Vooruitbetaalde hypotheekrente: nog steeds aftrekbaar?

Het kan fiscaal gezien interessant zijn om zes maanden hypotheekrente vooruit te betalen. Verschillende banken willen echter niet meewerken en daartegen is inmiddels een procedure aangespannen. Lees wat de gevolgen zijn.

Wat speelt?

Vooruitbetaalde hypotheekrente kunt u in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting. Dit kan u een fiscaal voordeel opleveren in box 1 én box 3. Door de vooruitbetaling van zes maanden hypotheekrente brengt u een hoger bedrag in aftrek en resteert er een lager belastbaar inkomen. In de praktijk blijkt echter dat verschillende banken niet bereid zijn hieraan mee te werken. Tegen deze gang van zaken is inmiddels een procedure aangespannen en hieronder leest u wat de gevolgen voor u zijn.

Hoe zit dat?

Aftrek beperkt tot 6 maanden. De inkomstenbelasting biedt u de mogelijkheid om zes maanden hypotheekrente van 2019 (januari tot en met juni) vooruit te betalen en deze rente in 2018 in aftrek te brengen. Betaalt u echter méér maanden vooruit, dan vervalt het recht op vooruitbetaalde hypotheekrenteaftrek in 2018 voor het gehele bedrag.

De hypotheekrente blijft dan wel gewoon in 2019 aftrekbaar. Op deze manier kunt u mogelijk gebruik maken van een hoger belastingtarief in dat ene jaar waarin u de vooruitbetaalde hypotheekrente wilt aftrekken.

De voordelen

Box 1. Er zijn verschillende scenario’s waarin het aantrekkelijk kan zijn om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Denk hierbij aan het bereiken van de AOW-leeftijd, wanneer u verwacht dat u volgend jaar minder inkomsten heeft of als u een sabbatical inlast. In dit soort gevallen kan het dan voordelig zijn om de aftrek hypotheekrente naar voren halen.

Box 3. Daarnaast betekent de vooruitbetaling dat uw vermogen afneemt. Dit kan dan weer een positief effect op de vermogensrendementsheffing in box 3. Minder vermogen betekent immers minder belastinggrondslag.

Voorbeeld
Tom is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Tom heeft in 2018 boven verwachting veel winst gemaakt. Zodoende valt hij in 2018 in de hoogste belastingschijf van 51,95% en zijn maximale hypotheekrente aftrek is 49,5%.

Voor 2019 verwacht Tom door de afnemende vraag naar zijn diensten een veel lagere winst te behalen dan in 2018 het geval is. Dit betekent dat hij voor 2019 met zijn inkomen in een lagere belastingschijf valt (40,85%) en dat de hypotheekrenteaftrek maximaal 40,85% zal zijn.

Tom kan daarom overwegen om de hypotheekrente van de periode januari 2019 tot juli 2019 vooruit te betalen en in de aangifte van 2018 in aftrek te brengen tegen een hoger tarief.

De praktijk: de banken doen moeilijk

Ondanks dat de fiscale wetgeving het mogelijk maakt om vooruitbetaalde hypotheekrente in aftrek te brengen in een eerder jaar, stuit dit in de praktijk toch op enkele problemen. Niet alle banken zijn namelijk bereid om mee te werken aan deze vooruitbetalingen van zes maanden. Omdat dit niet strookt met de fiscale wetgeving zijn belanghebbende naar de KifiD (het financiële klachteninstituut) gestapt.

Geschillencommissie en commissie van Beroep KifiD

De geschillencommissie oordeelt voor de belanghebbende. Een belanghebbende heeft de bank verzocht om hypotheekrente voor zes maanden vooruit te mogen betalen. De bank heeft dit verzoek geweigerd en vervolgens is deze belanghebbende naar De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening gestapt. Deze heeft geoordeeld in het voordeel van belanghebbende. De geschillencommissie is van mening dat uit de overeenkomst tussen bank en belanghebbende niet is op te maken dat de bank een betaling vóór de vervaldatum kan weigeren.

De Commissie van Beroep oordeelt voor de bank. De bank is daarop echter mét succes in beroep gegaan tegen de uitspraak bij de Commissie van Beroep van het KifiD. De bank heeft succesvol duidelijk gemaakt dat het verwerken van de vooruitbetaalde hypotheekrente een bewerkelijk en relatief kostbaar proces is en dat er bezwaren kleven aan het toestaan van vooruitbetaling. De conclusie van de Commissie van Beroep is dan ook dat banken een verzoek tot vooruitbetaling terecht mogen weigeren.

BAA ADVIES. Het kan voor u fiscaal voordelig zijn om hypotheekrente januari t/m juni 2019 al in 2018 vooruit te betalen. Uw bank mag uw verzoek tot vooruit betalen echter weigeren. Check dit dus van tevoren bij uw bank.