Aanbod vaste urenomvang oproepkrachten in coronatijd

Oproepkrachten moet u na één jaar dienstverband een aanbod doen voor een vaste urenomvang. Geldt dat ook in deze coronatijd? En wat als u NOW heeft aangevraagd?

Oproepkrachten in coronatijd

In de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is vastgelegd dat u uw oproepkrachten na één jaar dienstverband een aanbod moet doen voor een vaste urenomvang. U moet dat dan baseren op een gemiddelde van de laatste 12 maanden. Maar hoe zit dat als uw werknemers veel minder, of juist extra hebben moeten werken vanwege de coronaomstandigheden? En waar moet u zich aan houden als u NOW heeft aangevraagd?

Welke urenomvang aanbieden?

Als u een oproepmedewerker in dienst heeft, bent u op grond van de wet verplicht om na 12 maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Deze verplichting geldt óók als u uw bedrijf noodgedwongen moest sluiten vanwege de lockdown. Welke vaste urenomvang kunt u nu het beste aanbieden aan uw oproepmedewerkers? Dat leggen we uit aan de hand van oproepkracht Linda:

  1. Linda heeft niet gewerkt, maar wel NOW-uren betaald gehad
  2. Linda heeft extra uren gewerkt
  3. Linda heeft minder uren gewerkt

Voorbeeld – Linda heeft NOW-uren betaald gehad

Het voorbeeld. U heeft oproepkracht Linda in dienst per 1 januari 2020. Linda werkt gemiddeld 24 uur per week in de maand januari. Door de coronacrisis is er niet meer genoeg werk, dus heeft u Linda niet meer opgeroepen om te komen werken. Door de komst van de NOW-regeling heeft Linda in 2020 op basis van 24 uur per week wel salaris ontvangen. Linda is op 1 februari 2021 nog steeds in dienst en u moet haar een aanbod doen voor een vaste urenomvang. Wat gaat u Linda aanbieden? En tellen die NOW-uren mee als gewerkt uren?

De vaste urenomvang. Bij het bepalen van de vaste arbeidsomvang tellen verloonde uren, ziekte-uren en uren mee waarop niet wordt gewerkt, maar wel recht op loon bestaat (zoals vakantie-uren). Linda heeft in het afgelopen jaar niet 24 uur per week gewerkt, maar wel salaris ontvangen door middel van de NOW-regeling.

Dit staat er in de NOW-toelichting. In de toelichting op de NOW1-regeling staat:

“De NOW voorziet echter ook in tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers wanneer zij meer loon betalen aan de werknemers met een flexibele arbeidsomvang dan waar zij wettelijk toe verplicht zijn. De NOW stimuleert de werkgever daarmee om in de situatie waar geen loondoorbetalingsverplichting bestaat op grond van de wet, toch coulancehalve het loon door te betalen.”

Dus geen recht op loon. Uit deze toelichting blijkt uit dat de doorbetaling op basis van de NOW-regeling, geen ‘recht’ geeft op loon, omdat het eerder een betaling uit coulance is. Als een oproepmedewerker dus uit coulance is betaald, tellen deze uren niet mee als gewerkte uren en hoeven deze dus niet meegenomen te worden in het aanbod van de arbeidsomvang.

Voorbeeld – Linda heeft extra uren gewerkt

Stel, Linda heeft vanwege de coronacrisis juist extra uren gewerkt en heeft wel recht op loon. Normaal werkt ze 16 uur per week, maar omdat januari altijd een drukke maand is, heeft Linda 24 uur per week gewerkt en betaald gekregen met gebruik van de NOW-regeling.

Het aantal aan te bieden uren. Als alle uitbetaalde uren meegenomen zouden moeten worden, dan zou er een aanbod moeten komen van 24 uur per week en dat terwijl u als werkgever maar 16 uur per week werk voor haar heeft. Dit lijkt niet in lijn met de WAB of NOW en er is dus sprake van onvoorziene omstandigheden.

Dus minder aantoonbare uren mogen aangeboden worden. Als u als werkgever kunt aantonen dat er op jaarbasis (gemiddeld) voor een minder aantal uur per wek beschikbaar is, kunt u een aanbod voor minder uren doen.

Voorbeeld – Linda heeft minder uren gewerkt

Dit werkt natuurlijk precies andersom in vergelijking met bovenstaand voorbeeld. Als uw werknemers minder hebben kunnen werken vanwege de coronacrisis, de onvoorziene omstandigheden, terwijl ze normaal gesproken meer uur per week werken, kunt u ook een aanbod doen voor meer uren dan het huidige gemiddelde.

BAA ADVIES. Doe als werkgever een oproepkracht altijd na één jaar dienstverband een aanbod voor vaste uren; hiertoe bent u verplicht. Breng eerst uw werkmogelijkheden en werkaanbod in kaart en baseer hierop uw keuze hoe hoog de vaste arbeidsomvang is die u uw medewerkers moet bieden.