast worden vergoed. Mits uiteraard aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld een goede bureaustoel, een in hoogte verstelbaar bureau, goede verlichting en apparatuur die een werknemer nodig heeft (laptop, mobiele telefoon).

Vrije ruimte werkkostenregeling (WKR) weer normaal

Door Covid-19 was de vrije ruimte in de WKR in 2020 en 2021 tijdelijk verhoogd naar 3% tot een loonsom van € 400.000. In het Belastingplan 2022 zijn geen aanpassingen voorgesteld en geldt het normale tarief weer: 1,7% tot een loonsom van € 400.000 en daarboven 1,18%.

BAA ADVIES. Wilt u uw onderneming fiscaal laten ‘checken’ en wilt u voorsorteren op het Belastingplan 2022? Uw BAA-adviseur bekijkt graag samen met u de fiscale mogelijkheden voor uw onderneming.