Corona en gebruikelijk loon van de DGA – hoe zit dat?

Vanwege de coronacrisis mocht u als DGA in 2020 via een bijzondere regeling het loon bepalen. Wat waren de regels en hoe zit dat voor dit jaar nu de coronacrisis voortduurt?

Het loon voor de DGA: de gebruikelijkloonregeling

Zoals u wellicht wel weet dient een DGA ten minste belasting te betalen over een wettelijk vastgestelde passende arbeidsbeloning; het zogenaamde gebruikelijke loon. Ook als de onderneming omzetverlies draait. De coronacrisis was aanleiding voor speciale regels in 2020 én is aanleiding voor speciale regels in 2021.

Gebruikelijkloonregeling DGA 2020 corona

Speciale regeling. Een hoge gebruikelijkloonregeling knelde in veel sectoren vanwege een omzetverlies door de coronacrisis. Vandaar dat het kabinet heeft toegestaan dat diegene die te maken kregen met omzetverlies, mochten uitgaan van een lager gebruikelijk loon, evenredig aan de omzetdaling.

Berekening. Hierbij wordt de eerste vier maanden van 2020 vergeleken met de eerste vier maanden van 2019 (Besluit noodmaatregelen coronacrisis). Het gaat altijd om de omzet exclusief de omzetbelasting.

Berekening gebruikelijk loon 2020 =
Gebruikelijke loon 2019 x (omzet kwartaal 1 2020 : omzet kwartaal 1 2019)

Voorwaarden. Om deze maatregel toe te mogen passen moest aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • de rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon;
  • als de DGA feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon. Dit kan zich voordoen als u gebruikmaakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Een eventuele uitkering in verband met de coronacrisis heeft hier geen invloed op;
  • deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken.

Betrokkenen konden deze goedkeuring zonder overleg met de inspecteur toepassen.

Overgang gebruikelijkloonregeling DGA 2020 – 2021

Ook in 2021 stijgt het gebruikelijke loon van een directeur-grootaandeelhouder. Vorig jaar was het standaardbedrag nog €46.000, maar in 2021 is dat €47.000. Het bedrag is bekend gemaakt in de tweede nieuwsbrief loonheffingen 2021.

De gevolgen van de coronacrisis houden echter aan en daarom heeft het kabinet besloten om de bijzondere regel van 2020 door te trekken naar 2021. De maatregel van 2020 wordt wel op twee punten aangepast:

  1. Het hele jaar weegt mee. Voor 2021 zal de omzet over heel het jaar 2021 worden vergeleken met de omzet over heel het jaar 2019. Hiermee beweegt de maatregel gedurende heel 2021 mee met de omzetontwikkeling van een onderneming, waardoor de maatregel altijd aansluit met de situatie van de onderneming op dat moment.
  2. Minimaal 30% omzetverlies. Er wordt een toegangsdrempel ingevoerd voor een minimum omvang van omzetverlies. Dit is voor andere coronasteunmaatregelen al gebruikelijk. De regeling voor 2021 staat open voor vennootschappen die in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden.

De overige voorwaarden die aan de goedkeuring worden verbonden, zijn vooralsnog vergelijkbaar met de regeling van 2020.

BAA ADVIES. Wordt het moeilijker om door corona-gerelateerd omzetverlies het gebruikelijk loon voor de DGA uit te keren? Check dan goed of u gebruik mag maken van de bijzondere regeling om uw loon evenredig aan uw omzet omlaag te zetten.