Wat komt er in de plaats voor de afschaffing dividendbelasting?

Inmiddels heeft u wel vernomen dat de afschaffing van de dividendbelasting vlak voor de eindstreep is gesneuveld. Ineens had het kabinet daardoor een bedrag van 1,9 miljard te verdelen. Hoe profiteert u als DGA daarvan?

Heroverweging pakket vestigingsklimaat

Op 5 oktober jl. heeft het kabinet aangegeven alternatieven te zoeken voor de afschaffing van de dividendbelasting. Inmiddels zijn deze ‘cadeautjes’ bekend. Welke dat dit allemaal zijn leest u in de ‘Kamerbrief heroverweging pakket vestigingsklimaat’ van staatssecretaris van Financiën Menno Snel aan de Tweede Kamer.

De DGA. Onderstaand maken we een vergelijking tussen de plannen in het regeerakkoord 2017, het oorspronkelijke Belastingplan 2019 en de heroverweging van oktober 2018. Daarbij beperken we ons tot de maatregelen voor de DGA (directeur-grootaandeelhouder) en zijn/haar BV:

  1. de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting;
  2. de aanpassing van het tarief box 2 heffing; en
  3. de rekening-courant-maatregel (DGA-taks).

Verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting

In het regeerakkoord van 2017 daalden de tarieven van de vennootschapsbelasting als volgt:

2019 19% tot € 200.000 24% boven € 200.000
2020 17,5% tot € 200.000 22,5% boven € 200.000
2021 16% tot € 200.000 21% boven € 200.000

In het oorspronkelijke Belastingplan 2019 was de verdeling als volgt:

2019 19% tot € 200.000 24,3% boven € 200.000
2020 17,5% tot € 200.000 23,9% boven € 200.000
2021 16% tot € 200.000 22,25% boven € 200.000

Door het niet afschaffen van de dividendbelasting wordt de nieuwe situatie nu als volgt:

2019 19% tot € 200.000 25% boven € 200.000
2020 17,5% tot € 200.000 23,9% boven € 200.000
2021 15% tot € 200.000 20,5% boven € 200.000

Reden om fiscale eenheid vennootschapsbelasting te verbreken?

De wijziging van de tarieven tussen de eerste en tweede schijf van de vennootschapsbelasting, het zogenaamde ‘opstapje’, kan een reden zijn om per 1 januari 2019 een bestaande fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te verbreken. Hierdoor kan een fiscaal voordeel worden behaald zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld
• BV A maakt een winst van € 220.000
• BV B maakt een winst van € 180.000
• BV C maakt een winst van € 140.000,-

Als in 2019 sprake is van een fiscale eenheid bedraagt de te betalen vennootschapsbelasting: 19% van € 200.000 + 25% van € 340.000 = € 123.000.

Als vóór 1 januari 2019 de fiscale eenheid wordt verbroken, is iedere BV zelfstandig belasting verschuldigd. Het fiscale plaatje ziet er dan als volgt uit:

• BV A: (€ 200.000 x 19%) + (€ 20.000 x 25%) = € 43.000.
• BV B: € 180.000 x 19% = € 34.200.
• BV C: € 140.000 x 19% = € 26.600.In totaal een te betalen bedrag van € 103.800, hetgeen dus een besparing oplevert van € 19.200.

Let op! Overweegt u om uw fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te verbreken? Raadpleeg dan uw contactpersoon bij BAA en breng samen in kaart wat de gevolgen zijn voor úw situatie. Naast het fiscaal voordeel zitten er namelijk ook nadelen aan het verbreken van een bestaande fiscale eenheid.

Aanpassing tarief box 2 heffing

In het regeerakkoord van 2017 was opgenomen dat het tarief van Box II in de komende jaren als volgt zou stijgen:

2019 tarief 25%
2020 tarief 27,3%
2021 tarief 28,5%

In het Belastingplan 2019 zijn de verhogingen iets verlaagd. In de heroverweging zijn deze niet gewijzigd.

2019 tarief 25 %
2020 tarief 26,25%
2021 tarief 26,9%

Ondanks deze kleinere stijging van het box 2 tarief, blijft het verstandig om in 2019 te overwegen om dividend uit te keren. Zeker als dit dividend afkomstig is uit de algemene reserve waarin ook opgepotte winsten zitten, uit de jaren dat het tarief van de vennootschapsbelasting nog 34,5% was.

Voorbeeld
Dividenduitkering € 250.000 in 2019 kost € 62.500. Als deze dividenduitkering een jaar wordt uitgesteld, bedraagt de belasting € 66.250 en nog een jaar later is deze opgelopen tot € 67.250. Hieruit blijkt dus dat het meeste voordeel is te behalen in 2019.

De rekening-courant-maatregel (DGA-taks)

Zoals we eerder schreven, heeft het kabinet het voornemen om DGA ’s met hoge schulden aan hun BV extra belasting te laten betalen. Omtrent vorm en inhoud was nog niet veel bekend. In de heroverweging van oktober heeft het kabinet aangegeven dat er een overgangsregeling komt voor bestaande en nieuwe eigenwoningschulden van de BV aan de DGA.

Naast de eigen woningschuld mag de schuld van de DGA en zijn partner aan de eigen BV maximaal € 500.000 bedragen om geen extra belasting te hoeven betalen.

BAA ADVIES. De wijzigingen in de vennootschapsbelasting, de box 2 heffing en de overgangsregeling voor de rekening-courant-maatregel, kunnen aanleiding zijn om dít jaar nog actie te ondernemen. Uw BAA-adviseur kan u verder helpen.