WAB: Alle werknemers een contract voor onbepaalde tijd?

De regering wil met de Wet arbeidsmarkt in balans, de WAB, de kloof tussen vaste en flexibele contracten kleiner maken. Het wordt voor u aantrekkelijker om werknemers een vast contract aan te bieden. Dus alle werknemers nu maar een contract voor onbepaalde tijd?

De WW-premie voor werknemers met een vast contract

Nieuw: lage en hoge premie. De regering stimuleert vaste contracten per 1 januari 2020 met een lage WW-premie van 2,94%. De WW-premie voor werknemers met een flexibel contract wordt 7,94%.

Sectorpremie vervalt. Naast de basispremie (2019: 3, 60%) kennen we op dit moment ook sectorpremies. Voor diverse sectoren met een bepaald werkeloosheidsrisico bestaan er extra premies. Die komen per 1 januari 2020 te vervallen.

Hoofdregel lage WW-premie

De hoogte van de premies gaan dus 5% van elkaar verschillen. Op een bruto salaris van € 40.000 scheelt dat maar liefst € 2.000 per jaar. Om gebruik te mogen maken van de lage WW-premie moet u aan de volgende hoofdregels voldoen:

  1. u heeft een schriftelijk overeengekomen arbeidsovereenkomst met uw werknemer;
  2. de arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd; en
  3. het mag geen oproepovereenkomst zijn.

Let op: er is sprake van een oproepovereenkomst als de omvang van de arbeid niet is vastgelegd in een aantal uren. Ook als u géén loon doorbetaald als de werknemer geen arbeid verricht wordt er gesproken van een oproepovereenkomst.

In deze gevallen altijd de lage WW-premie

In de volgende situaties betaalt u altijd de lage WW-premie:

  1. als de werknemer jonger is dan 21 jaar en er maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of 53 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand wordt verloond;
  2. als een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst met een BBL-leerling (Beroeps Begeleidende Leerweg) is afgesloten;
  3. als u eigen risicodrager bent of u een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt.

Dus: alle werknemers maar een contract voor onbepaalde tijd aanbieden?

Het is nu een goed moment om uw arbeidsovereenkomsten opnieuw te bekijken. Met wie bent u wat voor soort overeenkomst overeengekomen? Voordat u een contract voor onbepaalde tijd overeenkomt met uw werknemer(s) moet u goed nadenken over de gevolgen hiervan.

Kun u deze werknemer in de toekomst van voldoende werk voorzien? Presteert deze werknemer goed genoeg zodat u hem of haar wilt binden aan uw organisatie? Enz. Let op: u bent niet voor niets een bepaalde tijd, oproep- of flexibel contract overeengekomen. Bepaal voor uzelf wat passend is binnen uw organisatie.

Bij twijfelgevallen. Zoals u weet is afscheid nemen van een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd een heel gedoe. U kunt zich tijd en geld besparen door het contract indien mogelijk nog eens eenmalig voor bepaalde tijd te verlengen. Het kost u wel 5% extra premie, maar dat kan het waard zijn.

Wat te doen?

Loonadministratie. Om de lage WW-premie toe te passen, moet u ondertekende arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd bij de loonadministratie bewaren. Zo kan de belastingdienst controleren of er daadwerkelijk sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Geen schriftelijke overeenkomst? Is er met een werknemer geen schriftelijke arbeidsovereenkomst overeengekomen dan zijn er twee opties: 1. u stelt een geheel nieuwe arbeidsovereenkomst op waarin u de huidige afspraken vastlegt, of 2. u stelt een addendum op met daarin de bevestiging dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van toepassing is. Beide opties moeten schriftelijk ondertekend worden door beide partijen. Hiermee bevestigt u dat er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd en kunt u gebruikmaken van de lage WW-premie.

BAA-klanten

BAA werkt sinds 2019 met een online portaal waar u zelfstandig een online personeelsdossier op kunt bouwen. Hier kunt u de arbeidsovereenkomsten van uw werknemers uploaden waardoor de ondertekende arbeidsovereenkomst zowel in uw administratie als in die van de loonadministratie aanwezig is. Zo bent u altijd voorbereid op een controle van de Belastingdienst.

BAA ADVIES. Het is nu een goed moment om alle flexibele arbeidsovereenkomsten te bekijken. Beoordeel of u de betreffende werknemer wel of niet een vast contract aanbiedt. Dat heeft zijn nadelen, maar u bespaart wel 5% WW-premie.