Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): BAA denkt met u mee

Nagenoeg alle maatregelen van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) gaan per 1 januari 2020 in. En dat zijn er heel wat. In onze nieuwsbrief brengen we daarom enkele van onze diensten eens beter bij u onder de aandacht.

Vanwaar die haast?

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. We schreven daar al eerder over in het artikel ‘De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans nu definitief’.

Zoals gezegd gaan nagenoeg alle maatregelen in per 1 januari 2020. Het lijkt nog ver weg, maar voor u het weet zit u aan de oliebollen en champagne en luidt u het nieuwe jaar in. Het is daarom belangrijk om u nú al voor te bereiden op deze veranderingen.

BAA denkt mee

Deze veranderingen hoeft u niet alleen door te maken, BAA denkt actief met u mee. Zo houden wij u op de hoogte en geven u tips via onze nieuwsbrief en website en hebben we voor u een overzichtelijk schema van alle wijzigingen gemaakt.

Bovendien werken we sinds 2019 met een online portaal waar u niet alleen uw loonstroken in kunt zien maar ook uw personeelsdossier op kunt bouwen en bij kunt houden. Tevens houdt onze HRM-afdeling de veranderingen scherp in de gaten en zal u, waar nodig, tijdig informeren. Zo blijft niet alleen BAA maar ook u altijd op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van HRM.

Alles op één centrale plek

Door middel van een online portaal heeft u al uw personeelsgegevens altijd binnen handbereik. Hierdoor beweegt u makkelijk mee met de veranderende wet- en regelgeving. Onderstaand een opsomming van de belangrijkste functies binnen het portaal:

 • inzien van loonstroken, SEPA bestanden, journaalposten, loonaangiften, enz.;
 • indienen van mutatieformulieren voor bijvoorbeeld een salariswijziging, adreswijziging, aanmelden nieuwe medewerker en het aanpassen van het rooster;
 • verlofadministratie bijhouden;
 • verzuimadministratie bijhouden;
 • signaleringen instellen, zodat er nooit een contract te laat verlengd wordt, een verjaardag of jubileum vergeten wordt, verzuimstappen overgeslagen worden, enz.;
 • opbouwen digitaal personeelsdossier;
 • uitdraaien verschillende overzichten.

Het portaal is in te richten zoals u het wilt en wat het beste bij u en uw organisatie past. Maar ook wat het beste bij uw werknemers past, want ook alle medewerkers kunnen toegang krijgen tot een eigen deel van het portaal. Zo kunnen ze o.a. zelf hun loonstrook ophalen, verlof indienen en personeelsdocumenten inzien.

HR-advies

Naast dit portaal bieden wij u ook HR-advies. Vanaf het moment dat u een werknemer in dienst neemt, heeft u als werkgever diverse plichten en verantwoordelijkheden. Hierbij wilt u uiteraard alles zo goed mogelijk geregeld hebben. Het begint bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst met daarin afspraken volgens de huidige wet- en regelgeving.

Daarnaast wilt u uw nieuwe werknemer kennis laten maken met uw onderneming en op de hoogte stellen van de interne regels, bijvoorbeeld middels een praktisch personeelshandboek. Uitleg over verantwoordelijkheden en taken is essentieel voor een goede invulling van de functie. Vaak ontbreekt hier voldoende kennis en tijd om dit correct op papier te zetten. Gaandeweg het dienstverband kunnen er situaties ontstaan waarbij u zou willen dat u hier meer tijd aan had gespendeerd.

Herkent u dit? Waarom zou u deze zaken zelf uitvoeren als het beter is om dit uitbesteden? BAA heeft de deskundigheid in huis om u te kunnen ondersteunen in het gehele in-, door- en uitstroom proces van uw werknemers. Denk hierbij aan o.a. de volgende onderwerpen:

 • opstellen arbeidsovereenkomsten;
 • opstellen personeelshandboek;
 • werving & selectie;
 • bemiddeling bij een arbeidsconflict;
 • opleiding & ontwikkeling;
 • disfunctioneren & dossiervorming;
 • coaching;
 • functieomschrijvingen;
 • functioneren & beoordelen;
 • verzuimbegeleiding;
 • enz.

Behoefte peiling

Het is ook mogelijk een ‘HR quick scan’ uit te laten voeren door BAA. Hierbij worden de belangrijkste zaken op het gebied van personeel, arbo, verzuim en kwaliteit onderzocht. Hierdoor heeft u direct zicht op de zaken die al goed geregeld zijn en op de zaken die voor verbetering vatbaar zijn.

De voordelen

U kunt zich focussen op hetgeen waarvoor u een eigen bedrijf gestart bent: ondernemen. Daarnaast kan het inzetten van BAA bij uw HR vraagstukken goedkoper zijn dan het in dienst nemen van een eigen HR-adviseur. U betaalt alleen de uren die u nodig vindt. Vooraf komen we namelijk in overleg bijvoorbeeld een vast aantal uren per maand of een overeengekomen aantal uren voor een bepaald project overeen.

Belangrijker dan vooraf kijken naar de financiële opbrengsten, is om te beseffen dat BAA juist kan voorkomen dat u onnodige kosten maakt. Een verkeerd opgestelde arbeidsovereenkomst, een contract vergeten tijdig op te zeggen, niet in het bezit zijn van een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie of veiligheidsinstructies. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die u als ondernemer per geval vele duizenden euro’s kunnen kosten. Hiervoor geldt: voorkomen is beter dan genezen!

Wilt u meer weten over de WAB, het HR-portaal en/of over ons HR-advies? Neem dan contact op met u BAA-adviseur of met de HR adviseur binnen BAA; Ilse van Gerwen.