Zakendoen in de EU: hoe zit dit met de btw?

Door de open grenzen binnen de Europese Unie en de mogelijkheden van internet, vergroten steeds meer ondernemers hun afzetmarkt tot buiten Nederland. Al deze transacties leiden dus tot grensoverschrijdende prestaties voor de omzetbelasting. Hoe moet u daarmee omgaan?

Complexe btw-regels

Binnen Nederland zijn de btw-regels complex. Afhankelijk van de plaats van levering of dienst, vrijstelling of hoog/laag tarief, moet worden bepaald wat het correcte btw-bedrag is. Maar ook voor grensoverschrijdende prestaties moet nauwkeurig worden bijgehouden wat de omstandigheden zijn en waar de btw verschuldigd is. Dit kan soms lastige gevolgen hebben. We maken het u graag duidelijk.

1. Prestaties in de EU: ondernemer aan ondernemer

Als u goederen of diensten levert, dan moet u beoordelen wat de plaats van de levering of dienst is.

Levert u als btw-ondernemer aan bijvoorbeeld een Belgische btw-ondernemer dan is er sprake van een Intracommunautaire levering. Op basis van (Europese) wetgeving treedt dan de verleggingsregeling op. Dit betekent dat u levert met btw verlegd en dat de btw-verplichting verlegd wordt naar de Belgische ondernemer. Deze moet vervolgens de btw op aangifte in België afdragen, maar kan dan de betaalde btw ook in aftrek brengen. U moet hiervoor een opgaaf ICP (intracommunautaire prestaties) indienen.

2. Prestaties in de EU: ondernemer aan particulier

Er is sprake van afstandsverkopen. In deze tijden van webshops en open grenzen kopen particulieren steeds vaker hun goederen via internet. Ook van deze leveringen is niet meteen te zeggen wat de btw-verplichtingen zijn. Het leveren van goederen en diensten aan particulieren in andere EU-lidstaten zijn zogenaamde afstandsverkopen. Voor afstandsverkopen geldt een speciale regeling.

Er gelden drempelbedragen per lidstaat. U heeft bij verkopen aan particulieren uit andere EU-lidstaten te maken met drempelbedragen. Om te voorkomen dat u zich bij slechts enkele leveringen al in een ander land moet registreren, hebben de EU-landen drempelbedragen per jaar met elkaar afgesproken. Tot aan de gestelde drempelbedragen moet u Nederlandse btw in rekening brengen, tenzij u ervoor kiest vanaf de eerste euro al btw aangifte te doen in de lidstaat. Komt u in één jaar boven het drempelbedrag van een lidstaat uit, dan moet u zich voor de btw registreren in die lidstaat en de btw van die lidstaat in rekening gaan brengen. Tevens moet u in die lidstaat dan aangifte doen en de verschuldigde btw afdragen.

Voorbeeld
U levert aan Belgische particulieren. Het drempelbedrag voor afstandsverkopen voor België is € 35.000. Leveringen tot € 35.000 geschieden met Nederlandse btw. Voor de leveringen boven de grens van € 35.000 moet u zich in België registreren. Vanaf dat moment moet u dus Belgische btw in rekening brengen en in België btw-aangifte doen.

Nieuwe regeling voor afstandsverkopen per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 gaan de afzonderlijke drempelbedragen verdwijnen. Er komt één drempelbedrag van € 10.000 voor alle EU landen gezamenlijk . Dit is de zogenaamde eenvoudige regeling voor kleine ondernemers. Tot dit bedrag vinden de afstandsverkopen en digitale diensten plaats in Nederland en is Nederlandse btw verschuldigd. Wordt dit bedrag overschreden dan moet er bij grensoverschrijdende leveringen meteen btw worden betaald in de lidstaat waar de goederen en diensten aan de particulier worden geleverd. U heeft hiervoor twee mogelijkheden:

  1. u registreert u (per lidstaat) en doet daar met een buitenlandse btw-nummer de btw-aangifte;
  2. u gebruikt de OSS-regeling (One-Stop-Shop).

Van MOSS- naar OSS-regeling vanaf 1 juli 2021

Op dit moment kunnen ondernemers die elektronische diensten of digitale diensten leveren aan particulieren in andere EU landen, gebruikmaken van de MOSS regeling. Deze regeling zal naar verwachting vanaf 1 juli 2021 worden uitgebreid: de OSS-regeling (One-Stop-Shop-Regeling). Alle ondernemers kunnen dan bij invoering via de OSS regeling hun btw-verplichtingen in het buitenland gaan doen.

In de praktijk betekent deze regeling het volgende. Meldt u in Nederland aan voor de OSS-regeling. U geeft dan via Nederland de betreffende btw aan en draagt die af. Het grote voordeel is dat u zich dan niet in een of meerdere lidstaten moet registreren en u hoeft dan daar ook geen aangifte meer te doen.

Tja…. en het Verenigd Koninkrijk?

Het VK is uit de Europese Unie gestapt en dus gelden voor leveringen van diensten of goederen per 1 januari 2021 dezelfde regels als voor alle andere landen buiten de EU. De MOSS-regeling en straks de OSS-regeling zijn dus niet van toepassing voor het Verenigd Koninkrijk.

BAA ADVIES. Leveren aan lidstaten van de EU kan een flinke administratieve en financiële last zijn. Daar komt waarschijnlijk per 1 juli 2021 verandering in. We houden u daarvan op de hoogte.