Zonnepanelen en btw op bouwkosten: extra aftrek mogelijk?

Zonnepanelen plaatsen is momenteel erg in. U bespaart energie, ontlast het milieu én u kunt de btw terugvragen. Door een recente uitspraak van het gerechtshof wordt het wellicht mogelijk om de btw op bepaalde kosten van de eigen woning terug te vragen. Hoe zit dat?

Zonnepanelen en btw op bouwkosten: extra aftrek mogelijk?Procedure voor teruggave btw bouwkosten eigen woning

We publiceerden al eerder een artikel waarin we schreven dat u btw op zonnepanelen met terugwerkende kracht tot 2012 of 2013 terug kunt vragen. De Hoge Raad heeft dit bevestigd en de Belastingdienst heeft hier inmiddels op gereageerd en de wetgeving aangepast. Maar er loopt echter nog een procedure; namelijk de procedure die is aangespannen om de btw op bouwkosten van de eigen woning terug te vragen.

Wat speelt er nu?

Het dak als ondersteuning voor de zonnepanelen. Een ondernemer (met btw belaste prestaties) heeft zonnepanelen laten plaatsen op het dak van zijn nieuwbouwwoning. Voor zijn onderneming gebruikt de ondernemer één kamer voor zakelijke activiteiten. De ondernemer heeft in de aangifte omzetbelasting niet alleen de btw op de aanschaf van de zonnepanelen geclaimd, maar óók de btw op het zakelijke deel van de aanschafkosten van de nieuwe woning. De ondernemer is namelijk van mening dat niet alleen de werkkamer zakelijk moet worden beschouwd, maar ook het dak zelf aangezien dit als ondersteuning moet worden gezien van de zonnepanelen.

Wat zei de rechter? Het gerechtshof heeft de ondernemer in haar recente oordeel gelijk gegeven, maar de Belastingdienst gaat in cassatie bij de Hoge Raad.

Even afwachten dus

Het is dus nog even afwachten wat de Hoge Raad gaat oordelen over het terugvragen van de btw op de bouwkosten van de eigen woning. Mocht de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof volgen dan moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

U moet sowieso aan voorwaarden voldoen

Alleen voor nieuwbouwwoning. Zo dient het zakelijk gebruikte deel van de woning voor de omzetbelasting tot het ondernemingsvermogen te worden gerekend. Voor een nieuwbouwwoning kunt u hier waarschijnlijk gewoon voor kiezen, aangezien deze pas net in gebruik zal zijn genomen. Voor een ‘oudere’ woning kunt u niet met terugwerkende kracht hiervoor kiezen en daarom kan de btw ook niet worden teruggevraagd.

Let op. Als u in het verleden ervoor heeft gekozen om (een deel van) de woning als ondernemingsvermogen voor de omzetbelasting aan te merken, dan kunt u binnen negen jaar na het jaar dat u de woning in gebruik heeft genomen, mogelijk toch nog een btw-teruggave realiseren.

Voorbeeld

  • Zakelijke werkruimte: 50 m²
  • Totale woning: 200 m²
  • Dakoppervlak van de woning: 40 m²
  • Btw totale bouwkosten: € 40.000

Naast de BTW op zonnepanelen kon men 50/200 m² x € 40.000 = € 10.000 aan BTW op de bouwkosten terugvragen bij de Belastingdienst. Door de uitspraak van het gerechtshof zou het nu mogelijk zijn om (50+40) : (200+40) x € 40.000 = € 15.000 aan btw terug te vorderen.

Particulieren

Ook voor particulieren is het mogelijk om gebruik te maken van de uitspraak van het gerechtshof. Er is geen sprake van een werkruimte maar wel van de ondersteunde functie van het dak ten behoeve van de zonnepanelen. Dit zou kunnen betekenen dat er 40/240 m² x € 40.000 = € 7.619 aan btw op de bouwkosten teruggevraagd kan worden.

Houd rekening met de zogenaamde herzieningsregeling

Een fiscale regel om rekening mee te houden is de herzieningsregeling. Als (een deel van) de woning als ondernemingsvermogen wordt aangemerkt dan wordt 10 jaar (inclusief het jaar van ingebruikname) de btw-aftrek herzien. Ieder afzonderlijk jaar wordt bekeken of er voor dat jaar nog met btw belaste omzet wordt behaald en of terecht de btw is teruggevraagd. Dus wordt de woning binnen de 10 jaarstermijn verkocht, dan moet u, door de herzieningsregeling rekening houden met een terugbetaling van een deel van de ontvangen btw.

BAA ADVIES. U wist al dat u de btw op zonnepanelen terug kunt vragen. Op dit moment loopt er echter een procedure bij de Hoge Raad of u óók de btw voor een deel van het dak van een nieuwbouwwoning terug kunt vragen. Alle reden dus om uw plannen voor zonnepanelen aan uw BAA-contactpersoon voor te leggen om zo te profiteren van alle fiscalen mogelijkheden.